Rugăciune stăruitoare pentru pace şi unitate la Catedrala Patriarhală

La chemarea Patriarhiei Române, fii ai Bisericii din întreaga Capitală s-au adunat joi, 5 noiembrie, la lăsarea serii, în rugăciune în jurul Părintelui Patriarh Daniel. Într-o atmosferă cu accente pascale, în linişte şi emoţie, clerul şi credincioşii s-au rugat pentru pacea şi unitatea poporului român în aceste zile de frământare socială, pentru tinerii plecaţi la cer în urma tragediei de la sfârşitul săptămânii trecute, precum şi pentru însănătoșirea celor aflați în spitale în mare suferinţă.

Odată cu lăsarea apusului, preoţii din parohiile bucureştene, însoţiţi de fiii duhovniceşti, s-au adunat, rând pe rând, în curtea Catedralei Patriarhale. În vecinătatea clopotniţei, fiecare a depus o candelă spre pomenirea celor 32 de tineri trecuţi la Domnul în incendiul de la Clubul Colectiv, un semn colectiv de compasiune care a luat în final forma unei impresionante cruci luminoase ce a vegheat Colina Patriarhiei până la ivirea zorilor. Un moment de adâncă emoţie a fost întâmpinarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în aplauzele mulţimii, un gest spontan prin care credincioşii au simţit nevoia să-şi exprime aprecierea şi solidaritatea cu păstorul lor, în urma atacurilor nedrepte şi nedemne îndreptate asupra sa în presă şi în stradă.

Rugaciune_pt_pace_3

Bătăile clopotelor au deschis seara de priveghere pentru pace şi unitate. Patriarhul Bisericii noastre a citit Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, împreună cu Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei şi Noii Zeelande, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, stareţi de la mănăstirile Capitalei şi slujitori de la Catedrala Patriarhală. Acatistul a fost urmat de rostirea unor cereri speciale şi rugăciuni pentru tinerii trecuţi la Domnul şi pentru cei aflaţi în suferinţă în spitale, dar şi pentru liniştirea tulburărilor din sânul poporului nostru. Pentru înmulţirea dragostei în aceste zile de frământări sociale, clerul şi credincioşii au cerut în rugăciune şi ajutorul Maicii Domnului, cântându-i Paraclisul spre milostivire şi mijlocire către Fiul, Izvorul păcii şi al iubirii.
Într-o continuitate firească a duhului de rugăciune, Părintele Patriarh Daniel a adresat credincioşilor prezenți, dar şi celor de acasă un îndemn părintesc de cultivare și apărare a păcii: „Ne-am rugat Mântuitorului Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, Capul Bisericii și Ocrotitorul ei, ca să ne dăruiască pace și binecuvântare. Pacea este darul lui Dumnezeu pentru oameni. Acest dar trebuie păstrat, cultivat și apărat. Pacea este starea de armonie a sufletului și a trupului, starea de armonie între oameni. Avem nevoie de pace în suflet pentru a gândi în mod sănătos, pentru a lua hotărâri în mod înțelept. Avem nevoie de pace în familie mai ales astăzi, când sunt foarte multe ispite și tulburări. Avem nevoie de pace în fiecare comunitate religioasă sau civilă, în societate, dar și în lumea întreagă. Într-o vreme în care există multă violență și multă suferință, într-o vreme în care în unele zone ale lumii nu încetează războiul, ci o mulțime
de oameni mor nevinovați și foarte mulți părăsesc familiile, casa și țara lor, avem nevoie de pace și de ajutorare frățească. Și în țara noastră avem nevoie de pace și unitate. Avem nevoie de pace în Biserică, în societate, dar și de unitate pentru ca să putem săvârși binele unii împreună cu alții, nu unii împotriva altora. De aceea, în aceste zile, Biserica dorește să fie o slujitoare, un factor al păcii sociale, așa cum prevede și legislația noastră, dar mai ales cum ne cere Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, de mai multe ori, preotul slujitor împărtășește credin­cioșilor în timpul slujbelor pacea lui Hristos când spune: «Pace tuturor!». Această pace este harul lui Dumnezeu prezent în oameni, este iubirea milostivă și smerită a lui Dumnezeu care se dăruiește omului credincios și celui care caută pacea și armonia. Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei ne îndeamnă zicând: «Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul» (Evrei 12, 14). Această poruncă înseamnă și o căutare a păcii, iar atunci când o găsim trebuie să o păstrăm, să o cultivăm și să o apărăm“.

Rugaciune_pt_pace_6

Patriarhul Bisericii noastre a mai explicat că în această perioadă avem nevoie să ne gândim fiecare cum putem înnoi duhov­nicește viața noastră: viața personală, viața comunitară și viața socială. „Dacă noi urmăm calea înnoirii în Duhul Sfânt, atunci înnoirea este rod al binecuvântării lui Dumnezeu și al faptelor bune. Trebuie să săvârșim mai multe fapte bune, să fim mai atenți la suferința semenilor noștri, la nevoile imediate ale multor oameni singuri, care sunt bolnavi, în necazuri și în încercări. Deci, aceste rugăciuni ale noastre sunt mult folositoare pentru că păcatul dezbină, rugăciunea adună. Păcatul învrăjbește, rugăciunea unifică. Păcatul trezește ură, rugăciunea aduce bunătate în suflete. Avem nevoie în toată vremea și în tot ceasul de pace și unitate, dar mai ales în vremuri tulburi. Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinților să ne ocrotească și să ne dăruiască pacea și lumina lui Hristos pentru a le împărtăși și noi mai departe în familie și în societate“, a spus Preafericirea Sa.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns