Rugăciune și mulțumire la împlinirea a 70 de ani de viață ai Patriarhului României

Evenimentul aniversar dedicat Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinirea vârstei de 70 de ani, a debutat joi, 22 iulie, cu Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită în Catedrala Patriarhală de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor. În continuare, la Altarul de vară din proximitatea catedralei, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat o slujbă de Te Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi a ierarhilor, clericilor, monahilor şi credincioşilor mireni.

Ierarhi, membri ai Sfântului ­Sinod al Bisericii Ortodoxe ­Române, reprezentanţi ai cultelor religioase din România, ai instituţiilor statului român, academicieni, membrii Permanenţei Consiliului Naţional ­Bisericesc şi ai Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, stareţi şi stareţe de mănăstiri, protopopi, preoţi şi numeroşi credincioşi au participat joi, 22 iulie, pe Colina Bucuriei, la evenimentul aniversar dedicat Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani de viaţă. Începând cu orele dimineţii, la Catedrala Patriarhală, Preasfinţitul Părinte Timotei ­Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Bucureştilor, a săvârşit Sfânta Liturghie înconjurat de un ales sobor de slujitori, iar după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa Sfintei Mironosiţe şi întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, pomenită în fiecare an la 22 iulie.

La finalul cuvântului său, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a felicitat pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, cu prilejul împlinirii vârstei biblice de 70 de ani, îndemnându-i totodată pe credincioşi să înalţe rugăciuni către Milostivul Dumnezeu pentru ca să-i dăruiască Preafericirii Sale sănătate, pace, bucurii sfinte şi ani mulţi în cârmuirea Bisericii lui Hristos.

Slujbă de Te Deum la Altarul de vară de pe Colina Patriarhiei

În continuare, la Altarul de vară din apropierea Catedralei Patriarhale, Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat, în prezenţa Patriarhului României, a Înaltpreasfinţiţilor şi Preasfinţiţilor Părinţi ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a reprezentanţilor cultelor religioase din România şi a reprezentanţilor instituţiilor statului, o slujbă de Te Deum, ca mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate în decursul timpului asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Din soborul de slujitori au făcut parte părintele arhimandrit ­Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul ­Patriarhiei Române la Locurile Sfinte; părintele arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal; părintele arhimandrit Nectarie Şofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; şi părintele Aurel Mihai, vicar administrativ eparhial.

După slujba de Te Deum, Înaltprea­sfinţitul Părinte Mitropolit Teofan a citit Actul aniversar al Sfântului Sinod al ­Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, în numele ierarhilor Sfântului Sinod, al preoţilor din parohii, al vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi al întregului popor român dreptcredincios, Înaltpreasfinţia Sa i-a oferit Preafericirii Sale o icoană cu Sfânta Treime, despre care a spus că este „adânc inspiratoare pentru cuvântul şi lucrarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca rugăciune de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru această frumoasă zi şi ca pronia dumnezeiască să-l binecuvânteze pe Preafericirea Sa cu ani mulţi, frumoşi, sănătoşi şi cu rod bogat în via Domnului şi în viaţa Preafericirii Sale”.

Printr-un emoţionant cuvânt, Întâi­stătătorul Bisericii noastre a mulţumit lui Dumnezeu pentru darul vieţii, părinţilor după trup şi părinţilor duhovniceşti, profesorilor şi tuturor celor care au contribuit la formarea sa spirituală, intelectuală şi teologică. „Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru această zi în care împli­nim vârsta de 70 de ani. Mulţumim lui Dumnezeu, mai întâi, pentru că El este dătătorul vieţii pe acest pământ şi dătătorul vieţii veşnice la învierea cea de obşte. Viaţa creştinului pe pământ este îndreptată spre înviere şi spre viaţă veşnică, iar perioada acestei vieţi este pregătire pentru viaţa veşnică. De aceea, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: La ce ne foloseşte viaţa aceasta trecătoare, ­pământească, dacă în timpul ei nu ne pregătim pentru viaţa cerească, netrecătoare? Mulţumim lui Dumnezeu, deci, pentru darul vieţii, dar şi celor prin care Dumnezeu a dăruit viaţa, adică părinţilor după trup, care ne-au născut şi ne-au crescut. Mulţumim părinţilor duhovniceşti, care au contribuit la formarea noastră spirituală, şi tuturor profesorilor din ţară şi din străinătate, care au contribuit la formarea noastră intelectuală şi ­teologică, în general. Desigur, mulţumim tuturor persoanelor cu care împreună în Biserică am slujit Biserica răspunzând chemării lui Dumnezeu în anii de Episcop-vicar la Timişoara, de Mitropolit la Iaşi şi acum în slujirea de Patriarh al ­Bisericii Ortodoxe Române. Totdeauna am simţit cum Dumnezeu lucrează în comuniune prin oameni pentru Biserica Sa”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a subliniat apoi că bucuria cea mai mare este comuniunea în rugăciune şi în acţiune: „Suntem recunoscători în mod deosebit membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe ­Române, care împreună cu noi au contribuit la intensificarea activităţilor litur­gice, pastorale, misionare şi social-filantropice în ultimii 30 de ani, dar mai ales în anii de când avem această sarcină grea a slujirii Bisericii Ortodoxe Române. De aceea, mulţumim tuturor ierarhilor ­Bisericii Ortodoxe Române din ţară şi din străinătate, sau dimprejurul graniţelor ţării şi din diaspora română occidentală, mai ales că anul acesta este «Anul omagial al pastoraţiei românilor din afara României». În mod similar, mulţumim tuturor autorităţilor de stat, centrale şi locale care sprijină activităţile sociale, misionare, pastorale şi culturale ale Bisericii noastre. Avem o mare bucurie atunci când putem să-i ajutăm pe cei care aşteaptă ajutorul nostru, să completăm predica din biserică şi alte activităţi liturgice cu lucrarea social-filantropică prin slujirea semenilor”. De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre le-a mulţumit reprezentanţilor cultelor religioase din România, subliniind faptul că, adesea, în Palatul Patriarhiei au fost întâlniri practice de cooperare în cadrul Consiliului Consultativ al Cultelor din România.

Totodată, Părintele Patriarh Daniel a amintit de faptul că pentru prima dată în istoria poporu­lui nostru există o diasporă română atât de mare care trebuie păstorită: „Diaspora română este alcătuită din 10 milioane de români, dintre care cinci milioane de români trăiesc în jurul graniţelor ţării, iar cinci milioane în ­Europa Occidentală, în Statele Unite ale Americii, în Canada, în Australia şi în alte părţi ale lumii. Această provocare, unică în felul ei, cere o acti­vitate deosebită, o creativitate deosebită, dar şi o cooperare cu alte comunităţi creştine, iar aici ne gândim la comunităţile din Italia, din Spania, din Franţa, unde parohiile ­româneşti au primit pentru o vreme, în mod fratern, lăca­şuri de cult, până când noi ne vom construi pro­priile noastre ­biserici”.

La final, Preafericirea Sa i-a mulţumit Înalt­preasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan pentru cuvântul rostit în cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod, precum şi pentru citirea Actului aniversar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.