La fel ca în anii trecuți, Ziua Națională a României este și un prilej de pomenire a înaintașilor care au înfăptuit Marea Unire de la 1918, precum și de a aduce mulțumire și cinstire lui Dumne­zeu pentru darul unității na­ționale, dar și al unității cre­dinței ortodoxe strămoșești. Marţi, 1 Decembrie, Catedrala Patriarhală din Bu­cu­rești a fost un loc special de rugăciune pentru românii care au dorit să fie recunoscători față de Dumnezeu și cinstitori față de înaintași. La finalul Sfintei Litur­ghii, slujitorii Catedralei Pa­­­triar­­hale au săvârșit Paras­ta­sul pentru înfăptuitorii Marii Uniri din 1918. La slujbă a participat și o ceată de colin­dă­tori din Maramureș, cu straie tradiționale țărănești, care au interpretat cântece patriotice și colinde.

În continuare, rânduiala Te Deum-ului la Ziua Națională a României a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de slujitori. Patriarhul României a adus mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile care au fost revărsate asupra poporului român prin unirea lui într-o singură țară românească și creștină și s-a rugat pentru conducătorii țării, pentru armata țării și binecredinciosul popor român. De asemenea, Preafericirea Sa s-a rugat pentru toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. La final, Întâistătătorul Bisericii noastre a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Să reafirmăm preţuirea şi dragostea faţă de poporul român“. După rânduiala Polihroniului, a fost intonat Imnul Național al României.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter