Recunoștință personalităților care au evidențiat lucrarea Bisericii în diasporă

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit miercuri, 22 decembrie 2021, Ordinul „Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit” ierarhilor, clericilor și jurnaliștilor creștini care s-au implicat semnificativ în lucrarea Bisericii Ortodoxe Române desfășurată în contextul Anului omagial al pastorației românilor din afara României. Ceremonia de decernare a avut loc în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, în prezența membrilor Per­ma­nenței Consiliului Național Bisericesc.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că prin acest ordin se arată recunoștința față de cei care au promovat și au contribuit la sublinierea importanței Anului omagial al pastorației românilor din afara României, evidențiind prin misiunea lor activitatea pastoral-misionară a Bisericii Ortodoxe Române în diasporă: „Prin această ceremonie noi dorim să exprimăm recunoștința față de cei care au contribuit la sublinierea importanței Anului omagial al pastorației românilor din afara României și Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul. Majoritatea celor prezenți aici reprezintă diferite segmente din Ad­mi­nistrația Patriarhală, mai ales de la Centrul de Presă BASILICA, dar și oameni care ne ajută în misiunea Bisericii în societatea românească de astăzi din partea Televiziunii Române sau din partea Radioului public din inițiative proprii. Ținem să subliniem faptul că fenomenul migrației românilor în afara granițelor actuale ale României este unic în felul lui în istoria poporului nostru. Niciodată nu am avut un număr atât de mare de români care au părăsit țara pentru a merge în Occident. (…) Este vorba de o prezență românească foarte diferită și, în același timp, unitară prin unitatea de cuget și simțire. A fost impresionant faptul că un film documentar realizat cu ocazia Anului omagial, cu un titlu semnificativ, a scos în evidență credința ca fiind patria românilor de pretutindeni. Credin­ța ortodoxă și spiritualitatea românească sunt o patrie pe care o poartă cu ei în suflet, și acel acasă se găsește mai ales în comunitățile liturgice românești”.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că românii din diasporă se află într-o comuniune bazată pe credința ortodoxă și pe spiritualitatea românească. „Noi dorim, desi­gur, ca în viitorul apropiat cât mai mulți români să se întoarcă acasă. Pentru că noi nu avem experiența exilului ca alte popoare, sute de ani, în general românii au un dor de casă și se vede aceasta mai ales la familiile în care copiii au rămas în România și părinții încă nu au revenit în țară, ci lucrează în continuare în diaspora română. Mul­țumim tuturor celor care au contribuit la evidențierea importanței cunoașterii fenomenului migrației sau emigrației românești și, în același timp, cu mult realism au arătat și avantajele și dezavantajele plecării din România. Sunt unele emisiuni legate de mărturii concrete ale unor români care în străinătate au reușit să realizeze unele performanțe. Se vede că sunt și români care s-au afirmat, au fost evi­dențiați, în diferite țări străine, ca fiind oameni de valoare și care au adus o contribuție și în țara-gazdă care i-a primit. Trebuie în continuare să subliniem și aceste aspecte pozitive, dar, desigur, aceștia care nu se mai întorc acasă dintre români, dar lucrează pentru România acolo unde sunt rămân o binecuvântare pentru poporul român. Se înțelege că, la ora actuală, românii din diasporă trimit în fiecare an mai mulți bani în România decât investitorii străini, ceea ce înseamnă că ei, cei plecați, fac un efort deosebit să trimită familiilor și rudelor rămase în țară semnul concret al contri­buției lor la viața României de astăzi. Avem foarte multe aspecte de subliniat în acest foarte divers, complex fenomen al diasporei române, al faptului că o mulțime de români se află în afara granițelor țării. Noi trebuie să-i iubim pe toți cei care se află printre străini, ­fiindcă astfel păstrăm comuniunea românească. Această comuniune bazată pe credința ortodoxă și pe spiritualitate românească este nu o strategie, ci o stare de demnitate. Dacă ei uită țara și noi îi uităm pe cei plecați, ne aflăm într-o stare de sărăcie și răcire spirituală. De aceea, noi ne rugăm la fiecare slujbă a noastră pentru poporul român de pretutindeni”, a reliefat Preafericirea Sa.

Ordinul „Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit” pentru ierarhi a fost oferit Preafericitului Părinte Teofil, Patriarhul Ierusalimului, și Prea­sfințitului Părinte Qais, Episcop de ­Erzurum, Patriarhia Antiohiei.

Ordinul „Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit” pentru clerici a fost oferit părintelui Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal; părintelui arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, de la Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte; părintelui arhimandrit Dionisie Constantin, ­consilier patriarhal; părintelui Michael Tița, consilier patriarhal; părintelui Sorin Șelaru, consilier patriarhal – Reprezen­tan­ța Patriarhiei Române pe lângă Insti­tuțiile Europene; arhidiaconului George Grigoriță, consilier patriarhal; părintelui Neluțu Oprea, Comunitatea ortodoxă română din Sofia, Bulgaria; părintelui Sergiu-Marcel Vlad, Comunitatea ortodoxă română din Istanbul, Turcia; părintelui Răzvan-Vasile Tatu, Comunitatea ortodoxă română din Africa de Sud; părintelui protopop Ioan Armași, Protoieria Sector 4 Capitală; părintelui Alexandru Trușcă, TRINITAS TV, realizatorul filmului documentar „Credința, patria românilor de pretutindeni”.

Ordinul „Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit” pentru mireni a fost oferit următoarelor persoane: academicianul Ioan-Aurel Pop, pre­ședintele Academiei Române; Ciprian Olinici, consilier patriarhal; Cristina Liberis, ­TRINITAS TV, realizatorul emisiunii „România de peste granițe”; Daniela Șontică, realizatorul emisiunii „Mărturii de ieri pentru azi” de la RADIO TRINITAS; ­Diana Parizianu, Radio TRINITAS, realizatorul emisiunii „Viața de familie”; Petru Mihalea, TRINITAS TV, realizatorul filmului documentar „Români în gulagul sovietic”; Dorin Stănescu, Radio TRINITAS, realizatorul emisiunii ­„România din inima mea”; Andrei-Victor Dochia, producător „Universul cre­dinței”, Televiziunea Română; Răzvan Bucuroiu, director editorial „Lumea Credinței”; Remus Rădulescu, coordonator emisiuni religioase Radio România.