Protocol între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății

Patriarhia Română și Ministerul Sănătății au semnat marți, 25 octombrie 2022, un protocol ­privind desfășurarea activităților de asistență religioasă creștin-ortodoxă în unitățile sanitare sub­ordonate Ministerului Sănătății.

Cele două instituții sunt reprezentate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și de domnul prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul sănătății.

Scopul acestui protocol, care actualizează și completează pe cele din anii 1995 și 2008, este regle­mentarea activității de asis­tență religioasă creștin-ortodoxă din unitățile sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănă­tății, precum și colaborarea dintre cele două instituții în domeniul asis­tenței medicale integrate cu domeniul asistenței sociale și religioase.

Misiunea și atribuțiile preotului de spital sunt enunțate pornind de la experiența celor peste 25 de ani de activitate a Bisericii Ortodoxe Române în cadrul uni­tăților sanitare, reafir­mân­du-se principalele atribuții ale acestuia: săvâr­șește serviciile religioase conform programului aprobat de eparhia respectivă, cu acordul conducerii unității sanitare în cauză; vizitează cu regularitate bolnavii din unitatea în care își desfășoară activitatea; întreține convorbiri du­hov­nicești cu bolnavii și cu membrii familiilor acestora; asigură servicii religioase în cazurile de urgență şi administrează Sfintele Taine și ierurgii cu respectarea prevederilor Bisericii Ortodoxe Române; cultivă și păstrează o atmosferă religioasă echilibrată, evitând prozelitismul de orice fel şi sprijinind, la cerere, pe cei de altă confesiune în sensul primirii asistenței religioase din partea cultului de care aparțin; acordă asistență religioasă sala­riaților unităților sanitare, la solicitarea acestora; săvâr­șește slujbe speciale: înmormântarea deceda­ților abandonați sau fără familie, botezul copiilor în pericol de moarte sau la cererea părin­ților ș.a.

Întrucât numărul preoților or­to­docși care activează în unități sanitare, în acest moment, depă­șește 250, părțile au hotărât să facă demersuri comune pentru înfiin­țarea în cadrul Ministerului Sănătății a unui post de responsabil cu activitatea de asistență religioasă.

Cele două instituții se angajează să promoveze: adoptarea unui stil de viață sănătos prin educaţie pentru sănătate şi educaţie religioasă; evitarea consumului de produse care dăunează sănătății: tutun, alcool, droguri, alimente şi băuturi care au un impact negativ asupra sănătății etc.; educarea şi sprijinirea familiei în conștientizarea rolului important al copilului în sănătatea familiei şi a societății; îmbună­tățirea accesului la servicii de asistență medicală primară prin creșterea gradului de conști­entizare privind importanța prezentării la medic pentru consul­tație de la primele simptome de boală și la consultații periodice pre­ventive.

Protocolul a fost încheiat pentru o perioadă de 10 ani.