VO 9-10 pentru Tipar 28,01Aula „Mitropolit Ioan Meţianu“ a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna“ din Sibiu a găzduit marţi, 6 octombrie, o conferinţă susţinută de renumitul profesor şi teolog german Jürgen Moltmann. Prelegerea cunoscutului teolog a fost intitulată „Venirea lui Dumnezeu. Elemente de eshatologie creştină“.

Evenimentul academic s-a bucurat de un maxim interes din partea mediului teologic sibian, a mediului universitar şi cultural din cetatea transilvană, fiind perceput ca o adevărată sărbătoare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Profesorul Jürgen Moltmann a revenit după mai bine de 40 de ani la Sibiu, fiind legat de România prin prietenia avută cu părintele Dumitru Stăniloae. Conferinţa din cetatea transilvană a constituit o dovadă a viabilităţii dialogului teologic dintre mediul teologic evanghelic şi cel ortodox românesc. Din acest motiv, la conferinţă au fost prezenţi numeroşi clerici şi teologi luterani din Sibiu, amintindu-i aici pe Episcopul emerit dr. Christoph Klein şi pe prof. dr. Hermann Pitters. O bună parte a corpului profesoral de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a fost prezentă la evenimentul academic, iar moderatorul conferinţei a fost prof. dr. Ştefan Tobler de la Departamentul de Teologie Protestantă din cadrul Universităţii „Lucian Blaga“.

În debutul conferinţei, decanul facultăţii de Teologie Ortodoxă, pr. prof. dr. Aurel Pavel, i-a urat bun-venit profesorului german şi a subliniat importanţa acestui eveniment pentru viaţa academică a instituţiei de învăţământ teologic din Sibiu. Prezentarea vieţii şi, în mod special, a activităţii teologice şi de cercetare a profesorului Jürgen Moltmann a fost făcută de arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr.

Prelegerea profesorului Jürgen Moltmann a fost o sinteză şi o prezentare a lucrării „Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie“, apărută în 1996 şi tradusă recent în limba română sub titlul „Venirea lui Dumnezeu. Tratat de eshatologie creştină“. Lucrarea a fost lansată, cu această ocazie, la Sibiu, iar toţi cei prezenţi au avut posibilitatea să o achiziţioneze şi să primească un autograf al autorului. Profesorul Jürgen Moltmann a sintetizat teologia eshatologică prin câteva idei conturate în jurul învăţăturii conform căreia lumea va fi transfigurată prin puterea lui Hristos Cel Înviat şi a Sfintei Treimi. La finalul conferinţei, participanţii au avut posibilitatea să adreseze întrebări legate de cele prezentate şi să dialogheze cu profesorul Jürgen Moltmann.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter