Procesiune cu ramuri de finic și salcie în Capitală

În ajunul praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, numeroși credincioși și clerici din București și Ilfov, dar și din zonele limitrofe au participat la tradiționalul Pelerinaj de Florii din Capitală.

 

Înainte de începerea pelerinajului, Preasfințitul Părinte 
Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba Vecerniei la Mănăstirea Radu Vodă, iar la final a sfințit ramurile de finic și salcie care au fost împărțite clericilor și credincioșilor prezenți. Pelerinii au plecat apoi în procesiune spre Catedrala Patriarhală purtând în mâini ramuri sfințite de finic și salcie, rugându-se și intonând cântări specifice sărbătorii 
Floriilor, aducând laudă Domnului Hristos Care l-a înviat pe Lazăr din morți, precum se arată în troparul praznicului.

Procesiunea s-a îndreptat în sunet de toacă și cântări duhovnicești spre Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiri­don”-Nou, unde alaiul a fost întâmpinat de credincioșii și slujitorii acestei biserici și unde a avut loc prima oprire, moment în care s-au rostit ectenii și rugăciuni. Traseul a continuat pe str. Principatele Unite – str. Ienăchiță Văcărescu – str. Sfânta Ecaterina până la Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclis universitar, unde credincioșii au fost întâm­pinați de studenți teologi și cadre didactice, clerici și mireni, ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Ultima oprire a avut loc pe Colina Bucuriei, în fața Catedralei Patriarhale, unde clericii și credincioșii au fost întâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a sfințit icoana Intrării Domnului în Ierusalim purtată în procesiune, a rostit rugăciunea de binecuvântare a pelerinilor și un cuvânt de învățătură.

 

Prevestire a biruinței lui Hristos

În cuvântul de învățătură rostit la finalul procesiunii, Preafericitul Părinte Daniel a evidențiat faptul că acest pelerinaj reprezintă o comemorare a Intrării Domnului în Ierusalim și este în același timp o prevestire a pătimirilor și a Învierii Sale. „Această frumoasă zi binecuvântată de Dumnezeu este o prevestire a săptămânii în care intrăm după Duminica Floriilor, adică o prevestire a săptămânii Sfintelor Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos, a răstignirii și îngropării Sale și apoi a Învierii Sale. De aceea, sărbătoarea Floriilor, începând cu pelerinajul din sâmbăta Floriilor, este o prevestire a biruinței lui Hristos asupra morții lui Lazăr și apoi a biruinței lui Hristos asupra propriei Sale morți ca să ne dăruiască nouă bucuria Învierii. De aceea, Pelerinajul de Florii este o pregustare a bucuriei Sfintelor Paști și iată, acum, pe Colina Bucuriei se vede pre­zența, ca și în noaptea de Înviere, a unei mulțimi de oameni care au pe fețele lor, cler și popor, lumina din lumina Învierii, bucurie din bucuria Învierii lui Hristos. Pelerinajul de Florii din sâmbăta Floriilor are patru înțelesuri duhovnicești majore. În primul rând, este o comemorare a Intrării Domnului Iisus Hristos în orașul Ierusalim, venind din satul Betania, unde a înviat din morți pe prietenul său Lazăr. În al doilea rând, Pelerinajul de Florii este prevestire a pătimirii și a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, dar și a învierii de obște, a tuturor oamenilor, așa cum se cântă în troparul pe care l-am auzit de multe ori cântându-se în timpul acestui pelerinaj. Învierea lui Lazăr din morți este o prefigurare a învierii de obște, a învierii universale la sfârșitul veacurilor, a învierii tuturor oamenilor din toate timpurile și din toate locurile, din toate nea­murile”, a spus Preafericirea Sa.

 

Mărturisire creștină în cetate

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat faptul că Pelerinajul de Florii este o mărturisire creștină în cetate prin comuniune în procesiune. „În al treilea rând, Pelerinajul de Florii este o mărturisire a credinței creștine în cetate. Nu doar în bisericuța sau în biserica mai mare a noastră din parohie sau din mănăstire, ci o mărturisire a credinței în Iisus Hristos cel Răstignit și Înviat în cetate, în public. Ieșind din bisericile parohiale și mă­năstirești și traversând o parte din oraș, mărturisim credința noastră în Iisus Hristos. Mai pe scurt, este o mărturisire a credinței creștine în cetate prin comuniune în procesiune. Comuniune în procesiune înseamnă o comuniune a celor care înaintează de la un punct mergând spre alt punct. De la o biserică spre altă biserică. În cazul nostru, de la biserica Mănăstirii Radu Vodă, de pe o colină, la biserica Catedralei Patriarhale, pe altă colină, după ce s-au făcut două opriri la Biserica «Sfântul Spiri­don»-Nou și la Biserica «Sfânta Mare Muce­niță Ecaterina». Această comuniune în procesiune este exprimată prin pelerinaj. Este o comuniune de credință, dar este și o comuniune de rugăciune, o comuniune de cântare. S-au citit rugăciuni atunci când s-au făcut opriri și s-au intonat cântări sfinte bise­ricești de-a lungul acestui pelerinaj. Aceasta înseamnă că am scos mărturisirea credinței noastre din interiorul zidurilor bisericii și am arătat-o în public, în cetate. Ca urmare a acestor rugăciuni care încep cu sfințirea ramurilor de salcie și de finic pe care pelerinii le poartă în mâini și încheind cu sfințirea icoanei Intrării Domnului în Ierusalim și a iconițelor pe care le vom împărți la sfârșitul acestui pelerinaj credincioșilor prezenți, Pelerinajul de Florii este, în al patrulea rând, o binecuvântare pentru societate și bucurie pentru suflete. Multe binecuvântări se dau prin aceste rugăciuni și aceste cântări atât celor care participă, cât și tuturor locuitorilor orașului. Nu toți au putut participa, dar în mod deosebit se binecuvântează cei prezenți la pelerinaj, dar și casele lor pentru că ei se întorc în casele lor din diferite cartiere, din diferite părți ale Capitalei, purtători fiind de binecuvântare și de bucurie. Este vorba de a aduce bucurie oamenilor, de a aduce bucurie în suflet. Cine dăruiește această bucurie? Hristos Domnul Însuși. El este în centrul pelerinajului. Icoana Lui ne arată că El este prezent aici, iar unul din condacele Acatistului Intrării Domnului în Ierusalim ne spune că Iisus Hristos intră acum tainic în sufletul nostru, după cum odinioară a intrat în Ierusalim. Ierusalimul nu este doar un oraș, este și sufletul nostru și familia noastră și casa noastră atunci când Hristos este chemat cu credință și cu dragoste în rugăciune”, a evi­dențiat 
Patriarhul României.

La finalul cuvântului de învă­țătură, Preafericitul Părinte Daniel a mulțumit tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a pelerinajului, iar credincioșii prezenți au primit iconițe cu Intrarea Domnului în Ierusalim. În București, Pelerinajul de Florii a fost interzis de regimul comunist în anul 1948 și a fost reluat în anul 2008 la inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns