Primul-ministru al României a vizitat Mitropolia Basarabiei

Primul-ministru al României, ­Nicolae-Ionel Ciucă, a întreprins o vizită oficială vineri, 11 februarie, la sediul Mitropoliei Basarabiei din Chișinău.

La întâlnire au participat toți membrii Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei, respectiv Înalt­prea­sfințitul Părinte Petru, Arhi­episcopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, ne-a transmis părintele consilier media bisericesc mitropolitan, Constantin Olariu.

În cadrul întâlnirii au discutat despre situația și dinamica insti­tuțiilor și comuni­tă­ților Mitropoliei Basarabiei, despre necesitatea perfecționării cadrului legislativ al Republicii Moldova în domeniul cultelor în vederea alinierii la normele europene, pre­cum și despre abordarea de către auto­ri­tățile statului român în dialogul cu autori­tățile din Republica Moldova a ches­tiunii restituirii proprie­tăților bise­ricești confiscate abuziv de statul sovietic ocupant. De aseme­nea, au fost purtate discuții despre supli­men­tarea fondurilor guvernamentale desti­nate susținerii clerului Mitropoliei Basarabiei, despre necesitatea edificării unor noi catedrale românești în municipiile Chișinău, Bălți și Cahul, drept centre ale spiritua­lității ortodoxe românești, și crearea unui cadru stabil și permanent de cooperare între Mitropolia Basarabiei și Guvernul României în beneficiul credincioșilor orto­docși români din Republica Moldova, inclusiv în ceea ce privește valorificarea și pro­mo­varea patrimoniului cultural român.

Totodată, s-a discutat despre deschiderea Mitropoliei Basarabiei, ca actor social de primă im­por­tanță, pentru cooperarea cu autoritățile centrale și locale din Republica Moldova și despre aducerea problematicii Mitropoliei Basarabiei pe agenda organismelor și instituțiilor europene.

În cadrul discuțiilor, Înaltprea­sfin­țitul Părinte Mitropolit Petru a subliniat că Mitropolia Basarabi­ei este singura instituție națională din perioada interbelică de aur reactivată la răsărit de Prut și, în calitatea sa de păstrătoare și promotoare a identității spirituale românești, reprezintă un factor integrator al spațiului cultural și spiritual comun al României și Republicii Moldova, asigurând unitatea transpolitică a lumii româ­nești.

Primul-ministru Nicolae-Ionel Ciucă s-a arătat preocupat de situația structurii locale a Patriarhiei Române și a subliniat faptul că Guvernul României va continua să sprijine activ Mitropolia Basarabiei, care păstorește, în prezent, peste un milion de români basarabeni care și-au redobândit cetățe­nia română. În semn de prețuire și recunoș­tin­ță pentru susținerea acordată Mitropoliei Basarabiei de către Guvernul României, Înalt­prea­sfințitul Părinte Mitropolit Petru i-a acordat primului-ministru Nicolae-Ionel Ciucă Ordinul Bisericesc `Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”, gradul I și i-a oferit în dar o icoană a Sfântului Ierarh Dionisie Erhan al Cetății Albe – Ismail. Ca gest de răs­puns, primul-ministru Nicolae-Ionel Ciucă i-a oferit Mitropolitului Basarabiei un medalion cu efigia Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

La întâlnire a participat, de asemenea, Excelența Sa, domnul Daniel Ioniță, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Chișinău. Ca reprezentant al relațiilor cu instituțiile statului, din partea Mitropoliei Basarabiei, a luat parte la discuții preacucernicul părinte arhidiacon Maxim Sturza, consilier mitropolitan.