Primul Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei a fost hirotonit

Hirotonia Preasfinţitului ­Părinte Nestor Hunedoreanul a avut loc în Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi (a Lăsatului sec de carne), în cadrul Sfintei Liturghii săvârşite în Catedrala „Adormirea Maicii ­Domnului” din Deva de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, aflat sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul ­Ardealului. Din sobor au făcut parte: Înaltprea­sfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; Prea­sfinţitul Sofronie, ­Episcopul Oradiei; Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei; Prea­sfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor; Preasfinţitul Andrei, ­Episcopul Covasnei şi Harghitei; şi Prea­sfinţitul Gurie, Episcopul Devei şi ­Hunedoarei. Înainte de Sfânta Liturghie a fost oficiată ceremonia de chemare la arhierie şi mărturisirea de credinţă a celui ales să fie hirotonit Arhiereu-vicar.

Credincioşii au participat în număr limitat la slujbă pentru a se respecta distanţarea fizică şi toate celelalte măsuri de siguranţă sanitară impuse de autorităţi în această perioadă de pandemie. Au fost prezente autorităţi centrale şi locale, ­amintindu-l aici pe secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi, precum şi alţi oaspeţi ­veniţi să participe la sărbătoarea din Episcopia Devei şi Hunedoarei. Credincioşii care nu au avut acces în catedrala din Deva au avut posibilitatea să urmărească slujba religioasă şi hirotonia în curtea lăcaşului de cult, unde au fost amplasate două ecrane de mari dimensiuni.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Andrei a citit actul de confirmare a alegerii Arhiereului-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, semnat de ­Prea­fericitul Părinte Daniel, Patriarhul ­Bisericii Ortodoxe Române, preşedintele Sfântului Sinod. A urmat ceremonia de instalare a Preasfințitului Părinte Nestor Hunedoreanul, care a primit însemnele arhiereşti şi a fost aşezat în tronul arhieresc. Înalt­preasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu i-a oferit crucea dăruită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ­pentru a binecuvânta pentru prima dată clerul şi credincioşii după instalare.

Mitropolitul Ardealului a rostit apoi un cuvânt de învăţătură la Duminica ­Înfricoşătoarei Judecăţi, după care l-a felicitat pe noul arhiereu şi l-a îndemnat să lucreze necontenit pentru mântuirea ­clerului şi a credincioşilor din Episcopia Devei şi ­Hunedoarei.

Secretarul de stat pentru culte, Victor Opaschi, a rostit un mesaj de felicitare şi de încurajare pentru noul Arhiereu-vicar al eparhiei hunedorene.

Preasfințitul Părinte Nestor Hunedoreanul a mulţumit Sfântului Sinod, ­ierarhilor prezenţi şi tuturor celor care i-au fost părinţi spirituali şi îndrumători în slujirea la care a fost chemat din anii ­tinereţii.

„Chemat astăzi, din mila lui Dumnezeu, la slujirea arhierească, privesc spre această cruce grea şi împovărătoare prin ochii acelora care mi-au fost şi îmi sunt dascăli şi povăţuitori, ierarhi ai lui Hristos din Biserica noastră drept­măritoare în faţa cărora mă înclin cu multă admiraţie şi recunoştinţă şi care îmi sunt pildă şi model de urmat în această misiune sfântă. (…) Îi cer lui Dumnezeu să-mi dăruiască înţelepciune, smerenie şi ascultare pentru a putea fi vrednic împreună-lucrător cu Prea­sfinţitul Părinte Gurie în ogorul Bisericii, spre slava Preasfintei Treimi şi folosul credincioşilor hunedoreni”, a spus Preasfințitul Părinte Nestor ­Hunedoreanul.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un cuvânt al Preasfințitului Părinte Episcop Gurie, care l-a îndemnat pe noul Arhiereu-vicar să conştientizeze lucrarea harică la care a fost chemat de a sluji necontenit lui Dumnezeu şi oamenilor.

Slujba de ipopsifiere a arhimandritului Nestor Dinculeană a avut loc după cea a Vecerniei, în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Deva, sâmbătă, 6 martie 2021, şi a fost oficiată de un sobor de arhierei sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Din sobor au făcut parte Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfinţitul Andrei, Episcopul ­Covasnei şi Harghitei, şi Preasfinţitul ­Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei.

Preasfinţitul Părinte Nestor Hunedoreanul a fost ales de Sfântul Sinod al ­Bisericii Ortodoxe Române în demnitatea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei în cadrul şedinţei din 25 ­februarie 2021.