Prima întrunire naţională a reprezentanţilor APOR

Reprezentanţii celor 40 de filiale existente până în acest moment ale Asociaţiei „Părinţi pentru Ora de Religie“ din întreaga ţară s-au întrunit pentru prima oară sâmbătă, 28 martie, în Capitală.

Prima întrunire naţională a Asociaţiei „Părinţi pentru Ora de Religie“ (APOR) a avut loc în sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr“ din Bucureşti şi a reunit preşedinţii şi vicepreşedinţii filialelor judeţene şi locale existente până în acest moment în întreaga ţară. Scopul întâlnirii a fost stabilirea direcţiilor concrete de acţiune, având ca punct de plecare îmbunătăţirea calităţii orei de religie şi a învăţământului românesc în general, pentru binele copiilor şi al generaţiilor viitoare, dar şi pentru ca reuşita înscrierii la ora de religie, peste 91% dintre elevi până la 6 martie, să nu fie în zadar.

Primul punct pe ordinea de zi a fost cunoaşterea reciprocă a membrilor, în vederea realizării unei colaborări fructuoase în toate activităţile viitoare ale asociaţiei, cunoaşterea celor implicaţi în campania naţională pentru ora de religie, dar şi prezentarea activităţii fiecărei filiale judeţene. Dintre cei implicaţi în campanie şi care au vorbit despre direcţiile viitoare ale asociaţiei au fost prezenţi Rafael Udrişte, jurnalist TVR, care a pledat pentru conectarea orei de religie cu ştiinţele, realizarea unor statistici privitoare la participarea elevilor la viaţa Bisericii, atrăgând atenţia cu privire la presiunile care vor fi pentru introducerea orelor de educaţie sexuală în şcoli, ore ce nu au în vedere pregătirea pentru viaţă a copilului; Felix Tătaru, de la GMP Advertising, care a subliniat că lupta îndreptată împotriva educaţiei religioase „a potenţat ceva latent“, iar mobilizarea
într-o proporţie covârşitoare determină „ridicarea standardelor orei de religie“. O altă direcţie a fost propusă de Alexandra Nadane, preşedinta Asociaţiei „Studenţi pentru Viaţă“, care susţinea implicarea în acest demers chiar a elevilor care doresc educaţia religioasă, în pofida Consiliului Naţional al Elevilor, care „s-a împotrivit realităţii şi dorinţei copiilor de a se înscrie la ora de religie“.

Pr. Ionuţ Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, reprezentantul Patriarhiei Române, a precizat că prin demersul de îmbunătăţire a orei de religie, aceasta „are toate premisele ca să fie cea mai interesantă şi iubită oră dintre toate disciplinele, iar profesorii de religie să fie cei mai bine pregătiţi şi cei mai motivaţi sufleteşte în misiunea lor“, întrucât aceasta nu are doar un rol informativ, ci şi formativ. Pentru îmbunătăţirea orei de religie, Cristina Benga, profesoară de religie şi vicepreşedintă APOR, a subliniat că este nevoie de noi programe prin care „profesorii de religie să se dezvolte şi să înţeleagă cum să transmită acest mesaj religios, în aşa fel încât starea emoţională şi cea fizică a copilului să nu fie afectate în timp“.

În a doua parte a zilei, întrunirea naţională a continuat în sala de conferinţe a Centrului naţional pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae“ din cadrul Centrului cultural-social „Iustin Patriarhul“ din Bucureşti, unde, înainte de începerea activităţii pe comisii, participanţii au fost binecuvântaţi şi felicitaţi de Patriarhul României, care a rostit mesajul „Cooperarea benefică dintre Familie, Şcoală şi Biserică în domeniul educaţiei“. Înainte de plecare, Preafericirea Sa a dăruit fiecărui participant câte trei cărţi, şi anume pastorale ale Patriarhului României la Sfintele Paşti, un studiu despre predarea orei de religie în diferite ţări din UE şi o carte cu cântece şi desene pentru copii.

În ultima sesiune, activitatea s-a desfăşurat pe trei comisii, şi anume Comisia de organizare instituţională şi comunicare, Comisia de învăţământ şi activităţi cu elevii şi Comisia juridică şi de iniţiativă civică.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns