Prima conferinţă internaţională ortodoxă despre media digitală

În perioada 7-9 mai 2015, s-au desfăşurat la Atena (Grecia)
lucrările primei Conferinţe internaţionale despre media digitală şi pastoraţia ortodoxă. La întrunirea organizată sub egida Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol de Institutul „Sfântul Maxim Grecul“ pentru Cercetarea, Păstrarea şi Promovarea Tradiţiilor Spirituale şi Culturale, prin website-ul multilingv pemptousia.gr, în cooperare cu portalul myocn.org (USA) şi cu portalul bogoslov.ru (Rusia), au participat delegaţi ai Bisericilor Ortodoxe locale din 21 de ţări.

Au fost prezenţi ierarhi ortodocşi de pe toate continentele lumii, stareţul Efrem al Mănăstirii Vatopedu, preoţi şi diaconi cu responsabilităţi în activităţile de comunicare ale Bisericilor, profesori de teologie şi specialişti în domeniul societăţii informaţionale, monahi şi mireni, bărbaţi şi femei. Programul celor 13 sesiuni de lucru a cuprins prezentarea a 72 de comunicări, dezbateri în panel şi dialoguri între participanţi, întrebări şi răspunsuri.

La deschiderea oficială, joi, 7 mai 2015, au fost prezentate mesajele transmise de întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe autocefale, ceea ce arată preocuparea pastorală pentru contextul social şi cultural din societatea informaţională şi eforturile de a răspunde provocărilor lumii de azi prin fidelitate faţă de tradiţia spirituală ortodoxă şi iubire faţă de oameni.

În mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, intitulat „O comunicare mai amplă pentru o misiune mai dinamică“, se subliniază: „Utilizarea media digitală în lucrarea pastoral-misionară presupune responsabilitate eclesială şi înţelepciune pastorală deoarece, deşi o tehnologie nouă oferă oamenilor noi posibilităţi de dezvoltare, totuşi ea poate aduce şi noi provocări sau pericole în privinţa păstrării valorilor spirituale, culturale şi sociale tradiţionale ale persoanelor şi popoarelor. În acest sens, reţelele de socializare pot contribui la o mai bună cunoaştere reciprocă a diferitelor tradiţii şi la consolidarea comunităţilor de credinţă, dar multitudinea de idei şi opinii exprimate liber în spaţiul virtual trebuie supusă mereu unei analize critice şi selective, potrivit valorilor permanente ale credinţei şi moralei creştine“.

Delegaţii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la prima Conferinţă internaţională despre media digitală şi pastoraţia ortodoxă au fost Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, membru în Comitetul de Onoare, şi pr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal coordonator al Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, care a prezentat o comunicare cu tema „De la media clasică la media digitală în misiunea Bisericii“ şi a moderat sesiunea C1 din cadrul conferinţei, în cursul dimineţii de sâmbătă, 9 mai 2015. Din România, au mai participat la conferinţă: pr. prof. Constantin Coman – Bucureşti, lect. dr. Ionel Ungureanu – Craiova, ierom. Ieremia şi mon. Arsenie de la Mănăstirea Putna (jud. Suceava).

Ca o caracterizare generală a lucrărilor conferinţei, s-a putut observa faptul că Bisericile Ortodoxe din toată lumea iau în serios lumea virtuală creată de internet şi reţelele de socializare şi că, în funcţie de situaţie, sunt abordări nuanţate asupra atitudinii faţă de noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării, aflate în continuu progres. Astfel, în funcţie de tematica lor, referatele prezentate pot fi grupate în: prezentarea modului în care Bisericile utilizează facilităţile mediilor digitale în mass-media, cateheză şi educaţie religioasă (mai ales în ţările cu majoritate ortodoxă), intensificarea legăturilor bisericeşti în comunităţile răspândite pe o arie geografică largă şi în comunităţile din diaspora, problemele psihologice şi sociale legate de utilizarea iraţională a internetului, ciber-criminalitatea şi dependenţa de internet, promovarea ştirilor din actualitatea religioasă, transmiterea slujbelor prin mediile digitale.

La sesiunea finală, de evaluare a rezultatelor conferinţei, au fost subliniate mai multe aspecte care au revenit sistematic în cele trei zile de lucru.

Digitalizarea vieţii sociale a oamenilor din zilele noastre, deşi există diferenţe mari între diferite regiuni ale lumii privind „alfabetizarea digitală“, impune o viziune antropologică adaptată noului context.

Ortodoxia recomandă o atitudine ascetică faţă de lumea virtuală, în concordanţă cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc“ (I Corinteni 10, 23). Provocările privind pastoraţia credincioşilor care îşi desfăşoară activitatea într-o lume în care multe dintre activităţile zilnice s-au extins în mediul virtual necesită metode pastorale noi, discernământ şi înţelepciune pastorală. Rolul Bisericii în lumea tehnologizată este acela de a-i ajuta pe oameni să păstreze mereu legăturile din comunitatea reală, rugăciunea şi dragostea faţă de Dumnezeu, cultivarea frăţietăţii şi întrajutorării. Mediile virtuale aduc noi oportunităţi pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, dar pot fi calea prin care vin încercări şi atacuri asupra practicii vieţii spirituale.

De asemenea, s-a subliniat necesitatea ca website-urile şi conturile din reţelele de socializare care sunt create şi întreţinute pentru misiunea ortodoxă să aibă aprobarea conducerii Bisericii sau a unei comisii desemnate special de aceasta, astfel încât să se evite confuziile şi să se asigure unitatea lucrării pastoral-misionare.

Participanţii au apreciat faptul că, timp de trei zile, s-au întrunit într-un spaţiu fizic, real, şi au avut posibilitatea de a se cunoaşte reciproc şi de a-şi împărtăşi din experienţa lucrării în spaţiul virtual. Mediile digitale oferă noi şanse de apropiere şi solidaritate între creştini, în slujirea unitară a Cuvântului veşnic al lui Dumnezeu într-o lume în permanentă schimbare.
Vestitorul 5-6 pt macheta BT tipar 3,09 2

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns