Sfântul Sinod s-a întrunit în şedinţă de lucru

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit marți, 5 iulie 2022, în ședință de lucru, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

După slujba de mulțumire săvârșită în Sala „Europa Christiana” de Prea­sfințitul Părinte Sofian Brașovea­nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieștea­nul, Episcop-vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod, a dat citire apelului nominal. Constatând prezența statutară a membrilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru, menționând programul și punctele de pe ordinea de zi.

 

Alegerea noului Episcop al Daciei Felix

În seara precedentă, Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române i-a desemnat prin vot secret consultativ pe ierarhii ­eligibili pentru ocuparea scaunului vacant al Episcopiei Daciei Felix, candidații propuși fiind Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod, des­fășurată în dimineața zilei de marți, membrii acestuia l-au ales pe Preasfințitul ­Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar ­patriarhal, în demnitatea de Episcop titular al acestei eparhii, ierarhul obținând
29 dintre voturile exprimate.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a felicitat pe Preasfințitul Părinte ­Ieronim pentru alegerea sa în noua demnitate, vorbind totodată și despre provocările misionare și pastorale pe care episcopul ales le va întâmpina în cadrul noii sale slujiri: „Aprecierea de care Preasfințitul Părinte Ieronim se bucură din partea membrilor Sfântului Sinod trebuie să îi dea curaj, întrucât sunt multe de făcut în această eparhie, dar sunt și posibilități mari. Cel puțin în zona Voivodinei, eparhia este una consolidată, cu oameni gospodari, cu parohii cu biserici mari și case parohiale, iar Catedrala ortodoxă românească din Vârșeț se află foarte aproape de Catedrala ortodoxă sârbească”.

„Primesc cu bucurie această chemare a Duhului Sfânt”

La rândul său, noul Episcop ales al Daciei Felix a mulțumit Întâistătătorului Bisericii noastre și celorlalți membri ai Sfântului Sinod pentru încrederea acordată, rostind un cuvânt în care a subliniat necesitatea acceptării chemărilor la slujire în Biserica lui Hristos: „De când am pornit pe drumul slujirii lui Dumnezeu și al Bisericii, am înțeles că această slujire nu este ușoară. Ea înseamnă multă responsabilitate și multă jertfă. Pe parcursul vieții am avut parte de diverse momente pe care le-am considerat a fi încercări sau provocări, dar în care am avut parte de ajutorul lui Dumnezeu. (…) Primesc cu bucurie această chemare a Duhului Sfânt pentru noua slujire, mă încredințez rugăciunilor voastre și solicit sprijinul și îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel întrucât vor fi dificultăți cărora va trebui să le răspundem, luând decizii în interesul Bisericii noastre și al bunei înțelegeri și păcii între Biserici”.

În continuare, Preafericirea Sa i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Ieronim pentru cuvântul de înțelepciune și de încurajare la misiune, amintind totodată că Dumnezeu cheamă la slujire prin Biserică și vorbind despre chemarea Sfântului Apostol Pavel, care a devenit din prigonitor al creștinilor propovăduitor al Evangheliei printre neamuri. La lucrările Sfântului Sinod au fost prezenți și părintele Boian Aleksandrović, vicar al Timocului, și părintele Emanuel Tăpălagă, vicar al Voivodinei, din Episcopia Daciei Felix, cărora Părintele Patriarh le-a oferit Ordinul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, Noul Hozevit”.

 

„Episcopul, parte constitutivă a slujirii Sfintei Euharistii”

În prima parte a ședinței, Patriarhul României l-a invitat pe Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, să susțină meditația duhovnicească intitulată „Episcopul, parte constitutivă a slujirii Sfintei Euharistii”. În alcătuirea meditației sale, ierarhul a plecat de la corelația a trei texte, unul biblic și două patristice, ce subliniază într-o manieră teologică profundă legătura intrinsecă dintre Altar și episcop, respectiv dintre Euharistie și slujirea episcopală.

Preafericirea Sa a rostit câteva cuvinte pe marginea meditației duhovnicești prezentate de ierarh: „Cea mai sigură teologie este aceea a Sfinților Părinți, teologie care a fost asumată în cult. Foarte multe dintre cântările noastre liturgice sunt părți din cuvântări ale unor Părinți ai Bisericii. Ceea ce a fost mai sigur, mai curat și mai clar exprimat din Sfinții Părinți a fost receptat de melozii Bisericii, cei care au compus cântări. Unele dintre ideile acestora au fost prelucrate, astfel încât textele liturgice ortodoxe sunt, în mare parte, prelucrări ale unor cuvântări sau ale unor lucrări teologice ale Sfinților Părinți. Cea mai sigură abordare este cea patristică pentru că același Duh Sfânt care a inspirat Scripturile i-a inspirat și pe păstorii Bisericii care au compus rugăciunile și au lucrat pentru mântuirea credincioșilor încredințați lor. Canoanele nu au fost alcătuite de canoniști și nici dogmele de dogmatiști, de profesori, ci au fost formulate de părinți păstori de mitropolii. Se cunoaște faptul că la sinoade au participat îndeosebi mitropoliții. Sfinții părinți păstori de suflete au formulat dogmele și au stabilit canoanele. Dogma este norma credinței, iar canonul, norma de viețuire creștină. Atunci când reveneau, în urma unui sinod, în eparhiile lor, părinții trebuiau să pună în practică hotărârile luate acolo, hotărâri ce aveau întotdeauna menirea de a-i ajuta pe credincioși să se mântuiască. (…) Cei care au selectat din lucrările Sfinților Părinți și au alcătuit scrieri liturgice ortodoxe, folosite în cultul Bisericii noastre, au fost foarte atenți, cunoscând faptul că scopul tainelor dumnezeiești este mai important decât explicarea lor. Trebuie să amintim că centralitatea slujirii episcopale în Biserică nu reprezintă, în scrierile Pă­rinților, o ideologie a puterii. Sfinții Pă­rinți, de exemplu, au ales drept rugăciuni la îmbrăcarea arhiereului pe cele care pun accentul pe responsabilitate și pe sfințenia slujirii, nu pe putere”. Părintele Patriarh a precizat faptul că textul meditației duhovnicești prezentate de Preasfințitul Părinte Ignatie va fi publicat într-un volum comun împreună cu celelalte meditații prezentate de ierarhi.

În cea de-a doua parte a ședinței, ierarhii membri ai Sfântului Sinod s-au întrunit în comisiile sinodale pentru întocmirea referatelor privind problemele repartizate fiecăreia. Acestea sunt: Comisia pastorală, monahală și socială; Comisia teologică, liturgică și didactică; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină; Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase. Finalul şedinţei a fost dedicat prezentării referatelor comisiilor sinodale de către raportorii acestora în plenul Sfântului Sinod.

 

Preasfințitul Părinte Ieronim Crețu – date biografice

Preasfinţitul Părinte ­Ieronim Crețu s-a născut în comuna Brăieşti, judeţul Buzău, la data de 21 noiembrie 1959. După absolvirea Seminarului Teologic în anul 1981, a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Bucureşti, închinoviindu-se la Mănăstirea Bistriţa, judeţul Neamţ, în iulie 1986.

La 2 ianuarie 1987 a depus voturile monahale şi în scurt timp a fost hirotonit ierodiacon, apoi ieromonah, fiind totodată hirotesit și duhovnic la Mănăstirea Bistriţa-Neamţ.

În 29 aprilie 1988 a fost numit preot slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti şi responsabil al Bibliotecii Centrale Patriarhale, iar de la 2 martie 1990 a îndeplinit slujirea de eclesiarh al Catedralei Patriarhale.

În 25 decembrie 1990 a fost hirotesit protosinghel, iar la 10 aprilie 1994 arhimandrit.

În 5 august 1994, a fost numit delegat al Patriarhiei Române la Sfintele Locuri şi Superior al Sfintelor Aşezăminte Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan.

A fost distins cu Crucea Patriarhală a Patriarhiei Ecumenice de către Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului şi cu Crucea Ierusalimului, devenind „Cavaler al Sfântului Mormânt” al Învierii Domnului din Ierusalim, prin decizia Patriarhului Diodor al Ierusalimului, dar şi cu Crucea Patriarhală Rusă, dăruită de către Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei şi a toată Rusia.

În anul 2009 a fost ales Episcop-vicar patriarhal, cu titulatura „Sinaitul”, și hirotonit arhiereu în 29 mai 2014, în Catedrala Patriarhală din București.