Preafericirii Sale,Preafericitului Părinte Ieronim II, Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Elade

Mesaj de condoleanțe la înmormântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Pavel de Drama

 

Preafericirea Voastră,

 

Hristos a înviat!

Cu profundă durere în suflet am primit vestea trecerii neașteptate din această viaţă a preaiubitului nostru frate în Hristos şi coliturghisitor, vrednicul de pomenire Părinte Mitropolit Pavel, care a fost dăruit de Dumnezeu cu multe harisme pentru împlinirea misiunii sfinte de arhipăstor harnic și dinamic al credincioșilor din Mitropolia de Drama.

Considerăm că este o datorie de conştiinţă să mulţumim, în acest moment de vremelnică despărțire, pentru dragostea deosebită arătată de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Pavel Bisericii Ortodoxe Române şi poporului român, rămânând vii în memoria noastră vizitele prieteneşti şi frăţeşti făcute, cu binecuvântarea Preafericirii Voastre, în România, în special la hramul Catedralei Patriarhale istorice, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, și la Iași, în timpul slujirii noastre ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

Pentru tot ceea ce a reprezentat vrednicul de pomenire ­Mitropolit Pavel, fratele nostru în Hristos, pentru credincioşii români şi pentru România, exprimăm un gând de recunoștință și preţuire și ne rugăm Bunului Dumnezeu să aşeze sufletul său în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi, în ceata sfinţilor Săi slujitori, care au binevestit lumii Evanghelia Învierii şi a vieţii veşnice.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

 

Cu frățească dragoste în Hristos și deosebită prețuire,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

București, 3 mai 2022