Pelerinajul – şcoală a credinţei şi expresie a vieţii îndreptate către Dumnezeu / Pilgrimage – a school of faith and an expression of life turned to God

 

Calea Sfinţilor are o valoare de simbol cu profund înţeles duhovnicesc. Calea Sfinţilor este calea dreptei credinţe pe care trebuie să o mărturisim împreună în vreme de bucurie şi în vreme de încercare. Calea Sfinţilor este calea vieţii sfinte, viaţă de rugăciune şi fapte bune. Calea Sfinţilor este calea bucuriei şi a mântuirii, calea vieţii veşnice, ca unire a creştinilor cu Preasfânta Treime, prin Sfintele Taine ale Bisericii, ca arvună a vieţii din Împărăţia cerurilor. Calea Sfinţilor ne cheamă să ne bucurăm împreună cu sfinţii lui Dumnezeu şi să le cerem ajutorul ca să ne întărim în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

 

În 2008 s-a reluat tradiția pelerinajului de Florii în marile orașe din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștiului şi s-a iniţiat, la Bucureşti, procesiunea Calea Sfinţilor, legată de deschiderea zilelor de prăznuire ale Cuviosului Părinte Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor.

 

Pelerinajul de Florii este un semn de credinţă şi speranţă; el ne cheamă la un pelerinaj interior, al sufletului, la o înaintare duhovnicească spre înviere. Pelerinajul de Florii, ca o procesiune a comuniunii şi comunităţii ecleziale, dar şi ca o călătorie-trecere a noastră prin cetate, este şi simbol al vieţii noastre trecătoare, şedere provizorie într-o cetate a patriei pământeşti spre mutare în cetatea netrecătoare din ceruri.

 

Pelerinajele la locurile sfinte sunt o necesitate și întăresc credința pelerinilor.

 

 

În anul 2007, cu bine­cuvântarea Prea­fericitului Părinte Patriarh Daniel s-a înființat în cadrul Sectorului de pelerinaje al Patriarhiei Române Agenția tour-operatoare Basilica Travel, specializată în pelerinaje interne și externe. De la înfiinţare şi până în prezent, Sectorul de pelerinaje al Patriarhiei Române și-a îmbogățit portofoliul cu destinații noi precum: Rusia, Ucraina, Macedonia, Serbia, Orientul Mijlociu și Italia.

Sfinţirea noului autocar al Sectorului de pelerinaje al Patriarhiei Române, 4 octombrie 2012 / Blessing of the new coach of the Department for Pilgrimages of the Romanian Patriarchate, 4 October 2012

 

 

 

 

Inaugurarea Biroului de pelerinaje BASILICA Travel din Sibiu, 4 octombrie 2014 / The inauguration of the BASILICA Travel Office for Pilgrimages in Sibiu,
4 October 2014

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurarea punctelor de lucru ale Biroului de pelerinaje Basilica Travel al Patriarhiei Române din Galaţi şi Brăila, 26-27 noiembrie 2014 / The inauguration of the Galati and Braila branches of the BASILICA Travel Office for pilgrimages of the Romanian Patriarchate, 26-27 November 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilgrimage – a school of faith and an expression of life turned to God

 

The Way of the Saints has a symbolic value of profound spiritual significance. The Way of the Saints is the way of the true faith which we ought to confess together, both in times of joy and in times of sorrow. The Way of the Saints is the way of a saintly life, a life of prayer and good deeds. The Way of the Saints is the way of joy and salvation. It is the way of eternal life, as union of the Christians with the Holy Trinity, through the Holy Mysteries of the Church, as pledge for the life in the Heavenly Kingdom. The Way of the Saints calls us to rejoice together with God’s saints and to ask for their help so that we may grow in love towards God and towards people.

 

In 2008, the tradition of Palm Sunday pilgrimages was re-established in the larger cities within the Archdiocese of Bucharest. The procession The Way of the Saints was introduced in Bucharest, in connection with the festive days of Saint Demetrios the New, Protector of Bucharest.

 

The Palm Sunday Pilgrimage is a sign of faith and hope. It calls us to an inner pilgrimage of the soul, to a spiritual ascent towards resurrection. The Palm Sunday Pilgrimage, as a procession of our ecclesial communion and community, but also as a journey and passage through the city, is also a symbol of our transient life. It is a symbol of our passing from a temporary sojourn in a city of our earthly realm into the eternal city in heaven.

 

The BASILICA Travel Pilgrimage Agency of the Romanian Patriarchate

Pilgrimages to holy places are necessary and they strengthen the faith of pilgrims.

In 2007, with the blessing of His Beatitude Patriarch Daniel, the BASILICA Travel tour operator was established as part of the Department for Pilgrimages of the Romanian Patriarchate, specializing in domestic and international pilgrimages. Since its establishment and up to this day, the Department for Pilgrimages of the Patriarchate has enhanced its offer with new destinations like: Russia, Ukraine, FYR Macedonia, Serbia, the Middle East and Italy.

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns