În ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Daniel, luni 17 decembrie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a sărbătorit ziua onomastică prin rugăciune. Cu acest prilej, în Catedrala Patriarhală au fost săvârșite Sfânta Litur­ghie și slujba de Te Deum, ca recunoștință adusă lui Dumnezeu pentru ocrotirea și ajutorul dăruit Patriarhului României în slujirea Bisericii Ortodoxe Române și a popo­rului român. În continuare, în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc un moment aniversar.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită în Catedrala Patriarhală de Înaltpreasfin­țitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei au fost înălțate rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate cu îmbelșugare asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. După citirea pericopei evanghelice a zilei, Arhiepiscopul Dunării de Jos a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat rolul profeților din Vechiul Testament pentru pregătirea venirii Mântuitorului Hristos, misiune pentru care mulți dintre ai au primit moarte mucenicească. „Unul dintre cei care au vestit cu exactitate timpul Nașterii Mântuitorului este Sfântul Proroc Daniel, pe care îl cinstim astăzi… Prorocul Daniel profețește cele 70 de săptămâni de ani până la venirea Celui ce Se va numi Fiul Omului. Pentru înțelepciunea și știința lui, el este considerat și cinstit ca protector al oamenilor de știință, mai ales al celor care se ocupă cu calcularea timpului”, a spus Arhiepiscopul Dunării de Jos.

 

Slujbă de Te Deum 
în Catedrala Patriarhală

După Sfânta Liturghie, Prea­sfin­țitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit în Catedrala Patriarhală slujba de Te Deum în semn de recunoș­tință adusă lui Dumnezeu pentru ocrotirea și ajutorul dăruit Patriarhului României în slujirea Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român. La slujbă au participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giur­giului, Prea­sfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Prea­sfin­țitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, Prea­sfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, membri ai Perma­nenței Consiliului Național Bisericesc, membri ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor, profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucu­rești, repre­zen­tanți ai autorităților de stat centrale și locale. În cuvântul rostit la finalul slujbei de mulțumire, Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre ziua de sărbătoare a ocrotitorului spiritual al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române: „Sunt 31 de ani și mai bine de când, într-o seară de priveghere sub sprânceana Munților Neamțului, ocrotiți atunci și altădată în istorie de rugăciuni neadormite, un tânăr profesor de teologie primea tunderea în monahism și un nume nou, foarte asemănător cu cele purtate până atunci, de la Sfântul Botez.

Dacă am scrie pe o foaie numele Dan-Ilie, le-am citi cu ușurință Daniel. Acest nume, care vine de demult, din istoria poporului ales, ne aduce aminte că Dumnezeu este Judecătorul nostru.

Monahul care a fost tuns în seara ajunului sărbătorii Schimbării la Față la Mănăstirea Sihăstria a purtat acest nume ținând cont că Dumnezeu este Judecătorul lui. În toți acești ani de slujire, care s-au adăugat începând cu anul 1990, pentru scurtă vreme, la Timișoara, apoi ani înde­lungați la Iași și iarăși ani înde­lun­gați aici, la București, a căutat să facă judecată dreaptă, știind că Dumnezeu este Judecătorul Care judecă dea­supra oamenilor și Care poartă de grijă tuturor. Astăzi, Biserica noastră îl cinstește pe un proroc care a rămas credincios lui Dumnezeu în mijlocul unui pământ străin. Dus în exil departe de casa părinților lui, Daniel avea să se arate acolo, în mijlocul țării Caldeilor, apărător al Legii Dumnezeului Cel adevărat. Nu și-a plecat genunchii la dumnezei străini și nu și-a uitat tradițiile și moște­nirea pe care o învățase cu osârdie în casa părinților lui”. Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre datoria celor păstoriți, cler și popor, de a-și cinsti arhipăstorul și a amintit că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este cel de-al treilea ierarh care poartă acest nume în dipticele întâistătătorilor Mitropoliei Ungrovlahiei și Patriarhiei Române. „Primul Mitropolit al Ţării Românești cu numele Sfântului Proroc Daniel a păstorit în jurul anilor 1560, iar al doilea la începutul veacului al 18-lea. Mitropolitul Daniil al II-lea a împodobit, între anii 1721 și 1722, Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, pe atunci Reședință Mitropolitană, cu frumoasă haină picturală și i-a dăruit al doilea hram, pe lângă Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, pe Sfântul Proroc Daniel. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prăznuit anul acesta ziua sa într-un mod cu totul special, într-o zi premergătoare acestei sărbători, în ziua sfințirii Altarului Catedralei Naționale, pentru care mult s-a ostenit. Cei mai mulți dintre părinții care se află aici, din Administrația Patriarhală și din Admi­nistrația Arhiepiscopiei Bucureș­tilor, secretarul de stat pentru culte și repre­zentanții Primăriei Capitalei, care au fost împreună-lucrători, și alții din această biserică știu cum a fost această osteneală. Putem spune că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a luat asupra lui ocările și potrivniciile multora. Dar aceste ocări sunt de fapt un câștig pentru cei care mult se ostenesc. Iar dacă alții nu înțeleg lucrarea Bisericii, fericiți sunt cei care au fost împreună-lucrători cu Preafericirea Sa în această măreață lucrare pe care o aștep­tau de mult timp regii, Mitropoliții primați și Patriarhii înaintași ai Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”, a spus Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. În numele tuturor celor de față, Prea­sfinția Sa a oferit Patriarhului României un buchet de flori.

 

Sfinții sunt pentru noi rugători și învățători

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit Episco­pului-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru cuvântul rostit și a vorbit despre importanța urmării modelului sfântului ocrotitor. „Când am fost copil, am primit numele de botez de la părinți și de la nași, iar când am devenit monah, am primit nume nou, Daniel sau Daniil, de la nașul de călugărie, care a fost Părintele Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria de Neamț. Aceste nume de botez și de călugărie sunt daruri de la Dumnezeu, pentru că sfinții sunt în primul rând rugători pentru noi, iar în al doilea rând sunt învățători pentru noi. Ei ne învață prin cuvânt și prin viața lor care este voia lui Dumnezeu, pe care noi trebuie să o împlinim. Sfinții Proroci Ilie și Daniel au nume teofore, purtătoare de Dumnezeu. Ilie înseamnă «Domnul este Dumnezeul meu» sau «Dumnezeu este Domnul meu» și Daniel înseamnă «Dumnezeu este Judecătorul meu». Aceste nume ne arată că cea dintâi lucrare a noastră este cinstirea lui Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului, Mântuitorul, Sfințitorul și Desăvârșitorul lumii. În al doilea rând, ne aducem aminte în aceste zile de părinții duhovnicești care ne-au dat nume­le și de cei care se roagă împreună cu noi pentru binele Bisericii”, a spus Preafericirea Sa. În continuare, Patriarhul României a adresat mulțu­miri clericilor și mirenilor prezenți la sărbătoarea Sfântului Proroc Daniel în Catedrala Patriarhală: „Mulțumim tuturor celor prezenți și în special Înalt­prea­sfințitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, Preasfințitului Părinte Episcop Visarion al Tulcii și Prea­sfințitului Episcop-vicar Timotei Prahoveanul, care au săvârșit Sfânta Liturghie, ierarhilor pre­zenți în Catedrala Patriarhală și tuturor ierarhilor din Sfântul Sinod care împreună cu noi poartă responsabilitatea conducerii Bisericii noastre pe calea mântuirii. Înaltpreasfințitul Părinte Casian a rostit un cuvânt bogat și foarte sistematic despre lucrarea Sfântului Proroc Daniel. Mulțumim tuturor celor care ne sprijină prin lucrarea lor zilnică, ostenitorii din Administrația Patriarhală, Admi­nis­trația Arhiepiscopiei Bucureș­tilor și în mod deosebit mulțu­mim reprezen­tanților autorităților de stat, domnului secretar de stat Vic­tor Opaschi, care ne onorează cu prezența, domnului secretar de stat Petru Andea, de la Ministerul Educației, doamnei Oana Zaharia, din partea Primăriei Generale a Capitalei. Tuturor celor prezenți vă mulțumim pentru sprijin, pentru rugăciuni, pentru cuvântul și sfatul bun și pentru toată încurajarea”.

La final, toți cei prezenți în Catedrala Patriarhală au primit Pastorala de Crăciun a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu titlul „Îngerii și păstorii vestesc bucuria Nașterii Domnului”, pe coperta căreia a fost reprodusă icoana Nașterii Domnului lucrată în mozaic pe catapeteasma noii Catedrale Naționale.

În continuare, în Sala „Europa Chris­tiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc un moment aniversar, în cadrul căruia Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte, a rostit un cuvânt de felicitare adresat Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter