Patriarhul României și-a sărbătorit sfântul ocrotitor

În ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Daniel, vineri, 17 decembrie 2021, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. La Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Patriarhală și la slujba de Te Deum oficiată în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei au fost înălțate rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile și darurile revărsate asupra Preafericirii Sale și Bisericii Ortodoxe Române. Ziua a continuat cu ședința solemnă a Sfântului Sinod, care s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”.

Onomastica Patriarhului României a început de dimi­neață la Catedrala Patriarhală cu Sfânta Liturghie săvârșită de Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Slujitorii au rostit ectenii și rugăciuni de mulțumire aduse lui Dumnezeu pentru binecuvântările revărsate asupra Întâi­stătătorului ­Bisericii noastre.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea pasajului evanghelic rânduit, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidențiat virtu­țile sfinților ocrotitori ai Patriarhului României: Sfântul Cuvios ­Daniil Stâlpnicul, Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. „Cei trei sfinți cu numele Daniel din această lună au avut aceleași virtuți, deși au trăit în perioade diferite. Unul profet, cu mari daruri și vederi negrăite și descoperiri tainice, altul rugător pe un stâlp și altul aspru nevoitor în ținutul Bucovinei, în munții din apropierea mănăstirilor Putna, Gura Humorului și Voroneț. Toți trei au fost rugători, și-au pus nădejdea în Dumnezeu și au biruit încercările vremurilor lor prin darul lui Dumnezeu. În această zi facem rugăciune Sfântului Proroc Daniel pentru toți cei care îl cinstesc, pentru al treilea Păstor al acestor locuri care poartă numele lui, după ce în veacul al XIV-lea un mitropolit al Ungrovlahiei s-a numit Daniil, altul la începutul veacului al XVIII-lea și altul la începutul veacului al XXI-lea. Ne rugăm pentru Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel care își serbează astăzi ocrotitorul ceresc și ne rugăm ca românii aflați departe de țara lor să aibă aceeași râvnă a credinței și aceeași nădejde în Dumnezeu precum profetul Daniel, care și-a trăit cea mai mare parte a vieții printre străini”, a spus Episcopul-vicar al ­Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

Slujbă de Te Deum în Sala „Europa Christiana”

În Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a săvârșit o slujbă de Te Deum, ca mulțu­mire adusă lui Dumnezeu pentru ocrotirea și ajutorul dăruit Patriarhului României în slujirea Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român. La acest moment au fost prezenți ierarhi membri ai Sfântului Sinod al ­Bisericii Ortodoxe Române, preoți consilieri din cadrul Administrației Patriarhale și Administra­ției eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureș­tilor; Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte; Romeo Moșoiu, consilier în cadrul Ministerului Edu­cației, precum și alți preoți și diaconi.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit din partea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române o icoană cu chipul Maicii Domnului cu Pruncul, iar din partea Permanen­ței Consiliului Național Bisericesc și a Perma­nenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor o icoană în care sunt reprezentați Sfântul Proroc Daniel și Cuviosul Daniil Sihastrul.

În cuvântul rostit, Patriarhul României a mulțumit pentru darurile primite și a explicat că Sfântul Proroc Daniel este și ocrotitor al celor care au murit în exil sau care din alte motive au plecat din țară și nu s-au mai întors: „Sfântul Daniel este un proroc al Tainei Întrupării, dar și al sfârșitului lumii, al eshatologiei biblice și apoi al eshatologiei teologice creștine.
El a murit în exil pentru că nu s-a mai întors în Țara Sfântă. La puțin timp după ce regele Cirus al Persiei a dat voie evreilor să se întoarcă în Țara Sfântă, el era îna­intat în vârstă și nu s-a mai întors. A murit pe pământ străin. De aceea, astăzi el ne apare și rugător, și ocrotitor al celor care au murit în exil în diferite perioade ale istoriei, dar și al celor care din motive diferite au emigrat în alte țări și nu s-au mai întors. Însă noi reținem în mod deosebit că toată lucrarea sa sfântă a fost dar de la Dumnezeu, Care l-a păzit pe el și pe cei trei tineri care îl însoțeau de primejdii, de moarte și mai ales de multa invidie și ură atât a babilonienilor, cât și a perșilor care n-au văzut cu ochi buni atâta cinste care i se dă acestui iudeu și celor trei tineri. Sfântul Daniel Prorocul și cei trei tineri pe care îi pomenim împreună cu el ne arată că împlinirea voii lui Dumnezeu este cea dintâi datorie a celor care cred în El, indiferent de necazurile, obsta­colele, invidia și ura oamenilor. Este mai întâi nevoie să ne punem nădejdea în Dumnezeu și să-I mulțu­mim Lui pentru toate și să rămânem credincioși și în vremuri de încercare. Este foarte interesant cum Dumnezeu a dat acestor oameni aflați în captivitate curajul de a păstra credința strămoșească și de a păstra evlavia, ­devenind mărturisitori ai singurului, adevăratului Dumnezeu, ­Făcătorul cerului și al pământului”.

Preafericirea Sa a subliniat și rolul pe care l-a avut Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul în vremuri grele pentru Moldova, ca sfătuitor al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. „În ziua de 18 decembrie îl prăznuim pe Sfântul Cuvios Daniil ­Sihastrul, marele duhovnic al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Acest sfânt este un sfătuitor al domnitorului Moldovei în vremuri grele. El l-a încurajat pe Sfântul Ștefan cel Mare să nu cedeze țara către turci și să se lupte. Sfântul a fost un ­isihast și aceasta arată că misiunea ­Bisericii, pe lângă predicarea Evangheliei, este și sfătuirea conducătorilor și poporu­lui pentru a păstra credința și a apăra valorile creștine în orice vreme. Avem și aici un sfătuitor și un înainte-văzător al tim­pului. Aceasta ne arată că înțelep­ciu­nea lui Dumnezeu îi face înțelepți pe oamenii smeriți și rugători. Noi am hotărât ca să ținem aceste două pomeniri ca pomenirea ocrotitorilor personali, dar și ca mari rugători pentru Biserica lui Hristos”, a reliefat Întâistătătorul ­Bisericii noastre.

 

Ședința solemnă a Sfântului Sinod

În continuare, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ședință solem­nă dedicată „Anului omagial al pasto­rației românilor din afara României” și „Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”.

În cadrul ședinței, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar pa­tri­ar­hal, a prezentat raportul-sinteză ­in­ti­tulat „Anul omagial al pastorației ­ro­mânilor din afara României și Anul come­mo­rativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor”, în care au fost cuprinse activitățile des­fă­șurate în eparhiile din țară și din afara României.

După prezentarea raportului-sinteză, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a subliniat necesitatea păstrării legăturilor cu diaspora ortodoxă română. „Eviden­țierea importanței diasporei și a legăturilor comunităților istorice românești din jurul granițelor, realizată prin componentele Centrului de Presă BASILICA, a întărit comuniunea românească. S-a acordat o atenție deosebită, deoarece cei plecați mai departe au nevoie de mai multă întărire spirituală. În aproape toate pastoralele noastre de Crăciun și de Paști i-am amintit și pe românii din afara ­României care au nevoie și de rugăciunea noastră, de comunicarea cu noi și de păstrarea sentimentului de unitate în cuget și-n simțiri. Pasto­rația românilor din afara României trebuie să fie o preocupare permanentă. În mod deosebit îi felicităm pe ierarhii, clerul și ostenitorii din diasporă și din țările vecine în care comunități istorice românești sunt active”, a precizat Preafericirea Sa.

Ședința solemnă a Sfântului Sinod s-a încheiat cu vizionarea filmului documentar „Cimitirul Mănăstirii Cernica. Istorie și veșnicie”, realizat recent de TRINITAS TV.