În ziua de prăznuire a Sfântului Proroc ­Daniel, joi, 17 decembrie 2020, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual prin rugăciune. Cu acest prilej, după tradiția de la astfel de momente festive, Preafericirea Sa a participat la slujba de Te Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, în Catedrala Patriarhală din Capitală. În continuare, în Sala „Europa Chris­tiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc un moment aniversar.

 

La slujba de Te Deum săvârșită în Catedrala Patriarhală din București de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, ca mulțumire adusă lui ­Dumnezeu pentru ocrotirea și ajutorul dăruit Patriarhului României în slujirea Bisericii Ortodoxe Române și a poporului român, au fost prezenți Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor; consilieri din ­cadrul Adminis­trației Patriarhale și Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor; Monica Cristina ­Anisie, ministrul educației și cercetării; Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte; și alți reprezentanți ai autorităților locale și de stat.

 

 

În cuvântul rostit la final, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat importanța urmării modelului sfântului ocrotitor, subliniind ­darurile multiple ale Sfântului Proroc Daniel revărsate asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. „Astăzi, când îl sărbătorim pe Sfântul Proroc Daniel, ne gândim la numele pe care le-a purtat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Din Botez a purtat numele marelui ­proroc Ilie Tesviteanul, care a râvnit în toată viața lui pentru Casa Domnului. La călugărie, părintele Cleopa Ilie, ­purtător de Dumnezeu și inspirat de El, a ales pentru ucenicul său numele marelui proroc ­Daniel. În primul rând, l-a ales ca acesta să-i fie model, iar în al doilea rând, ca să-l ocrotească și să-l inspire în activitatea sa de arhipăstor al Bisericii, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și ca Patriarh al României. Știm din viața Sfântului Proroc Daniel și din toate relațiile pe care el le-a avut într-un exil greu de suportat, într-o lume păgână, cu o spiritualitate egoistă și ­hedonistă, că a strălucit prin înțelep­ciune, bucurându-se de respectul și recu­noașterea regilor. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-a bucurat și se bucură de acest dar de la Dumnezeu. În întreaga lume creștină este recunoscut ca unul dintre cei mai mari teologi contemporani. Lucrările Preafericirii Sale, cuvântările explorează în cele mai adânci înțelesuri cuvântul dumnezeiesc și interpretează cu o capacitate unică într-o societate precum cea de astăzi. Această pregătire atât de temeinică teologic, această ­virtute a înțelepciunii primită de la Dumnezeu pentru rugăciunile sfinților ocrotitori a strălucit cu precădere la Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii ­Ortodoxe întrunit în ­Insula Creta, unde Preafericirea Sa, în mod unanim, a fost recunoscut drept teologul acestui sinod, găsind întotdeauna soluții fundamentate pe învățătura Sfinților Părinți, a Sfintei Scripturi și pe Tradiția vie dintotdeauna a Bisericii noastre, care au mulțu­mit pe toți participanții la acest sinod”, a spus Preasfinția Sa.

În semn de prețuire, Întâistătătorul Bisericii noastre a primit un buchet de flori din partea Permanenței Consiliului Național Bisericesc și a Permanenței ­Consiliului eparhial al Arhi­episcopiei Bucureștilor.

 

 

„În Iisus Hristos locuiește trupește plinătatea dumnezeirii”

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit Prea­sfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul pentru cuvântul rostit și a explicat de ce Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri, Anania, Azaria și Misail, sunt foarte des pomeniți în perioada ­Postului Nașterii Domnului. „Cei trei tineri arun­cați în cuptorul din Babilon reprezintă și marea taină a întrupării ­Domnului. După cum focul nu-i mistuia pe cei trei tineri, care erau păziți de înger, tot așa pântecele Fecioarei Maria a rămas intact atunci când Dumnezeu Cel necuprins S-a făcut cuprins,
S-a sălășluit în Preacuratul Trup al Sfintei Fecioare ­Maria. De aceea, Sfântul Apostol Pavel va spune în Epistola către ­Coloseni că în Iisus Hristos locuiește trupește plinătatea dumnezeirii. Această mare taină a zămislirii și a Nașterii Domnului din Fecioara Maria a fost prezisă, prevăzută de mai mulți profeți ai Vechiului Testament, dintre care și ­Sfântul Proroc ­Daniel. Acești tineri evlavioși mai ­reprezintă și fidelitatea față de propria credință a celor care se află printre ­străini. Toți trei laolaltă, dar în special prorocul Daniel, sunt rugători pentru cei refugiați, pentru cei exilați, pentru cei depărtați de țara lor și deportați în altă țară. Acești tineri, împreună cu Daniel, rămân fideli în țară străină, rămân binecredincioși sau dreptcredincioși într-un mediu ostil. (…) De la ei învățăm să păstrăm și noi dreapta credință și să ne ­păstrăm identitatea noastră spirituală, indiferent unde ne aflăm, mai ales că ­numărul ­românilor plecați în afara teritoriului României este cel mai mare din istorie. De aceea, Sfântul ­Sinod, la propunerea noastră, a aprobat ca anul 2021 să fie dedicat pastorației românilor ortodocși din afara României”, a spus Preafericirea Sa.

 

 

Moment festiv în Sala „Europa Christiana”

În continuare, în Sala „Europa Chris­tiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc un moment aniversar moderat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, în cadrul căruia Monica Cristina Anisie, ministrul educației și cercetării, a rostit un cuvânt de felicitare: „Prea­fericirea Voastră, cu ocazia zilei onomastice, a Sfântului Proroc Daniel și a Sfântului Daniil Sihastrul, dorim să vă transmitem urările noastre de multă sănătate, multe împliniri în lucrarea de păstorire a Bisericii Ortodoxe Române și a credincioșilor români. Vă felicităm pentru activitatea dedicată proiectelor educaționale și sociale pe care Biserica Ortodoxă Română le derulează în sprijinul semenilor noștri, al familiilor și al copiilor, contribuind la promovarea valorilor creștine în societatea noastră. (…) Vă asigurăm de întreaga prețuire și de tot sprijinul nostru în ­demersurile Preafericirii Voastre și vă doresc din suflet la acest moment de sărbătoare întru mulți ani și fericiți!”. De asemenea, ministrul educației i-a oferit Preafericirii Sale primele manuale de religie pentru ­clasele I și a VIII-a.

În continuare, Victor Opaschi, ­secretar de stat pentru culte, a rostit un cuvânt de felicitare în cadrul căruia a evidențiat relația dintre Stat și ­Biserică în această perioadă a pandemiei. ­„Preafericirea Voastră, vă mulțu­mesc și vă felicit, în același timp, ­pentru eforturile depuse în toți anii de după Revoluție pentru așezarea relației dintre Stat și Biserică în cheie democratică, centrată pe exercitarea liberă a credinței religioase, autonomia cultelor și cooperarea cu statul în spirit de respect reciproc. Vă mul­țumesc și vă felicit pentru con­secvența cu care cultivați responsabilitatea și discernământul ca valori centrale în spațiul public al democrației. (…)
Vă adresez toate sentimentele noastre de recunoștință, precum și cele mai alese urări de mulți ani spornici, cu aceeași putere de muncă și pilduitoare devoțiune față de țară, de neamul ­românesc, de Biserica Ortodoxă ­Română și de valorile înalte ale uma­nității”, a spus Victor Opaschi.

În cadrul unui moment solemn, toate sectoarele Administrației Patriarhale şi ale Administrației eparhiale și toate protopopiatele din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ­Diploma „2020 – Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români” cu medalie comemorativă. Totodată, Preafericirea Sa a primit o cruce de binecuvântare din partea Perma­nenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor și câte un buchet de flori din partea sectoarelor adminis­trațiilor patriarhale şi eparhiale.

Întâistătătorul Bisericii noastre a mulțumit pentru cuvintele de felicitare adresate cu prilejul zilei onomastice și a subliniat importanța cultivării smereniei și speranței. La final, toți cei prezenți au audiat colinde interpretate de artiști de muzică populară, colaboratori ai ­postului de televiziune TRINITAS TV.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter