Patriarhul României, sărbătorit la 68 de ani

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a împlinit luni, 22 iulie 2019, vârsta de 68 de ani. La ceas aniversar, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reşedinţa Patriarhală, Preafericirea Sa, împreună cu ierarhi, preoți, consilieri patriarhali și eparhiali, autorități ale statului, a participat la o slujbă de Te Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor,  ca mulțumire adusă Preasfintei Treimi pentru împlinirile din viața Bisericii noastre și a  Patriarhului României.

Cu prilejul zilei de naştere a Întâistătătorului Bisericii noastre, la slujba de mulțu­mire din paraclisul istoric al Reşedinţei Patriarhale au fost prezenți Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului; Prea­sfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Epis­cop-vicar patriarhal; Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; Victor Opaschi, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte. Slujba de Te Deum a fost săvârșită de Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, împreună cu un sobor de slujitori din care au făcut parte părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal, directorul Publicaţiilor „Lumina”; părintele Aurel Mihai, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

„Ne-a arătat prin fapte dragostea faţă de satul românesc”

La finalul slujbei de Te Deum, Prea­sfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit un cuvânt de felicitare, în care a subliniat grija deosebită a Patriarhului României faţă de satul românesc. „Cine ar avea pretenţia că în câteva cuvinte poate vorbi despre întreaga activitate a unui ierarh, care s-a dăruit din tinereţe şi care a iubit mai mult decât orice Biserica lui Hristos? La întrunirile pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a avut cu preoţii, cu colaboratorii şi cu membrii permanenţelor, a vorbit adeseori despre satul românesc. Între altele, Preafericirea Sa a spus că nu trebuie să vorbim numai la modul ideal despre satul românesc, nici nu trebuie să-l ignorăm. Trebuie să găsim mai degrabă căi prin care să-l ajutăm, adică mai ales noi, slujitorii Bisericii, să facem ceva în satul nostru, pentru biserică şi pentru casele care se află în ruină. Înainte de aceste cuvinte, Preafericirea Sa ne-a arătat prin faptele sale dragostea faţă de satul românesc, în general, şi faţă de satul său natal, în special. Unul dintre înţelepţii neamului românesc spunea că putem să cutreierăm lumea întreagă, să rămânem miraţi de ceea ce au făcut civilizaţia, tehnologia, dar nici un loc nu va rămâne mai apropiat sufletului decât locul în care ne-am născut. Dobreştiul este un sat mic, iar într-un material recent s-a spus că este un sat mic ce a dat Bisericii un om mare”, a reliefat Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul.

În continuare, ierarhul a vorbit despre atmosfera şi viaţa liniștită de la sat din anii ‘50-’60 ai secolului trecut, de care Patriarhul României a beneficiat. „Puţini ştiu că evlavioasa credincioasă Stela (Brancu) Ciobotea, căsătorită cu învăţătorul Alexie Ciobotea, provenea din familia unui fost administrator al unei moşii, Avram Brancu. În Apus, corespondentul administratorului de moşie era contele. Aşadar, Avram Brancu deţinea o moşie pe care munceau ţăranii din Dobreşti şi pe care aceştia au cumpărat-o în urma îmbolnăvirii proprietăresei, la începutul veacului al 19-lea”, a precizat Preasfinţia Sa.

De asemenea, ierarhul a mai subliniat faptul că viața satului este sprijinită în mod concret prin construirea și susținerea bisericii din mijlocul comunității, proiect pe care Preafericirea Sa l-a urmărit în timpul slujirii Sale ca Arhipăstor. „Credem că în acest an dedicat satului românesc, la ziua aniversară a Preafericirii Voastre, se cuvine să amintim de faptul că sfinţii nu rămân datori celor care îi cinstesc. Cine ar fi crezut că un tânăr care s-a închinat de multe ori într-o biserică a Sfintei Parascheva avea să ajungă pentru aproape 20 de ani Arhipăstor chiar în locul ocrotit de Sfânta Parascheva? Cine avea să înţeleagă mai târziu că un ierarh care s-a născut într-un sat păstrător al tradiţiilor, al hramurilor bisericii, al primirii de oaspeţi şi al bunelor rânduieli, avea să se îngrijească de atâtea alte sate rămase fără biserică? Nu cred că în istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române sunt multe cazuri de ierarhi care au arătat o asemenea grijă faţă de satul românesc şi faţă de biserici. Între ei s-a aflat Mitropolitul Pimen Geor­gescu încă din vremea când a fost Episcop la Dunărea de Jos şi cred că acelaşi număr de biserici zidite în Moldova s-a realizat în vremea arhipăstoririi Preafericirii Voastre”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Întâistătătorul Bisericii noastre i-a mulţumit Preasfinţitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru cuvintele adresate, subliniind că smerenia şi hărnicia oamenilor de la sate, în apărarea ţării şi refacerea unităţii ei, sunt cuprinse în figura simbolică, tainică a lui Simon Cirineanul, care venind de la ţarină şi văzând că Iisus ducea cu greu crucea, L-a ajutat să o poarte până la locul răstignirii. „Acest ţăran, Simon Cirineanul, a rămas în Sfintele Scripturi drept cel care L-a ajutat cel mai mult pe Hristos, atunci când a fost prea grea povara crucii. Ne gândim cu respect deosebit la toţi locuitorii jertfelnici ai satelor, de la începuturi până astăzi, şi de aceea Anul omagial al satului românesc nu este închinat abstract, ci concret preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari. Acest gest al Bisericii este şi o lucrare pastoral-misionară. Sărbătorile noastre sunt cele mai intense momente misionare, pentru că ele pun accentul cel mai mult pe legătura omului cu Dumnezeu. Comemorările şi aniversările în general sunt mijloace de pastoraţie mai intensă, dar şi de bucurie mai intensă. Noi avem datoria să cultivăm tradiţiile noastre româneşti pentru a păstra identitatea, dar şi pentru a întări comuniunea între locuitorii de la sate şi cei de la oraşe (…). Să avem bucuria aceasta că Dumnezeu totdeauna lucrează prin Duhul Sfânt acolo unde doreşte El. Astăzi dimineaţă a vorbit foarte frumos la Radio TRINITAS şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, căruia îi mulţumim, şi a constatat că toţi cei şase patriarhi ai României, de până acum, s-au născut la sat”, a spus Preafericirea Sa.

Patriarhul României a primit, atât din partea Permanenţei Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cât şi din partea Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc, câte un coş cu flori. Din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, Preafericirea Sa a primit o icoană cu chipul Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.

„Biserica a reuşit să cinstească cum se cuvine Centenarul Marii Uniri”

În continuare, toţi cei prezenţi au participat la un moment festiv în Salonul „Justinian Patriarhul” – Muzeul Patriarhilor României, din Reşedinţa Patriarhală, unde au audiat mesajul de felicitare al secretarului de stat pentru culte Victor Opaschi. „În calitate de secretar de stat pentru culte am putut observa îndeaproape lucrarea Preafericirii Voastre şi pot să dau mărturie despre extraordinara statornicie şi perseverenţă cu care, zi de zi şi an de an, aţi ştiut să călăuziţi Biserica Ortodoxă Română, astfel încât să-şi îndeplinească importanta sa misiune în spaţiul public, Biserica fiind una dintre instituţiile-reper ale societăţii româneşti. În anul care a trecut, Biserica a reuşit să cins­tească cum se cuvine Centenarul Marii Uniri prin nenumărate evenimente organizate, culminând cu sfinţirea Altarului Catedralei Naţionale, cel mai important proiect arhitectonic realizat în ţara noastră în acel an aniversar. În anul 2019, Patriarhia Română a sprijinit şi a continuat în mod firesc demersurile Preşedinţiei române la Consiliul Uniunii Europene, organizând la rândul său manifestări menite să pună în valoare contribuţia şi priorităţile României în cadrul proiectului european, precum şi potenţialul remarcabil al comunităţilor religioase în edificarea Europei de astăzi şi de mâine (…). Sunt convins şi bucuros că datorită viziunii şi dinamismului creator care vă caracterizează, responsabilităţii şi fidelităţii Preafericirii Voastre faţă de valorile fundamentale ale constituirii şi dăinuirii neamului românesc, Biserica Ortodoxă Română va continua să joace un rol deosebit de important în spaţiul public”, a spus domnul Victor Opaschi. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulţumit secretarului de stat pentru culte pentru că a ajutat nu numai parohiile de la oraş, ci şi parohiile de la sate.

Un mesaj de felicitare a fost adresat Patriarhului României şi din partea profesorilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, de către părintele profesor dr. Ioan Moldoveanu, decanul instituției.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns