Patriarhul României, sărbătorit la 65 de ani de viaţă

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sărbătorit vineri, 22 iulie, împlinirea a 65 de ani. Cu acest prilej, în paraclisul de la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol, stavropighie patriarhală din judeţul Constanţa, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a oficiat în prezenţa Întâistătătorului Bisericii noastre o slujbă de Te Deum.

La acest ceas aniversar din viaţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhi, preoţi şi credincioşi au adus mulțumire lui Dumnezeu pentru împlinirile recente din viața Bisericii Ortodoxe Române, a po­porului român și a Patriarhului României. Au fost prezenți Înalt­preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltprea­sfin­țitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Prea­sfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, și Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. Slujba de Te Deum a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârşită la demisolul bisericii noi a Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Darurile fără lucrarea persoanei nu aduc roade”

Cuvântul de felicitare din partea ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii noastre a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „Biserica Ortodoxă Română este astăzi în sărbătoare pentru că cel care o cârmuieşte, Întâistătătorul ei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, este cinstit la vârsta de 65 de ani. Trebuie să spunem că cei care slujesc Biserica sunt aleşi de Dumnezeu. Ales aţi fost, Preafericirea Voastră, aşa cum spune Sfânta Scriptură, din pântecele mamei, şi această alegere s-a dovedit pe tot parcursul vieţii. Urmând în satul natal, Dobrești, şcoala primară, apoi continuând cu gimnaziul, liceul, Facultatea de Teologie la Sibiu, doctoratul la Bucureşti şi la Strasbourg, iată, de fiecare dată aţi fost primul, pentru că aţi fost ales de Dumnezeu şi înzestrat cu multe daruri. Dar nu numai daruri aţi avut de la Dumnezeu, ci şi un suflet puternic, o voinţă atât de tenace, pentru că darurile fără lucrarea persoanei nu aduc roade. De aceea, aţi rodit în permanenţă, la toate vârstele şi la fiecare vârstă aţi urcat câte o treaptă”, a precizat Înaltpreasfinţia Sa.

În continuare, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie a amintit în cuvântul său despre lucrarea publicistică, social-filantropică şi mediatică realizată de Părintele Patriarh Daniel, precum şi despre cele două ctitorii unice ale Patriarhului României: Centrul de Presă BASILICA şi Catedrala Mântuirii Neamului. „Cunoaşterea lui Dumnezeu a fost o preocupare constantă şi o sete a sufletului, care v-a însoţit şi vă însoţeşte în permanenţă. De aceea, aţi elaborat cărţi de teologie de înaltă ţinută, peste 900 de articole, studii, broşuri şi multe altele. V-aţi implicat în viaţa Bisericii, la Iaşi şi la Bucureşti, ca păstor, cu o neobosită râvnă aţi binecuvântat şi aţi întemeiat numeroase aşezăminte: pentru copii, pentru tineri, pentru vârstnici, pentru bolnavi!
Aţi înfiinţat o facultate de teologie la Iaşi, seminarii, biblioteci, diverse concursuri, ca să stimulaţi elanul tineresc şi să-l convertiţi către Hristos. Aţi venit la cârma Bisericii la timpul potrivit, atunci când Dumnezeu a hărăzit. Vremurile nu sunt uşoare, dar Dumnezeu v-a ales pentru că sunteţi în pas cu vremurile, dar şi peste ele. Tocmai de aceea aveţi ctitorii unice. Acestea sunt două: Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române şi Catedrala Mântuirii Nea­mului. Aceste proiecte vă aparţin prin excelenţă. Pentru a începe catedrala era nevoie de curaj, de credinţă, de dorinţă şi de însoţire cu energie a acestui aşezământ. Nu v-aţi lăsat intimidat de nici un curent potrivnic. Iată, aceste înfăptuiri arată că timpul este sfinţit printr-o cârmă hotărâtă, înţeleaptă şi cutezătoare. Aţi slujit şi slujiţi Biserica cu multă dăruire şi toţi vă au ca reper şi, când vin vremuri mai de cumpănă, privesc la Întâistătătorul Bi­sericii care nu se clatină, ci cutează şi se ridică deasupra tu­turor slăbiciunilor şi răutăţilor ce sunt în această lume trecătoa­re”, a evidenţiat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Teodosie.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile şi darurile primite, Înalt­preasfinţitului Părinte Teodosie pentru cuvântul de felicitare, precum şi tuturor ierarhilor, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preoţilor şi monahiilor prezente. „Am venit să aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darul vieţii. Desigur, numărul anilor este important, dar mai ales este importantă intensitatea cu care trăim timpul. Au fost ierarhi, precum Sfântul Vasile cel Mare, care în nouă ani au lucrat cât alţi slujitori în 50 sau 60 de ani. Darurile sunt împărţite şi, ca atare, responsabilitatea este diferită, potrivit darurilor pe care noi le primim de la Dumnezeu. Celui căruia i s-a dat mult i se cere mult, spune Mântuitorul Iisus Hristos, iar celui căruia i s-a încredinţat mult i se cere şi mai mult. Fiecare va da răspuns pentru darurile primite, pentru talanţii înmulţiţi mai mult sau mai puţin, dar celor cărora li s-a încredinţat să conducă persoane, comunităţi, acelora li se cere şi mai mult şi li se cere să-i păstorească pe oameni pe calea mântuirii. Dumnezeu, când ne dăruieşte darurile prin naştere şi prin Botez, ni le dăruieşte şi prin modul în care apar în viaţa noastră oamenii. Mai întâi noi suntem darul lui Dumnezeu exprimat prin părinţii noştri după trup, apoi, darul lui Dumnezeu exprimat prin părinţii duhovnici, care ne-au format duhovniceşte, suntem darul lui Dumnezeu prin profesorii noştri şi prin toate persoanele care au contribuit la formarea noastră, la maturizarea noastră şi la realizarea lucrărilor pe care ni le-am propus sau la care am fost chemaţi să răspundem. De aceea, ne aducem aminte în această zi, de aniversare a naşterii, mai întâi de părinţii după trup, care ne-au născut şi ne-au crescut în credinţă, dăruindu-ne deodată cu viaţa şi darul credinţei în Dumnezeu. De asemenea, îi pomenim şi pe toţi părinţii duhovnici, pe toţi profesorii, pe toţi ierarhii, pe toţi oamenii de cultură care ne-au inspirat”, a spus Preafericirea Sa.

Părintele Patriarh Daniel a explicat apoi că prin sfinţi noi vedem care este rostul întregului univers şi al întregii existenţe create, arătând că „aceasta ne ajută să înţelegem cuvintele foarte profunde ale Sfântului Apostol Pavel şi ale Sfântului Ioan Evanghelistul care spun că înainte ca lumea, universul întreg, cerul şi pământul să fie dar pentru oameni, au fost dar pentru Fiul Cel veşnic al lui Dumnezeu. De aceea a zis: toate s-au făcut prin El, prin Fiul Cel veşnic şi Cuvântul lui Dumnezeu, în El, adică având temelie în El, şi pentru El. Această expresie, că lumea a fost creată pentru Fiul, e trecută adesea cu ve­derea, dar ea ne arată că lumea creată este mai întâi darul lui Dumnezeu pentru Fiul Său veşnic. În planul lui Dumnezeu, Fiul Cel veşnic avea să intre în lume, să ia Trup prin lucrarea Duhului Sfânt care a format Trupul lui Hristos din sânurile Fecioarei Maria şi intrând în lume, în darul lui Dumnezeu pentru Fiul. Fiul, din interiorul darului, al lumii, sfinţeşte acest dar şi îl prezintă Tatălui ca Euharistie, ca recunoştinţă. De aceea, toată Biserica trăieşte după acest principiu sfânt, profund, fundamental: că la daruri se răspunde cu recunoştinţă. Când primim daruri exprimăm recunoştinţă, iar modul cel mai solemn de a exprima recunoştinţă pentru darul existenţei universului întreg, pentru darul vieţii noastre, pentru viaţa Bisericii, este Sfânta Euharistie (…). Astăzi, lumea secularizată reduce realitatea la cifre, la numere, la cantităţi, pentru că s-a pierdut înţelesul fundamental al existenţei ca dar al Creatorului”, a explicat Întâi­stătătorul Bisericii noastre.

La final, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal, i-a dăruit Patriarhului României, din partea membrilor Permanenţei Consiliului Național Bisericesc, un omofor şi un epitrahil cu icoanele celor doi sfinţi ocrotitori ai Preafericirii Sale: Sfântul Proroc Daniel şi Sfântul Proroc Ilie. Daruri şi flori au fost oferite şi din partea Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a obştii Mănăstirii „Sfânta Maria” – Techirghiol şi a credincioşilor prezenţi.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns