Patriarhul României la centenarul restabilirii instituției patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă

În perioada 2-5 decembrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a efectuat o vizită la Moscova pentru a participa la evenimentele dedicate centenarului restabilirii instituției patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă. Preafericirea Sa a fost însoțit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, pr. Michael Tița, consilier patriarhal, pr. Ștefan Ababei, consilier patriarhal, arhid. Maxim Ţifui, consilier eparhial, și pr. Eugeniu Rogoti, în calitate de translator. Delegației oficiale i s-au adăugat reprezentanți ai Centrului de Presă BASILICA.

 

 

După sosirea, în ziua de sâmbătă, 2 decembrie, delegația s-a deplasat la Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova, unde a participat la sesiunea festivă de închidere a Sinodului tuturor arhiereilor Bisericii Ortodoxe Ruse, însumând aproape 400 de ierarhi.

Sesiunea de mesaje s-a desfășurat în Sala Sinoadelor de la demisolul catedralei moscovite. La sesiune, moderată de Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, au citit mesajele lor despre comuniunea frățească și impor­tanța evenimentului de acum un secol în Biserica Ortodoxă Rusă următorii întâistătători și delegați ai Bisericilor Ortodoxe surori, conform dipticelor folosite în această Biserică: Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al Întregii Africi, Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teodor de Ahalțihe din Biserica Geor­giei, Preafericitul Părinte Irineu, Patriarhul Serbiei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Gavriil de Loveci din Biserica Bulgară, Preafericitul Părinte Hrisostom al II-lea, Arhiepiscopul Ciprului, Preafericitul Părinte Anastasios, Arhiepiscopul Albaniei, Preafericitul Părinte Sava, Mitropolitul Varșoviei și al Întregii Polonii, Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei și Slovacia, și Înaltpreasfințitul Părinte Tihon, Arhiepiscop de Washington.

Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe prezenți la această sesiune de închidere a Sinodului Arhiereilor Bisericii Ruse au subliniat importanța evenimentului de acum o sută de ani, care a restabilit demnitatea patriarhală în Biserica Rusă, precum și necesitatea mărturisirii comune a credinței de către toți creștinii ortodocși din lume.

În cadrul sesiunii solemne, Patriarhul României a rostit un cuvânt intitulat „Comuniune fraternă și coresponsabilitate misionară”, subliniind următoarele: „În Biserica Ortodoxă Rusă, instituția patriarhatului începe în anul 1589, când Patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea vine la Moscova și întronizează pe Mitropolitul Iov ca Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii. Însă, în anul 1721, patriarhatul rus a fost desființat de țarul Petru cel Mare. Patriarhatul și demnitatea de patriarh ca președinte al Sinodului au fost restabilite abia în anul 1917, când la Moscova, în data de 28 octombrie 1917, un mare Sobor local al Bisericii Ortodoxe Ruse (564 de participanți: ierarhi, preoți și mireni) a restabilit instituția patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă, iar, în data de 5 noiembrie 1917, Mitropolitul Tihon a fost ales Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii. Slujirea Patriarhului Tihon al Moscovei și al Întregii Rusii a început într-o perioadă foarte grea din viața poporului rus. Anii care au urmat restabilirii patriarhatului au fost ani de grele încercări pentru întreaga Biserică Ortodoxă Rusă: mii de clerici și monahi au fost omorâți, iar mii de biserici au fost închise sau demolate, până la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. […] Acum ne aflăm într-o situație diferită de perioada persecuției comuniste, o perioadă de libertate privind mărturisirea credinței, dar și de mare responsabilitate pastorală în fața noilor probleme ale societății contemporane. În lumea de astăzi, marcată de un proces de secularizare rapidă, dar și de pluralism religios tot mai accentuat din cauza fenomenului imigrației, sunt prioritare: păstrarea unității de credință a Ortodoxiei, cultivarea solidarității cu cei aflați în suferință și cooperarea misionară practică”.

Patriarhul Kiril le-a mulțumit la final tuturor întâistătătorilor și reprezen­tanților Bisericilor Ortodoxe Autocefale care au fost părtași împreună cu arhiereii Patriarhiei Moscovei la bucuria împlinirii a 100 de ani de la restabilirea Patriarhatului în Rusia. De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse le-a mulțumit tuturor ierarhilor prezenți la Sinodul Arhiereilor Bisericii Ortodoxe Ruse și a declarat închisă sesiunea sinodală.

Duminică, 3 decembrie, delegațiile Bisericilor Ortodoxe surori prezente la Moscova au fost invitate să slujească la bisericile și mănăstirile din capitala Rusiei. Delegația Bisericii Ortodoxe Române a fost îndrumată spre Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Moscova, care adăpostește moaștele Sfintei Matrona, viețuitoare în secolul XX, deose­bit de cinstită de locuitorii capitalei ruse. Delegația a fost întâmpinată la mănăstire de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Veniamin de Orenburg, Preasfințitul Părinte Irineu de Orsk, împreună cu maica stareță, egumena Teofana Miskina. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi din România și Rusia. Predica zilei din Duminica a 26-a după Rusalii, conform calendarului bisericesc neîndreptat, despre Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina (Luca 12, 16-21) și intitulat „Hambare pline, iar suflet gol”, a fost rostită de Patriarhul României, după otpust, conform tradiției din Biserica Rusă.

La finalul predicii, Patriarhul României a oferit maicii starețe Teofana ca semn de mulțumire pentru primirea călduroasă și posibilitatea de a se închina moaștelor Sfintei Matrona și ca semn de binecuvântare o cruce realizată la Atelierele Patriarhiei Române și o cruce pectorală. De asemenea, la ieșirea din biserică, Patriarhul Daniel a oferit credincioșilor iconițe reprezentând ­Intrarea în biserică a Maicii Domnului, sărbătoare prăznuită în Rusia pe 4 
decembrie.

Maica stareță Teofana a mulțumit pentru daruri și pentru bucuria de a primi în mănăstire pentru prima dată un Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și i-a dăruit Preafericitului Părinte Daniel o icoană a Sfintei Matrona, pictată de maicile mănăstirii.

Apreciind activitatea misionară desfășurată la așezământul monahal aflat sub ocrotirea Maicii Domnului, Preafericitul Părinte Daniel a invitat-o pe stavrofora Teofana de a veni în țara noastră pentru a împărtăși din bogata experiență duhovnicească și misionară pe care o desfășoară prin intermediul Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” – Pokrovsky.

După-amiază, delegația Bisericii Ortodoxe Române a fost primită de Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, la reședința din Mănăstirea Danilovski.

La începutul întrevederii, Patriarhul Kiril și-a exprimat bucuria de a-l avea oaspete la Moscova pe Patriarhul României și, mai ales, pentru participarea sa alături de ceilalți Întâistătători de Biserici Ortodoxe la sesiunea finală a Sinodului arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a avut loc sâmbătă la Catedrala „Hristos Mântuitorul”. Patriarhul Moscovei a făcut o succintă prezentare a celor două teme principale abordate la Sinodul arhieresc, și anume familia creștină și viața monahală, precum și alte teme de interes pentru Biserica Ortodoxă.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit pentru „prietenie, frățietate și ospitalitate” și a spus că se simte onorat de participarea la centenarul restabilirii patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă. Patriarhul României a făcut referire și la Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, care îmbină tradiția și contemporaneitatea într-un mod armonios, încurajând demersurile de înnoire spirituală în Biserica Rusă: „Vă felicităm pentru că ați reînviat această catedrală dinamitată în anul 1931. Piscina de odinioară s-a transformat într-un bazin de idei și de comuniune spirituală”.

În încheiere, Patriarhul României a făcut referire la necesitatea intensificării cooperării dintre Biserica Ortodoxă Română și cea Rusă, în special în domeniul teologic academic.

Luni, 4 decembrie, în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a coliturghisit împreună cu ceilalți Întâistătători și reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Autocefale prezenți cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la întronizarea Sfântului Patriarh Tihon, după restabilirea instituției Patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă.

Sfânta Liturghie a fost prezidată de Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al Întregii Africi. Cu acest prilej, de la Mănăstirea Donskoi din capitala Federației Rusiei, a fost adusă racla cu sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Tihon, care au stat în centrul bisericii tot timpul Liturghiei.

La final, a luat cuvântul Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, adresându-se întâistătătorilor și reprezentanților celorlalte Biserici Ortodoxe surori, arhiereilor Patriarhiei Moscovei prezenți la lucrările Sinodului arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse și la festivități, reprezentanților autorităților de stat și locale, precum și tuturor credincioșilor participanți la slujba Intrarea în biserică a Maicii Domnului, conform calendarului neîndreptat. În cuvântul său, Patriarhul Moscovei a subliniat comuniunea frățească a întregii Ortodoxii legată de sărbătoarea Bisericii Ortodoxe Ruse, mulțumind întâistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Autocefale pentru prezenţă și părtășie la Moscova, la bucuria Bisericii Ortodoxe Ruse.

A urmat cuvântul Preafericitului Părinte Teodor al II-lea din partea tuturor reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Autocefale, în care a amintit despre importanța evenimentelor petrecute acum o sută de ani și despre personalitatea Sfântului Tihon, primul Patriarh rus de după restabilirea instituției Patriarhatului în Biserica Rusă. De asemenea, Patriarhul Alexandriei a mulțumit pentru ajutorul primit din partea Bisericii Ruse surori în misiunea pe care o desfășoară în Africa.

După-amiază, delegațiile străine sosite la Moscova au participat la un concert festiv organizat în Palatul de Stat din Kremlin împreună cu arhierei și clerici ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

În seara aceleiași zile, întâistătătorii și conducătorii delegațiilor Bisericilor Ortodoxe surori au participat la o cină oferită de Președintele Federației Ruse, Excelența Sa domnul Vladimir Putin.

În ziua de marți, 5 decembrie, în jurul orei 11:30, delegația oficială a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, s-a reîntors la București. În Salonul „Sfinților români” din Reședința Patriarhală, Preafericirea Sa a prezentat succint momentele principale ale vizitei la Moscova și a subliniat importanța întâl­nirilor interortodoxe pentru reafirmarea unității și comuniunii dintre Bisericile Ortodoxe Autocefale surori, în contextul lumii de astăzi, afectată de fragmentare, individualism, secularizare și conflicte armate, și ca o mărturie comună a lucrării vii a Ortodoxiei universale, în coresponsabilitate și frățietate ortodoxă.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns