Patriarhul României a sărbătorit sfântul ocrotitor

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și-a sărbătorit ziua onomastică sâmbătă, 17 decembrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Daniel. Patriarhul României, înconjurat de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii noastre, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București și, după tradiția de la astfel de momente festive, s-a rugat și a mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Preafericirii Sale și a Bisericii Ortodoxe Române.

Prăznuirea Sfântului Proroc Daniel, ocrotitorul spiritual al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a început, după rânduială, sâmbătă-dimineață, la Catedrala Patriarhală din București, cu Sfânta Liturghie săvârșită de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un impresionant sobor de ierarhi români. Cântările și răspunsurile Sfintei Liturghii au fost date de Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfin­țitul Părinte Iustin, Episcopul ales al Maramureșului și Sătmarului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit slujba de Te Deum, rostind rugăciuni de mulțumire și cerând sporirea în dreapta credință, în dragoste către Dumnezeu și aproapele și în toate faptele cele bune, pentru Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și întreaga obște a Bisericii noastre. De asemenea, s-au rostit cereri speciale și rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, asupra ierarhilor, clericilor și credincioșilor români.

În continuare, Preasfințitul Părinte Iustin a rostit un cuvânt de felicitare cu ocazia zilei onomastice a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. „În aceste momente deosebite, încercăm să îndreptăm gândurile noastre spre Dumnezeu, cu multă recunoștință, cu iubire și credință, pentru că vedem că Dumnezeu lucrează minunat în viața unui popor și în viața unei persoane alese. Dumnezeu știe când, unde și de ce venim pe lume, de aceea trebuie să-I mulțumim Lui pentru toate darurile pe care le așază în persoana umană, și mai ales atunci când cheamă pe lume un fiu al neamului. Când în urmă cu 65 de ani, la 20 iulie, v-ați născut în localitatea Dobrești din Banatul nostru, Dumnezeu a rânduit să deveniți Patriarhul și păstorul poporului român, pentru că Dumnezeu știe viața noastră înainte ca ea să se întâmple. Dumnezeu a lucrat în chip minunat prin chemarea Preafericirii Voastre la vocația de teolog și slujitor al Bisericii, de cunoscător al tainelor lui Dumnezeu prin Sfintele Scripturi și Sfinții Părinți. V-a înzestrat cu daruri minunate pe care le-ați împodobit cu multă silință și inteligență”, a spus Episcopul ales al Maramureșului și Sătmarului.

Ierarhul a amintit în cuvântul său de organizarea și lucrarea Bisericii Ortodoxe Române sub păstorirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în vremurile tulburi pe care societatea noastră le trece. „Dumnezeu a hotărât să veniți să preluați frâiele Bisericii Ortodoxe Române, iar ceea ce s-a întâmplat în Biserica noastră este unic în istoria ei. Putem spune că numai Biserica a avut un proiect de cuprindere națională, pentru că ați cunoscut provocările lumii în care trăim și ați pregătit Biserica pentru vremurile care vin, ca să răspundă frământărilor, tulburărilor, rănilor pe care le primesc păstorii de suflete și poporul lui Dumnezeu de la societate secularizată și desacralizată”, a explicat Prea sfin țitul Părinte Iustin.

 

„Este o deosebită bucurie
să simți că ești ocrotit de sfinți”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat în cuvântul de învățătură rostit în catedrală, la finalul slujbei de Te Deum, rolul important pe care sfinții îl au în viața Bisericii și a fiecărui credincios în parte: „Este o zi deosebită a comuniunii noastre bisericești în jurul sfinților. Am dorit să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii noastre, asupra ierarhilor, clerului și credincioșilor. Astăzi (sâmbătă, n.r.) cinstim pe Sfântul Proroc Daniel, iar mâine (duminică, n.r.) vom sărbători un alt ocrotitor, pe Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Este o deosebită bucurie să simți că ești ocrotit de sfinți. Această ocrotire se trăiește în viața omului dacă fiecare are o legătură personală, intimă cu sfântul ocrotitor al cărui nume îl poartă. Sfântul Proroc Daniel a trăit într-o vreme îndepărtată, în secolul 5 înainte de Hristos, iar Sfântul Daniil Sihastrul a trăit în secolul 15. Ei au în comun însă sfințenia, iu­birea față de Dumnezeu și înțelep­ciunea”, a spus Preafericirea Sa. Despre Prorocul Daniel, Patriarhul României a spus că el este o pildă de statornicie în credință și răbdare. „Sfântul Proroc Daniel a fost slujitor pe timpul a trei împărați ai Babilonului, dar a păstrat cu fidelitate credința iudaică. Când împăratul Cirus a ordonat reîntoarcerea evreilor în țara lor de origine, Daniel a rămas în continuare cu acei evrei care nu au revenit în Ţara Sfântă, încât vedem că este ocrotitorul celor care au emigrat sau au fost duși în exil. Sfântul Daniel rămâne în conștiința Bisericii în mod deosebit prin chemarea sa de împlinitor desăvârșit al voii lui Dumnezeu, fiind și un mare postitor împreună cu cei trei tineri evrei din Babilon. De aceea, când se face  bine­cu­vân­tarea darurilor după Liturghie, se face pomenirea lor ca unii care s-au hrănit cu semințe și erau mai frumoși la vedere decât fiii păgânilor care s-au hrănit cu tot felul de desfătări. Avem un om al rugăciunii, se ruga pe ascuns ca să nu fie văzut de babilonienii păgâni, un om al postirii și un om al legăturii speciale cu Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu l-a învrednicit cu multă înțelepciune și putere atunci când a fost prigonit, pentru că a fost aruncat de două ori în groapa cu lei, iar leii s-au îmblânzit în jurul lui, iar cei trei tineri, pentru că nu au dorit să schimbe credința lor, au fost aruncați în cuptorul cu foc. Un înger al Domnului a venit și a scos flacăra din cuptor în afară și a ferit pe cei trei tineri, iar ei au mulțumit lui Dumnezeu și au cântat pentru că au simțit minunea. Sfinții Părinți au spus că Îngerul Domnului Care i-a ferit pe cei trei tineri de foc încât ei nu au ars era Însuși Dumnezeu Cuvântul, pe Care Prorocul Daniel L-a prevăzut în timp și L-a prezis ca fiind Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut om pentru mântuirea oamenilor”, a explicat Patriarhul României.

La final, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, i-a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, din partea Permanenței Consiliului Național Bisericesc, a Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor și a slujitorilor Catedralei Patriarhale, o cruce de procesiune confecționată la Betleem, în Ţara Sfântă, și trei buchete de flori. „Biserica Munteniei și Dobrogei, vechea Mitropolie a Ungrovlahiei, a avut în istoria ei de multe ori sărbătoare în ziua pomenirii Sfântului Proroc Daniel. Doi dintre mi­tro­­poliții Ungrovlahiei au purtat acest nume. Unul a păstorit în a doua jumătate a veacului al 16-lea, Mitropolitul Daniel I, și Mitropolitul Daniel al II-lea, în timpul domnitorului Nicolae Mavrocordat, între 1719 și 1731. Cel de-al doilea a construit un paraclis închinat Sfântului Proroc Daniel, pe care îl avea patron, și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. A rânduit Dumnezeu ca un alt ierarh care poartă acest nume să păstorească aici, când Biserica este organizată ca Patriarhie, să renoveze acest paraclis închinat Sfântului Proroc Daniel, care este la fel de frumos ca în ziua lui de început”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

După slujba de la Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod, a primit în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei Grupul folcloric „Gura Izvorului” din Vatra Moldoviței, județul Suceava, care a cântat colinde tradiționale bucovinene. „Acești copii și tineri sunt misionari. Uneori, misiunea prin cântare rămâne în suflet mai puternic decât cea prin predică. Trebuie combinat cuvântul Evangheliei, cântarea bisericească, dar și cântarea populară izvorâtă din credință. Bucovinenii și maramu reșenii păstrează cel mai bine tradițiile românești. În fiecare an ei vin până la București și arată comuniunea românească în frumusețea credinței și a tradiției noastre populare”, a spus Preafericirea Sa.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit tuturor celor prezenți Pastorala de Crăciun – 2016 cu titlul „Nașterea lui Hristos: programul lui Dumnezeu pentru viața lumii”.

 

30 de ierarhi români în rugăciune la Catedrala Patriarhală

În ziua de prăznuire a Sfântului Proroc Daniel, la Catedrala Patriarhală, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel s-au rugat: IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei; IPS Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului; IPS Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Ma­ra­mureșului și Sălajului; IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei; IPS Părinte Se­rafim, Mitropolitul ortodox român al Ger­maniei, Europei Centrale și de Nord; IPS Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal; IPS Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților; IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului; IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; IPS Pă­rinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului; PS Părinte Lucian, Episcopul Caranse­beșului; PS Părinte Nicodim, Episcopul Se­verinului și Strehaiei; PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; PS Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului; PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii; PS Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului; PS Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria; PS Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei; PS Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei; PS Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord; PS Părinte Timotei Praho­veanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bu­cureș tilor; PS Părinte Ilarion Făgără șeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului; PS Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepisco piei Timi­șoarei; PS Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop- vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului; PS Pă­rinte Iustin, Episcop ales al Maramu­re­­șului și ­Sătmarului.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns