Patriarhul României a sărbătorit 9 ani de la întronizare

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sărbătorit vineri, 30 septembrie 2016, în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, 9 ani de la întronizarea ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române. La Catedrala Patriarhală din București, în prezența ierarhilor Sfântului Sinod, au fost oficiate Sfânta Liturghie și Te Deum-ul de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Cu prilejul împlinirii a 9 ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca Patriarh al României, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala Patriarhală din București de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de slujitori de la Catedrala Patriarhală. La slujbă au asistat ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, slujitori din Admi­nistrația Patriarhală, de la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și de la Seminarul Teologic Ortodox din București, elevi seminariși, stareți și starețe de la mănăstiri din Arhiepiscopia Bucureștilor. În cadrul Sfintei Liturghii, slujitorii au rostit cereri speciale și rugăciuni de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu în cei 9 ani de la întronizarea ­Preafericitului Părinte Patriarh Daniel asupra clerului și credin­cioșilor Bisericii Ortodoxe Române.

Așa cum este tradiția la momente aniversare ale Bisericii Ortodoxe Române, la zile mari sau la sărbători naționale, la finalul Sfintei Liturghii, Prea­sfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit și rânduiala Te Deum-ului de mulțumire pentru toată facerea de bine revărsată de Dumnezeu, iar în continuare a fost săvârșit Polihroniul, cântare liturgică festivă, în care au fost pomeniți: Patriarhul României, ierarhii Sfântului Sinod, clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române.

Cântările Sfintei Liturghii și ale slujbei Te Deum-ului au fost interpretate de Corala „Nicolae Lungu“ a Patriarhiei Române și de Grupul psaltic „Tronos“ al Catedralei Patriarhale.

 

Moment aniversar la Catedrala Patriarhală

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a rostit un cuvânt festiv cu prilejul împlinirii a 9 ani de patriarhat ai Întâistătătorului ­Bisericii Ortodoxe Române. „Să mulțumim pentru bogăția ­da­rurilor pe care Hristos Domnul, Veșnicul Arhiereu, le-a revărsat de-a lungul timpului, și mai ales în cei nouă ani de sfințitoare, jertfelnică, demnă și armonioasă slujire a Preafericitului Părinte ­Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Exact acum 9 ani, Preafericirea Sa și-a propus să preia, deodată cu jugul slujirii ­patriarhale, în deplină cunoștință de marea responsabilitate, împlinirea mai multor obiective: să păstreze și să prețuiască moște­nirea luminoasă a slujirii ortodoxe pentru binele și unitatea poporului român; să purceadă în responsabilitate și coresponsabilitate cu Sfântul Sinod la chemările și așteptările poporului nostru în momente de înnoiri spirituale, materiale, naționale; să întărească și să sporească în Biserică comuniunea prin rugăciunea de la Altar către cei care formează biserica de acasă, așezând toată lucrarea sa sub pronia Preasfintei Treimi, și să prelungească rugăciunea, îndemnurile spiritual-culturale și educaționale și cele de armonie și pace socială prin Radio ­TRINITAS, TRINITAS TV și «Ziarul Lumina». Din faptele Preafericirii Sale înțelegem că mai presus de toate încercările vieții noastre este lumina Preasfintei Treimi, constituită din dreapta credință, slujire jertfelnică și iubirea necon­diționată de aproapele“, a spus IPS Părinte Arhiepiscop Casian.

 

Mesaje de felicitare din partea președintelui României, prim-ministrului și ministrului educației naționale și cercetării științifice

În cadrul unui moment festiv, au fost prezentate și mesaje de felicitare din partea reprezen­­tan­ților autorităţilor de stat centrale.

Consilierul prezidențial Sergiu Nistor a citit mesajul pre­șe­din­telui României, Klaus ­Werner Iohannis. „Am plăcerea de a vă transmite, Preafericite Părinte Patriarh, sincerele mele felicitări însoțite de cele mai calde urări de sănătate, de împliniri și de bucurie în mijlocul cre­dincioșilor pe care îi păstoriți și cărora le-ați dăruit, în toți acești ani, iubirea și angajamentul Preafericirii Voastre. Celebrarea întronizării dobân­dește o dimensiune aparte în anul 2016, an în care ați reprezentat Biserica Ortodoxă Română la Sinodul Panortodox, arătând cât de importante rămân dialogul dintre Bisericile Ortodoxe surori și deschiderea ecumenică. Și tot în 2016 ați declarat «Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox» și «Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești». Impor­tanța pe care o acordați pre­zenței Bisericii în societate, în special dialogului pe care Biserica îl poartă cu tinerii pe teme majore ale vieții spirituale, vine în întâmpinarea nevoilor reale de comunicare și comuniune în contemporaneitate. Statul român are în Biserica Ortodoxă Română un partener de dialog care înțelege și aprofundează cooperarea în domeniile vitale pentru dezvoltarea societății, pentru binele fiecăruia dintre cetățenii săi: educația, sănătatea, sprijinirea persoanelor vârstnice și cu nevoi speciale, punerea în valoare a patrimoniului de cultură și spiritualitate ortodoxă și dialogul interreligios“, a transmis Klaus Werner Iohannis, pre­șe­dintele României.

Mesajul prim-ministrului României, Dacian Cioloș, a fost rostit de Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte din cadrul Guvernului României. „Vă felicit pentru activitatea pe care o depuneți ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, atât în țara noastră, cât și dincolo de granițele României, pentru faptul că sunteți una dintre acele personalități care cultivă cu perseverență responsabilitatea și discernământul ca valori centrale ale spațiului public și democrației. Și în acest an, consacrat în mod semnificativ amintirii înțeleptului Ierarh mărturisitor Antim Ivireanul, am avut prilejul de a vedea la lucru aceste daruri ale Preafericirii Voastre, în folosul comunității, al Bisericii, al Ortodoxiei în ansamblul ei. Contribuția Preafericirii Voastre și a delegației Bisericii Ortodoxe Române în cadrul Sfântului și Marelui Sinod din Creta este deja recunoscută în întreaga lume ortodoxă drept una esențială pentru păstrarea și afirmarea cu discernământ a credinței și valorilor Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană“, a transmis prim-ministrul României, Dacian Cioloș.

Mesajul ministrului educației naționale și cercetării științifice, Mircea Dumitru, a fost citit de Nicoleta-Claudia Moldovan, secretar de stat. „Preafericirea Voastră, cu ocazia celor 9 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vă transmitem urările noastre de sănătate, împliniri pastorale și realizarea marilor proiecte sociale și edu­caționale pe care le aveți în desfășurare. Considerându-vă un reper al slujirii și demnității, vă asigurăm de întreaga prețuire și de tot sprijinul nostru în demersurile Preafericirii Voastre și vă doresc la acest moment de sărbătoare întru mulți și fericiți ani!“, a transmis Mircea Dumitru, ministrul educației națio­nale și cercetării științifice.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost felicitat în Reședința Patriarhală de Preafericitul ­Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, Înalt­preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, conducătorul delegației Bisericii Ortodoxe a Georgiei, de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de reprezentanții autorităţilor de stat centrale şi locale, precum și ai altor instituţii publice.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns