Patriarhia Română a dăruit Mănăstirii Vatoped fragmente din moaștele a doi sfinți români

Miercuri, 17 octombrie, părintele Mihai Muşat, de la Biroul de protocol al Patriarhiei Române, delegat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a ajuns la Mănăstirea Vatoped, oferind o raclă cu fragmente din moaștele a doi sfinţi români așezământului monahal, informează basilica.ro. ­Patriarhia Română a răspuns afirmativ solicitării Mănăstirii Vatoped de a-i dărui fragmente din moaștele Cuviosului ­Gheorghe de la Cernica și ale Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești.

„Relațiile sfintei noastre mănăstiri cu acești sfinți au fost foarte apropiate, având în vedere că acest Cuvios Gheorghe și-a început viața ascetică în sfânta noastră mănăstire, în ascultare față de un episcop grec, care l-a și hirotonit ierodiacon, iar Sfântul Grigorie s-a nevoit pentru o anumită perioadă de timp în zona Kalamitsi a sfintei Mănăstiri Vatoped”, amintește starețul Efrem Vatopedinul în solicitarea către Patriarhie. „Pe lângă acestea, pomenirea lor este sărbătorită festiv în mănăstirea noastră. Astfel, prezența aducătoare de binecuvântare a unui fragment din moaștele izvorâtoare de har ale acestor sfinți nou arătați va reprezenta un motiv de mare ­bucurie pentru noi și pentru obștea noastră”, adaugă arhim. Efrem.

Urmare a acestui eveniment deosebit pentru Mănăstirea Vatoped şi pentru relaţiile ei cu Biserica Ortodoxă Română, egumenul aşezământului monahal, arhimandritul Efrem, a trimis Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o scrisoare de mulţumire, pe care o redăm în continuare.

Preafericirii Sale
Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 Preafericite Părinte Patriarh,

Cu evlavie şi adânc respect vă sărutăm dreapta, cerându-vă rugăciunile părinteşti şi binecuvântările patriarhale.

Prin această scrisoare mănăstirească ţinem să mulţumim Preafericirii Voastre pentru generozitatea cu care aţi răspuns mănăstirii noastre, rugăminte născută din iubirea ce o nutrim pentru sfinţi, de a primi câteva părticele din sfintele şi izvorâtoarele de har moaşte ale cuvioşilor Părinţilor noştri Gheorghe de la Cernica şi Grigorie Dascălul, Mitropolitul Ungrovlahiei, moaşte păstrate în eparhia Preafericirii Voastre.

Socotim smerit că prin astfel de gesturi frăţeşti se dovedeşte şi se promovează dimpreună-împărtăşirea plină de dragoste întru Hristos, împărtăşire care este, pe de o parte, ontologică, prin Sfântul Potir comun, dar şi eclesiologigă şi bisericească, prin sfinţii noştri comuni, cei care dau mărturie pentru unitatea dincolo de timp a credinţei, întru legătura păcii, dintre mădularele Bisericilor Ortodoxe locale surori.

Pentru aceasta, rugându-ne smerit ca Domnul nostru Iisus Hristos să dăruiască Preafericirii Voastre de Dumnezeu păzite întărite de sus şi sănătate, spre zidirea turmei Voastre şi toată rodirea duhovnicească întru Sfânta lui Hristos Biserică, încheiem cu multă dragoste fiiască întru Hristos şi respect nemărginit.

Egumenul sfintei şi marii Mănăstiri Vatoped,
Arhimandrit Efrem
şi fraţii în Hristos cei dimpreună cu mine

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns