Părintele Nicolae Achimescu – un profesor erudit, un om onest şi un teolog mărturisitor

Cuvântul rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a părintelui Nicolae Achimescu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi preot îmbisericit la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, Paraclis Patriarhal, din Bucureşti, joi, 30 mai 2019

Cu discreția, eleganța și demnitatea care i-au caracte­rizat întreaga viață, bogata activitate didactică și științifică, precum și modul în care și-a îndeplinit responsabilitățile administrative și academice care i-au fost încredințate, părintele prof. dr. Nicolae Achimescu, în seara zilei de 27 mai 2019, s-a mutat la viața veșnică.

Trecerea sa la cele veșnice, în plină activitate de redactare a unui Dicţionar enciclopedic al religiilor, a surprins și întristat nu numai pe membrii familiei sale, ci și o mulțime de ierarhi, profesori de teologie din țară și din străinătate, numeroși preoți, monahi și laici cărora părintele Nicolae le-a fost profesor la studiile seminariale, de licență, masterat și doctorat, precum și generația actuală de tineri aflați în diverse forme de pregătire de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, cu care, doar cu câteva zile în urmă, a susținut ultimele examene.

Părintele Nicolae Achimescu s-a născut la data de 10 august 1955 în localitatea Siroca, comuna Godeanu din județul Mehedinți.

După studiile din localitatea natală, între anii 1970 şi 1975 a urmat cursurile Seminarului Teologic din Craiova, iar între anii 1976 şi 1980 pe cele ale Institutului Teologic de Grad Universitar din București.

Între anii 1980 şi 1982, tânărul licențiat Nicolae Achimescu a urmat cursurile de doctorat în cadrul aceluiași institut, la disciplina Istoria religiilor. În anul 1982 a absolvit un curs de limba germană în cadrul „Goethe Institut”, la Erlangen și Rothenburg ob der Tauber, Germania.

Între anii 1983 şi 1984 și 1991 şi 1992, părintele Nicolae Achimescu a fost doctorand al Universității din Tübingen, Facultatea de Teologie Evanghelică, în calitate de bursier al organizației „Diakonisches Werk” din Stuttgart, iar în anul 1993 a obținut titlul de doctor în teologie în cadrul Universității din Tübingen, cu calificativul „cum laude”, pentru lucrarea de doctorat Die Vollendung des Menschen in Buddhismus. Bewertung aus orthodoxer Sicht (Desăvârșirea omului în budism. Evaluare din perspectivă ortodoxă), elaborată sub îndrumarea a doi mari teologi: prof. dr. P. Beyerhaus și prof. dr. J. Moltmann.

Vreme de 33 de ani, părintele Nicolae Achimescu a slujit Biserica noastră ca ostenitor al Școlii românești de teologie.

Între anii 1986 şi 1991 a fost profesor în cadrul Seminarului Teologic din Caransebeș, pentru disciplinele: Istoria religiilor, Teologie dogmatică, Îndrumări misionare și Limba franceză.

La solicitarea noastră ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, după momentul istoric al reînființării Facultății de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași, părintele Nicolae Achimescu s-a transferat, în anul 1993, ca lector titular pentru disciplina Istoria și filosofia religiilor, la această facultate, contribuind alături de alți profesori la creșterea rapidă a prestigiului noii instituții.

În anul 1998 a promovat conferențiar titular, iar în anul 2000, profesor universitar. Din anul 2002 a devenit conducător de doctorat la disciplina căreia i-a consacrat întreaga sa activitate: Istoria și filosofia religiilor.

Pentru activitatea sa asiduă și exigentă, la propunerea noastră, Consiliul profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași l-a ales decan pentru perioada 2000-2004, după ce, în perioada 1 octombrie 1993 – 1 decembrie 1994, a fost decan interimar al acesteia, o perioadă foarte grea, în care, după procese numeroase și istovitoare, reînființata Facultate de Teologie a redobândit clădirea fostului Seminar „Veniamin Costachi”, confiscată de regimul comunist, și care, transferată într-o stare de degradare inimaginabilă, a presupus eforturi imense de restaurare, amenajare și dotare cu mobilier, bibliotecă, laboratoare pentru specializările Secției Teologie – Artă Sacră și altele.

Între anii 2005 şi 2010 a fost directorul Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Al. I. Cuza”.

Vreme de opt ani: 2004-2012, a fost membru în Colegiul de Onoare al Universității „Al. I. Cuza” din Iași.

Tot în timpul activității desfășurate la Iași, părintele Nicolae Achimescu a fost, în perioada 2000-2005, profesor pentru disciplina Istoria și filosofia religiilor în cadrul Facultății de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iaşi, Catedra de Literatură comparată și estetică.

După întronizarea noastră ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, pentru revigorarea învățământului teologic bucureștean, am solicitat părintelui Nicolae Achimescu să preia disciplina Istoria și filosofia religiilor vacantată de mai multă vreme prin pensionarea dlui prof. dr. Remus Rus, pe care a și onorat-o chiar din toamna anului 2008, mai întâi ca profesor suplinitor.

Deși ca un bun gospodar, la Iași, părintele Nicolae și-a rânduit și cele necesare vieții de familie, s-a decis împreună cu soția sa, medicul Ana Cornelia Achimescu, și fiica lor, Iuliana, să se stabilească definitiv la București, în anul 2012 devenind profesor titular al Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” și în același timp director al Școlii Doctorale din cadrul acesteia, responsabilitate pe care a îndeplinit-o până în anul 2017.

Pentru meritele sale, părintele Nicolae Achimescu a fost cinstit și cu alte diverse funcții administrative și de conducere sau funcții onorifice, dintre care amintim:

l membru al Academiei Germano-Române. Forum Inter­național pentru Științe, Etică, Teologie, Literatură și Artă (Deutsch-Rumänische Akademie. Internationales Forum für Wissenschaften, Ethik, Theologie, Literatur und Kunst), din anul 2008;

l director al Centrului de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural din cadrul Universității din București, din anul 2014;

l președinte al Comisiei de Teologie în Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, din anul 2011;

l membru în Consiliul Național General al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) din cadrul aceluiași minister, din anul 2011;

l membru în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), Universitatea din București, din anul 2012;

l expert evaluator în cadrul Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS);

l membru fondator al Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Știință și Filosofie, Universitatea București, din anul 2010;

l membru în Colegiul de redacție al periodicului Ortodoxia, revista Patriarhiei Române;

l membru în Colegiul editorial al Revistei Române de Bioetică, din anul 2000.

Opera sa, bogată, valoroasă și actuală în același timp, numără mai multe manuale universitare, volume (personale sau coordonate), zeci de studii științifice și sute de articole.

Deși toate lucrările au o certă valoare științifică, amintim doar câteva dintre ele pentru a surprinde universul preocupărilor sale academice: Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos, ediție bilingvă, traducere din limba latină, note și studiu introductiv, Editura Polirom, Iași, 1996; Istoria și filosofia religiei la popoarele antice, Editura Junimea, Iași, 1998 (ediția a II-a Editura Tehnopress, Iași, 2000); Budism și creștinism. Considerații privind desăvârșirea omului, Editura Junimea, Iași, 1999 (ediția a II-a, Editura Tehnopress, Iași, 2004); India. Religie și filosofie, Editura Tehnopress, Iași, 2001; Noile mișcări religioase, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002 (ediția a II-a și a III-a, la aceeași editură); Religii în dialog, Editura Trinitas, Iași, 2005.

La sugestia noastră, în Ziarul Lumina și în săptămânalul Lumina de Duminică, părintele prof. dr. Nicolae Achimescu a publicat câteva sute de articole prin care răspunde celor care, aflați în căutarea adevărului, întâmpină o mulțime de provocări și dileme promovate de noile ideologii și mișcări religioase sau pseudoreligioase. Aceste articole au fost republicate în două valoroase cărți, Universul religios în care trăim, Colecția Media Christiana, Seria Lumina, Editura Trinitas a Patriarhiei 
Române, Bucureşti, 2013, și Religie, Modernitate și Postmodernitate, Colecția Media Christiana, Seria Lumina, Editura Trinitas, Bucureşti, 2013.

Trebuie să apreciem şi faptul că părintele Nicolae Achimescu a fost unul dintre primii profesori care, răspunzând hotărârii Sfântului Sinod din anul 2012 privitoare la alcătuirea de noi manuale universitare sau la revizuirea și reeditarea celor deja existente care s-au impus ca normative în învățământul teologic superior românesc, a publicat, încă din anul 2015, manualul său de Istoria și filosofia religiilor. Religii ale lumii antice, la Editura Basilica a Patriarhiei Române, în colecția Cursuri, Manuale și Tratate de Teologie Ortodoxă.

A coordonat unele volume colective dedicate unor problematici de maximă actualitate precum Inițiere și familie. O abordare fenomenologică, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, sau Impactul secularizării asupra valorilor religioase și morale în societatea contemporană, ediție bilingvă, romano-engleză, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015.

Delicatețea sa sufletească și virtutea recunoștinței care i-au 
luminat etapele vieții s-au reflectat și în determinarea sa profundă în realizarea volumului Omagiu Domnului Profesor universitar dr. Remus Rus, apărut, de asemenea, la Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012.

Suferind de câţiva ani de o boală pe care, printr-o voință de fier și printr-o disciplină ascetică, o ținea sub un strict control, părintele Nicolae a fost învins de o altă boală care i-a fost descoperită doar cu câteva ore înainte de a pleca dintre noi, în seara zilei de 27 mai 2019.

Fără îndoială că îmbolnăvirea sa a fost provocată în primul rând de pierderea prematură a soției sale, Ana Cornelia Achimescu, de profesie medic, în urmă cu șapte ani. Având o fire retrasă și studioasă, părintele Achimescu s-a luptat mult cu singurătatea şi cu boala. Patriot autentic, analist profund, profesor erudit şi teolog sensibil, el a receptat cu multă durere în suflet suferințele sociale ale vremurilor noastre ca: sărăcia, depopularea țării, descreştinarea societății, diminuarea calității învățământului, corupția, plagiatul, dar şi manipularea ideologică a conștiințelor împotriva credinţei creştine tradiţionale în lumea de azi.

Ca teolog și slujitor al Bisericii, fidel acesteia în orice împrejurare, părintele Nicolae Achimescu s-a simțit personal rănit de fiecare dată când Biserica a fost rănită pe nedrept, prin campanii de presă, prin proliferarea de acuzații false din partea unor mişcări religioase şi ezoterice sau a unor mișcări seculariste anticreştine.

 

Întristată adunare,

Firea harnică şi ordonată a părintelui prof. dr. Nicolae Achimescu, cultura credinței, a muncii corecte și a dreptății, cultură primită în familie, studiile teologice temeinice, experiența academică germană armonios altoită pe moștenirea românească l-au impus în ochii tuturor ca pe un profesor universitar de vocație, lăsând astăzi posterității imaginea celui mai prestigios profesor și specialist român al momentului în domeniul Filosofiei și Istoriei religiilor.

Strălucit și pasionat cercetător, părintele Nicolae Achimescu a rămas mereu un om al credinței. Cu prilejul susținerii unei teze de doctorat în teologie, a subliniat faptul că „un doctorat în teologie nu se vrea un simplu demers ştiinţific abstract și neutral; un doctor în teologie ar trebui să descopere, dacă nu mai mult, cel puţin armonia între ştiinţă şi religie, între cultura cuvântului şi cultura faptei, între cunoştinţe şi virtuţi, având în vedere că, în ultima 
perioadă a istoriei, s-au înmulţit cunoştinţele, dar s-au împuţinat caracterele”.

Adresăm părintesc cuvânt de mângâiere fiicei părintelui Nicolae, Iuliana, soțului ei și celor doi nepoți cu nume de voievozi români, Ștefan și Mihai, precum şi colegilor, discipolilor și tuturor celor întristați de plecarea dintre noi a părintelui prof. dr. Nicolae Achimescu.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos Cel înviat să odihnească sufletul său în lumina, pacea şi iubirea Preasfintei Treimi!

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru familia 
îndurerată,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns