Editura BASILICA a Patriarhiei Române a scos de curând de sub teasc cartea „Omagiu profesorului Emilian Popescu la 90 de ani”. Cu o grafică de excepție, un conținut substanțial (912 pp.) și un cuprins de înaltă ținută academică, volumul este rezultatul recunoștinței pe care i-o poartă marelui profesor discipolii săi din pleroma Bisericii Ortodoxe Române. Ediția a fost îngrijită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, și de pr. prof. dr. Emanoil Băbuș.

 

Ucenic apropiat în care a rodit poate cel mai mult măiestria didactică a profesorului de ­istorie și teologie Emilian Popescu, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul deschide volumul cu un ­Cuvânt înainte pus sub semnul recunoștinței și al iubirii.

„Pentru cei care îl iubesc pentru frățeasca și paterna atenție, grijă, delicatețe și dragoste pe care le răs­pân­dește cu generozitate printre cei apropiați, pentru cei care îl prețuiesc pentru stăpânirea savantă a științelor istorice, a teologiei creștine și a subtilităților filologiei clasice, pentru toți cei care îl admiră pentru vasta sa operă științifică de certă și certificată valoare academică, realizată pe parcursul a aproape șapte decenii și răspândită în publicațiile cele mai prestigioase din domeniul Istoriei și Teologiei din țară și din străinătate, iar acum adunată într-o prețioasă Serie de autor: Studii de istorie și de spiritualitate creștină, pentru generațiile de preoți și teologi pe care le-a format ca profesor de teologie la București, Iași și Cluj-Napoca, pentru toți cei care se știu îndatorați față de domnia sa pentru o diversitate impresionantă de motive, pentru toți cei care cunosc îndeaproape viața sa duhovnicească înaltă și riguroasă, râvna pentru Casa Domnului, implicarea în construirea bisericii și în activitățile Parohiei «Sfânta ­Vineri»-Drumul Taberei, activitatea misionară energică desfășurată în cadrul reînființatei Frății Ortodoxe Române, al cărei vicepreședinte a fost multă vreme, fermitatea și consec­vența cu care și-a mărturisit credința până și în cele mai ostile împrejurări, patriotismul cald și sincer, atașamentul față de valorile perene ale neamului său, această aniversare este un adevărat dar de la ­Dumnezeu. Este un dar dumnezeiesc pentru că această impresionantă vârstă îl găsește pe profesorul Emilian Popescu într-o admirabilă stare de sănătate, cu o putere neașteptată de muncă, cu o tinerească pasiune pentru finalizarea unor proiecte mai vechi și cu o entuziastă vervă de abordare a altora noi, cu o luciditate și memorie de o surprinzătoare pros­pețime, cu un optimism pentru viitor întâlnit doar la marile suflete credincioase care Îl iubesc cu adevărat pe Domnul”, scrie Episcopul-vicar ­patriarhal.

„Un creștin ortodox erudit, evlavios și patriot”

Capitolul de mărturii al volumului este deschis de mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat la ­împlinirea celor nouă decenii de viață, intitulat „Un creștin ortodox erudit, evla­vios și patriot. Acad. prof. dr. Emilian Popescu la 90 de ani”. Reputatul profesor de teologie a împlinit venerabila vârstă în 20 februarie 2018, iar în luna aprilie a aceluiași an a fost omagiat printr-un curs festiv la Facultatea de Teologie ­Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, urmat de o recepție oferită de Preafericirea Sa în Reședința Patriarhală. „Considerăm că domnul ­profesor Emilian Popescu este un model de teolog mirean, reprezentând, alături de personalități ale teologiei ortodoxe românești (Teodor M. Popescu, Alexandru Elian, Virgil Cândea etc.), laicatul ortodox român erudit și evlavios. Ne alăturăm, cu bucurie și prețuire, tuturor celor care omagiază personalitatea domnului acad. prof. dr. Emilian Popescu și ne rugăm lui ­Dumnezeu să-i dăruiască în continuare multă putere de muncă și aceeași sfântă râvnă pentru slujirea Bisericii, a teologiei și spiri­tualității românești!”, scria la ceas aniversar Patriarhul României. Mărturiile continuă prin cuvinte ale ierarhilor ­Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe ­Române: IPS Teofan, Mitropolitul ­Mol­dovei și Bucovinei („Emilian Popescu, com­petență deschizătoare de drumuri, seriozitate care inspiră și credință lucrătoare”); IPS Teodosie, Arhiepiscopul ­Tomisului („La ceas aniversar”); IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei („Ca un măslin plin de roade, în grădina Ortodoxiei”); IPS Varsanufie, ­Arhiepiscopul Râmnicului („Academicianul Emilian Popescu, om deplin al culturii națio­nale”); IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului („Profesorul Emilian Popescu, un om însetat de cunoaștere și pasionat de ­cercetare”); IPS ­Ciprian, Arhiepiscopul ­Buzăului și Vrancei („Un sincer omagiu profesorului Emilian Popescu”); IPS ­Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos („Domnul profesor Emilian Popescu, ­nonagenar dascăl și savant creștin”); PS Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei („Academician Emilian Popescu, profesorul nostru model”); PS Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor („Profesorul nonagenar iubitor al Liturghiei și Istoriei”).

Seria de mărturii se încheie prin ­rândurile așezate de pr. prof. univ. dr. Emanoil Băbuș, succesorul la catedra Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care a elaborat și o impresionantă listă cu toate contribuțiile științifice, premiile și distincțiile profesorului ­Emilian Popescu (pp. 87-120). Cuvintele așternute de părintele Iustin Manta, slujitor la Altarul din Potirul căruia se împărtășește cu regularitate epitropul onorific Emilian ­Popescu, sunt grăitoare pentru așezarea smerită și ­duhovnicească a celui care este nelipsit din strana ­Bisericii „Sfânta Vineri”-Drumul Taberei din București.

Studii, articole și fotografii
de referință

Studiile și articolele din cele mai ­diverse ramuri ale teologiei, elaborate de o pleiadă de clerici și mireni în cinstea profesorului Emilian Popescu, întregesc acest volum și îi ridică prestigiul academic. Ca orice cercetare istorică de referință, cartea se încheie cu două indexuri riguros întocmite cu nume de persoane, toponime și hidronime.

Fotografiile din viața și activitatea profesorului Emilian Popescu ne poartă prin satele românești de început de secol XX, cu chipurile idilice ale părinților și fraților, apoi pe șantierele arheologice ale tânărului cercetător din anii 1950 și 1960 și la fericitul moment al întemeierii propriei familii împreună cu soția, Maria Lizeta Popescu, în 1964. Cele mai multe imagini amintesc firesc de activitatea sa academică pe plan intern și internațional și actele de cinstire de care s-a bucurat din partea celor mai înalte foruri eclesiastice, de stat, culturale și educaționale.

Pentru contribuția substanțială și esențială la dezvoltarea cercetărilor în materie de Epigrafie antică latină și grecească, Arheologie, Bizantinologie, ­Istorie Bisericească Universală, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istorie națională, ­Patrologie, Cultură și spiritualitate creștină, profesorul Emilian Popescu a fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 2006.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter