Ocultismul contemporan este o reacţie confuză la o criză spirituală

Adresăm salutul nostru fratern Înalt­prea­sfințitului Părinte Dionisie, Mitropolitul Corintului, gazda acestei întâlniri, şi binecuvântăm cu părintească dragoste pe toţi participanţii la cea de‑a XXVII‑a Consfătuire Panortodoxă, cu tema: Feţe ale ocultismului contemporan.

De asemenea, dorim să adresăm sincerele noastre felicitări organizatorilor acestei întruniri interortodoxe ce are ca scop prezentarea şi studierea problemelor pastorale create de prozelitismul unor curente oculte azi. Astfel de conferinţe interortodoxe sunt necesare în contextul lumii contemporane, deoarece într‑o societate a contrastelor puternice, a dezbinărilor profunde, a relativismului individualist, valorile spiritualităţii creştine sunt tot mai contestate sau ignorate, fapt care cheamă Biserica la un nou mod de pastoraţie. Acţiunea misionar‑pastorală a Bisericii trebuie să fie una vie, dinamică, relevantă pentru omul zilelor noastre, spre a putea contracara influenţele negative ale curentelor oculte contemporane, acestea fiind semne certe ale crizei spirituale a modernităţii, nu soluţii ale acesteia.

Orientarea ideologică a societăţii capitaliste secularizate încearcă să se impună tot mai mult în conştiinţa fiecărei persoane promovând o nouă concepţie individualist‑materialistă despre lume şi viaţă, care pune sub semnul întrebării valorile tradiţionale creştine, refuzând orice formă de religie instituţionalizată în favoarea unei spiritualități individualiste, a eului autosuficient.

În acest imens vid de viaţă spirituală profundă al societății postmoderne, cauzat de secularism, oferta ocultistă şi cea a practicilor orientale devin deosebit de tentante pentru omul contemporan. Acestuia i se propun orientări diverse pornind de la astrologie până la satanism, de la reactualizarea vechilor tehnici și metode de mantică chineză până la forme agresive noi de mistică hindusă şi budistă, adică o serie de metode spirituale de „întoarcerea spre interior“, pentru retragerea în propriul sine, pentru regăsirea eului propriu, pentru „schimbarea sistemului“ actual de valori prin schimbarea conștiinței individului.

Lozinca tot mai folosită de noile psihologii, cu pretins caracter terapeutic, şi anume „reîntoarcerea spre sine“ sau „realizarea sinelui“, conduce, din nefericire, la acceptarea experiențelor oculte. Astfel, psihologia a ajuns să fie asociată unor tehnici şi practici oculte orientale, iar magia şi vrăjitoria au ajuns să fie nu doar teme de discuţii academice, ci chiar să fie promovate în mass‑media ca fiind soluţii imediate pentru problemele omului contemporan. În realitate, aceste soluţii ocultiste, sincretiste şi confuze amplifică şi mai mult criza spirituală, nu o rezolvă.

Într‑o astfel de situaţie şi un astfel de context, Biserica Ortodoxă, care este „stâlp şi temelie a adevărului“ (1Timotei 3, 15), trebuie să intensifice misiunea ei pastorală şi socială, prin rugăciune şi acţiune, prin informarea şi ajutorarea membrilor ei, pentru a deveni apărători şi trăitori ai credinţei ortodoxe. Într‑o societate secularizată în care ofertele unor pseudo‑spiritualităţi sunt atât de numeroase şi incitante, Biserica trebuie să fie dinamică şi practică, prin intensificarea vieţii liturgice şi a activităţilor pastorale şi filantropice. Acest fapt este posibil dacă Biserica va comunica mai intens lumina Evangheliei lui Hristos într‑un mod adecvat omului de azi care suferă spiritual pentru că a redus orizontul vieţii la existenţa terestră, materială, lipsită de transcendenţă.

Ne rugăm sfinţilor apărători ai dreptei credinţe, şi în mod special Sfântului Pavel, Apostolul neamurilor, întemeietorul Bisericii Corintenilor, să lumineze pe toţi participanţii la lucrările acestei consfătuiri interortodoxe ca să ajungă la concluzii folositoare Bisericii lui Hristos în activitatea ei pastorală şi misionară de astăzi.

Cu binecuvântare şi dragoste în Hristos, Domnul nostru,

 

† Daniel

Patriarhul României

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns