În ședința de joi, 19 ianuarie 2017, Permanența Consiliului Național Bisericesc a aprobat ca, în vederea unei mai bune organizări a Sectorului relații bisericești, interreligioase și comunități bisericești externe, pr. dr. Michael Tița, consilier patriarhal, să preia, de la pr. Costin Spiridon, respon­sabilită­țile de șef de protocol al Ad­mi­nis­trației Patriarhale, pentru re­lațiile interortodoxe, intercreștine și interreligioase, precum și pentru relațiile Patriarhiei Române cu instituțiile de stat (Pre­ședinție, Parlament, Guvern și altele) și cu ambasadele străine acreditate la București.

Pentru exercitarea noii funcții, s-a ținut cont de faptul că părintele consilier patriarhal Michael Tița are o temeinică pregătire teologică academică (doctorat la Universitatea din Durham, Marea Britanie) și o bogată experiență în cadrul dialogurilor interconfesionale, la nivel național și internațional, fiind în același timp un bun cunoscător al limbilor engleză și franceză.

Noul șef de protocol al Admi­nistrației Patriarhale, pr. Michael Tița, poate fi contactat la tel.: 021.406.71.71, fax: 021.406.71.72 și e-mail: externe@patriarhia.ro. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter