Nouă ierarhi au târnosit un nou locaș de cult în Oradea

Un sobor de nouă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române a târnosit, în Duminica a doua după Rusalii, a Sfinților Români, 10 iunie, biserica cu hramurile „Sfântul Apostol Andrei” și „Duminica Sfinților Români” din Oradea. Slujba a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României la eveniment, Preasfințitul Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Iustin, Episcopul Mara­mureșului și Sătmarului, Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria și locțiitor de episcop al Episcopiei Daciei Felix, Preasfințitul Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și Preasfințitul Paisie Lugojeanul, Epis­cop-vicar al Arhiepiscopiei Timi­șoarei, înconjurați de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în prezența a numeroşi   credincioși din Oradea și Bihor, de față fiind reprezentanți ai oficialităților centrale și locale, personalități din țară și străinătate.

După slujba de târnosire a sfântului locaș, IPS Mitropolit Laurențiu al Ardealului a rostit un cuvânt de învățătură, în care a explicat importanța și semni­ficația principalelor momente din slujba de târnosire a unei biserici, moment istoric, unic pentru o comunitate. Citirea pericopelor evanghelice a fost urmată de predica PS Ignatie, Episcopul Hușilor, care a reliefat învățăturile duhovnicești desprinse din cuvintele scripturistice.

PS Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit un cuvânt festiv în care a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României pentru binecuvântarea oferită evenimentului din Oradea, precum și ierarhilor prezenți. PS Episcop Sofronie a adresat felicitări parohului Vasile Bota, preoților care au slujit și slujesc la această biserică și credincioșilor care au sprijinit ridicarea și înfrumusețarea sfântului locaș. Mulțumiri au fost aduse și oficialităților centrale, județene și locale pentru sprijinul acordat acestui proiect bisericesc semnificativ pentru orașul Oradea și județul Bihor: „Sfințirea bisericii cu hramurile «Sfântul Apostol Andrei» și «Duminica Sfinților Români» este cea mai importantă sfințire de biserică nouă în cuprinsul Eparhiei Oradiei în acest an special, 2018, la aniversarea Centenarului Marii Uniri, «Anul omagial al unității de credință și de neam» și «Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918» în întreg întinsul Patriarhiei Române. Înainte de toate trebuie să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că a rânduit ca să se refacă unitatea națională, după ce provincii românești înstrăinate în cursul veacurilor, aflate sub dominație străină, i-au avut pe români într-o stare nu foarte fericită. Așa se face că, în anul 1918, la Marea Unire, aici în Oradea, în mulțimea bisericilor care existau se aflau doar două biserici ortodoxe: străvechea catedrală din Velența Oradiei și biserica cu lună din Orașul Nou. Iar astăzi, la o sută de ani după Marea Unire, avem treizeci și șase de biserici parohiale ortodoxe în Oradea, la care se adaugă noua Catedrală Episcopală din Oradea și celelalte biserici și paraclise de la așezămintele monahale, dar și bisericile și capelele din diferite unități medicale și structuri militare, toate acestea fiind roade binecuvântate ale Marii Uniri”. Ierarhul a mai arătat că „tot ceea ce înaintașii noștri au ridicat, din 1918 și până în prezent, spre slava lui Dumnezeu a fost și spre folosul nostru, al celor care astăzi locuim în acest oraș, iar toate bisericile noi construite după schimbarea de regim din 1989, nu puține, între care și biserica unde ne aflăm, au fost ridicate pentru cei care vin după noi (…)”.

Cu prilejul târnosirii sfântului locaș, IPS Mitropolit Laurențiu al Ardealului a oferit bisericii parohiale o casetă în care se află așezată o părticică din moaștele Sfântului Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, pentru ca biserica să fie ocrotită de acum înainte și de sfântul ierarh ardelean.

La final, parohul Vasile Bota a adus mulțumiri tuturor ctitorilor și binefăcătorilor sfântului locaș, ierarhilor, preoților și diaconilor prezenți, amintind etapele zidirii și înfrumusețării bisericii ocrotite de Sfântul Apostol Andrei.

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns