Consilieri eparhiali coordonatori ai sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din ţară s-au întrunit în perioada 10-11 octombrie 2016 la Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“ din cadrul Mănăstirii Caraiman, județul Prahova. Întrunirea aceasta a fost pre­cedată de Adunarea Generală a Federației Filantropia.

Pe ordinea de zi a întâlnirii consilierilor eparhiali coordonatori ai sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din ţară au fost mai multe teme, precum analizarea lucrării social-filantropice de la nivelul unităților de cult din cuprinsul Patriarhiei Române şi îmbu­nătățirea vizibilității activității social-filantropice a Bisericii, prin diversificarea proiectelor caritabile şi formarea profesională pentru personalul din cadrul serviciilor sociale licențiate. „În cadrul întrunirii, a fost prezentată activitatea social-filantropică pe care a desfăşurat-o fiecare sector social-filantropic eparhial şi am evaluat stadiul implementării hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 2015 şi 2016 referitoare la vizibilitatea programelor sociale ale Patriarhiei Române, programul «Sănătate pentru sate», care a ajuns la al 34-lea eveniment şi care implică în fiecare sâmbătă în jur de 30 de persoane, adică medici, asistenţi medicali şi voluntari şi de serviciile căruia beneficiază în jur de 100 de persoane din fiecare parohie în care ajunge această caravană. De asemenea, alte hotărâri sinodale analizate au fost cele privitoare la dezvoltarea programului «Masa Bucuriei» în toate eparhiile din ţară şi combaterea violenţei în familie. Au fost evaluate serviciile sociale care sunt licenţiate, mai precis, fiecare sector social-filantropic dacă este furnizor de servicii sociale şi dacă are servicii licenţiate în ceea ce este acreditat. S-a discutat şi despre actualizarea informaţiilor în ceea ce priveşte harta serviciilor sociale ca să fie cât mai vizibilă, nu numai pe site-ul Patriarhiei Române, ci şi pe site-urile eparhiilor din Patriarhia Română. Am discutat şi despre dificultăţile pe care fiecare sector social-filantropic le are în desfăşurarea activităţilor filantropice în eparhia sa. S-au identificat mai multe probleme şi încercăm să le rezolvăm. Nu în ultimul rând, am mai vorbit şi despre perfecţionarea membrilor din birourile de asistenţă socială prin diferite cursuri de perfecţionare care ar putea fi livrate de Centrul Naţional de Formare Continuă «Dumitru Stăniloae» din Bucureşti“, a precizat pr. Ciprian Ioniţă, consilier patriarhal la Sectorul social-filantropic al Administraţiei Patriarhale.

Întrunirea consilierilor eparhiali coordonatori ai sectoarelor social-filantropice ale eparhiilor din ţară a fost precedată de Adunarea Generală a Federației Filantropia. Au participat preşedinţii şi directorii ONG-urilor reprezentate în Federaţia Filantropia. „În cadrul întrunirii, am discutat despre nevoia derulării unor ­cursuri de formare, dar şi despre implicarea ONG-urilor membre ale Federației Filantropia, nu numai în proiecte cofinanțate din fonduri europene, ci şi să-şi îndrepte atenţia spre firme mai mari şi CSR-uri (Corporate Social Responsibility – Responsabilitate socială corporativă), adică acele fundaţii care au creat din profituri fonduri pentru finanţarea diferitelor proiecte sociale“, a explicat pr. consilier patriarhal Ciprian Ioniţă.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter