Moment solemn la aniversarea întronizării Patriarhului României

Împlinirea celor 14 ani de păstorire a Bisericii Ortodoxe ­Române în demnitatea de ­Patriarh a Preafericitului Părinte ­Daniel a fost celebrată în chip solemn pe Colina Bucuriei, unde Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit rânduiala Te Deum-ului, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darurile bogate și binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române și a ­Întâistătătorului ei, Preafericitul ­Părinte Patriarh Daniel, în cei 14 ani de slujire patriarhală.

În cuvântul rostit la finalul slujbei de mulțu­mire, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a reliefat activitatea pastorală deosebită desfă­șurată de Preafericirea Sa, făcând o retrospectivă a celor 14 ani de slujire și a modului în care Întâistătătorul Bisericii noastre, cu multă înțelep­ciune, a propus dedicarea fiecărui an unor personalități sau evenimente marcante din viața societății sau a Bisericii: „Această lucrare a angajat o mulțime de oameni, din toate categoriile sociale, având rezultate importante. Această lucrare a fost începută din vremea când Preafericitul Părinte Patriarh Daniel era Arhiepiscop al Iașilor și ­Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, dedicând anii păstoriți acolo comemorării sau omagierii unor personalități sau evenimente din viața Bisericii. Același lucru l-a generalizat la nivelul întregii Biserici, după întronizarea ca Întâistătător al Bisericii noastre, și astfel ne amintim ce tematici interesante și cu ce rezultate notabile am parcurs în toți cei 14 ani sau în cele 14 ediții ale anilor omagiali și comemorativi”.

Totodată, Preasfinția Sa a subliniat grija pastorală manifestată permanent de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel față de românii din afara granițelor țării. „Anul în care ne aflăm a fost proclamat, asemenea anilor pre­cedenți, la propune­rea Preafericirii Sale, drept «An omagial al pas­torației românilor din afara României și An comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor». Această proclamare a fost determinată de numărul enorm al românilor care au părăsit țara. Preocuparea Părintelui Patriarh pentru românii din diasporă nu a fost pusă în valoare doar în acest an. Încă din timpul slujirii ca Mitropolit al Moldovei și ­Bucovinei, Preafericirea Sa a instituit «Duminica migranților români», în prima duminică după săr­bătoarea Adormirii Maicii Domnului. După întronizarea ca Patriarh al României, această celebrare s-a generalizat, fiind închinată românilor care, în majoritate, se întorc în țară pentru vacanța de vară și atunci Biserica, prin diferite activități, dorește să fie, nu doar în diasporă, ci și acasă, alături de ei. De asemenea, încă din primele luni ale lucrării pastorale ca Arhipăstor al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a continuat îmbunătă­țirea misiunii Bisericii printre românii plecați din țară, reorganizând eparhiile românești din diasporă sau înființând altele noi, lucru care arată grija pastorală deosebită a Părintelui Patriarh pentru toți românii din țară și străinătate”, a spus ierarhul.

În încheierea cuvântului, Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul l-a felicitat pe Întâistătătorul Bisericii ­Ortodoxe Române şi i-a dăruit, din partea membrilor Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureştilor, o icoană cu chipul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul.

În continuare, Episcopul-vicar patriarhal şi Secretarul Sfântului Sinod a lecturat mesajul de felicitare transmis de Preşedintele României, Klaus Werner Iohannis. Un mesaj de felicitare a transmis şi domnul Victor Opaschi, secretar de stat în cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte, în timp ce domnul Romeo Moşoiu a dat citire mesajului transmis de ministrul educaţiei, Sorin Mihai Cîmpeanu.

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul pentru săvârşirea slujbei de Te Deum, domnilor Victor Opaschi şi Romeo Moşoiu, precum şi tuturor celor care i-au transmis mesaje de felicitare, afirmând că „întreaga ­lucrare a Bisericii este săvârşită în ­comuniune, împreună cu cler şi popor, cu toate instituţiile bisericeşti, dar şi în cooperare cu instituţiile de stat, care adesea au oferit ajutor atât în lucrarea din ţară, cât şi în lucrarea pastorală din diaspora românească, dar mai ales prin sprijinirea continuării lucrărilor de construire, pictare şi dotare a Catedralei Mântuirii Neamului”.