Moment aniversar la Palatul Patriarhiei

După ceremoniile liturgice din Catedrala Patriarhală şi de la Altarul de vară, în Aula Magna din Palatul Patriarhiei a avut loc un moment aniversar moderat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal şi secretarul Sfântului Sinod. Au participat ierarhi, reprezentanţi ai autorităţilor de stat şi locale, reprezentanţi ai confesiunilor creştine şi ai altor culte religioase din ţara noastră, precum şi oameni de cultură şi membri ai comunităţii academice. Prezentarea mesajelor de felicitare din partea instituţiilor principale ale statului a fost urmată de lansarea unui volum şi a unui film aniversar dedicate Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Evenimentul a fost deschis prin ­cuvântul adresat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, ­care a amintit ­momentele principale prin care a fost ­sărbătorită împlinirea acestei frumoase vârste pe parcursul ultimelor zile.

Mesajul preşedintelui României

Pentru început, mesajul preşedintelui României, Klaus Iohannis, a fost prezentat de consilierul prezidenţial Sergiu ­Nistor, fiind transmise urări de bine şi cuvinte de recunoştinţă pentru lucrarea deosebită şi fructuoasă desfăşurată de Preafericirea Sa: „Cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani, vă adresez calde urări de sănătate şi bucurie spirituală. Ortodoxia românească îşi sărbătoreşte astăzi Întâistătătorul, pe cel care cu devotament i-a cultivat valorile, i-a ocrotit tradiţia spirituală şi i-a călăuzit destinul în ţară şi în comunităţile tot mai puternice ale diasporei. Biserica Ortodoxă ­Română s-a aflat în permanent dialog cu instituţiile statului, promovând în spaţiul public valorile creştine şi o etică deosebit de importantă a solidarităţii şi responsabilităţii umane în spiritul libertăţii, al adevărului şi al iubirii faţă de aproapele. În fiecare generaţie au existat momente de cumpănă în care încrederea în umanitate şi chiar credinţa au fost puse la încercare. Traversăm acum o astfel de perioadă, iar acţiunile şi mesajele Bisericii Ortodoxe Române, care arată grija faţă de viaţă şi răspundere faţă de sănătatea comunităţilor, sunt preţioase şi necesare. Apreciez eforturile Bisericii Ortodoxe ­Române de ajutorare a celor afectaţi de pandemia de COVID-19 şi oferirea de sprijin instituţiilor statului pentru depăşirea greutăţilor cu care ne confruntăm. Aniversarea de astăzi este un prilej de celebrare a vitalităţii spiritualităţii ­ortodoxe care se îmbină în misiunea ­pastorală a Preafericirii Voastre cu ­deschiderea spre acţiunea socială şi cu forţa înnoitoare a mesajului către tineri şi către cei aflaţi departe de ţară. Vă urez să aveţi forţa de a împlini pe mai departe înalta slujire pe care v-a ­încredinţat-o ­Biserica Ortodoxă Română. Întru mulţi şi fericiţi ani!”

Mesajul preşedintelui Senatului

În continuare, Anca Dragu, preşedintele Senatului României, a prezentat mesajul de felicitare din partea instituţiei pe care o conduce: „Cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, vă transmit multă sănătate, slujire rodnică şi putere de muncă în misiunea cu care aţi fost învestit. Vă mulţumesc pentru modul în care, sub arhipăstorirea Preafericirii Voastre, ­Biserica reuşeşte să vină în întâmpinarea nevoilor semenilor noştri aflaţi în suferinţă şi să acorde sprijin material şi spiritual familiilor defavorizate, copiilor din aşezămintele sociale, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilităţi şi celor nevoiaşi. În acest an, ca şi în anul precedent, greu încercaţi de actuala criză sanitară, am apreciat în mod deosebit faptul că Biserica Ortodoxă s-a implicat în continuarea actelor social-filantropice şi în sprijinirea măsurilor de protejare a tuturor credincioşilor. Chiar dacă pandemia de ­COVID-19 şi restricţiile impuse în acest context ne-au forţat să ne adaptăm unor realităţi indirecte şi distante, aţi reuşit să fiţi aproape de persoanele vulnerabile prin implicarea directă a centrelor eparhiale, protoieriilor, parohiilor şi mănăstirilor din cuprinsul Patriarhiei Române. Ajutorul material, trimiterea de echipamente sanitare şi de protecţie în zonele defavorizate, rugăciunea şi mângâierea celor bolnavi, însinguraţi sau îndoliaţi sunt fapte de onorat prin care Biserica Ortodoxă a sprijinit românii în timpul stării de alertă şi nu numai. Totodată, apreciez faptul că Biserica Ortodoxă este ancorată în dezbaterile europene şi internaţionale privind relaţia dintre Stat şi Culte, cu o voce echilibrată în direcţia protejării drepturilor şi valorilor fundamentale ale libertăţii, unicităţii şi demnităţii cetăţenilor. Preafericirea Voastră, profit de această frumoasă ocazie pentru a vă transmite că Senatul României va continua să vegheze la respectarea drepturilor şi libertăţilor individuale ale ­tuturor cetăţenilor din România şi îmi doresc ca Biserica Ortodoxă Română şi instituţiile statului să continue un sprijin reciproc în proiectele pentru dezvoltarea României şi eliminarea vulnerabilităţilor de la nivelul societăţii. Asigurându-vă de întreaga mea consideraţie, vă transmit urări de sănătate pentru a continua cu aceeaşi dăruire misiunea care vi s-a ­încredinţat. La mulţi ani!”

Mesajul preşedintelui Camerei Deputaţilor

Ultimul mesaj de felicitare adresat Părintelui Patriarh Daniel i-a aparţinut lui Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor: „Cu alese sentimente de ­bucurie, la împlinirea celor şapte decenii de viaţă binecuvântată, vă aduc urările şi gândurile bune din partea Camerei Deputaţilor, a colegilor mei şi a mea. Vă dorim, în ziua aniversării acestei vârste, multă sănătate, putere şi curaj, să păstoriţi Biserica şi credincioşii ­ortodocşi mulţi ani înainte. Trecem prin vremuri grele, în care românii au nevoie de sprijinul spiritual, de înţelepciunea şi de exemplul de stăruinţă în credinţă al Întâistătătorului Bisericii noastre strămoşeşti. Îngăduiţi-mi să mulţumesc pentru sprijinul înţelept şi generos pe care l-am simţit în anul care a trecut din partea Bisericii Ortodoxe Române şi din partea Preafericirii Voastre. Lupta contra pandemiei ar fi fost mult mai grea fără ajutorul pe care l-am găsit în parteneriatul cu Biserica Ortodoxă, fără calmul şi îndrumarea pe care le-aţi ­insuflat credincioşilor şi fără rugăciunile a căror căldură am simţit-o cu toţii în zilele cele mai întunecate. În ţară şi în lume, Biserica noastră se bucură de ­respect şi preţuire datorită gândirii şi gesturilor de curaj pe care Preafericirea Voastră le-aţi arătat de atâtea ori pe calea relaţiilor ­inter­ortodoxe şi interconfesionale. Dumnezeu să vă însoţească şi să vă fie mai departe sprijin şi pavăză dreaptă în lucrările binefăcătoare pe care le desfăşuraţi. La mulţi ani!”

Lansare de volum şi film aniversar

La finalul expunerii mesajelor de felicitare din partea instituţiilor statului a avut loc lansarea volumului aniversar „Domnul a pus povăţuitor fiecărui neam – Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la împlinirea a 70 de ani”, al cărui conţinut a fost prezentat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul. Ulterior, a fost lansat un film documentar omonim, reali­zat în studiourile televiziunii TRINITAS TV a Patriarhiei Române, pe care cei prezenţi au avut ocazia să îl vizioneze. În cadrul acestuia, locuitori din satul natal al Părintelui Patriarh au evocat amintiri din copilăria şi tinereţea sa, transmiţând totodată mesaje de felicitare la ceas aniversar. Cuvinte de apreciere şi urări de bine au fost rostite, pe parcursul filmului, şi de Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe surori şi de alţi ierarhi ortodocşi, de reprezentanţi ai altor confesiuni creştine şi culte religioase, precum şi de personalităţi recunoscute din mediile academic, cultural, artistic sau jurnalistic.

Încurajare, apreciere şi o mare responsabilitate

La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de mulţumire dedicat celor care i-au adresat mesaje de felicitare, dar şi tuturor celor implicaţi în alcătuirea volumului şi a filmului aniversar proaspăt lansate: „Am privit şi ascultat împreună multe imagini şi cuvinte de încurajare şi de apreciere, dar dincolo de acestea am simţit o responsabilitate mai mare, pentru că atunci când lumea îţi atribuie o mulţime de calităţi, trebuie să te întrebi în ce măsură ele sunt reale şi perceptibile, în ce măsură devin virtuţi. O lucrare, ca acţiune, devine o calitate atunci când se permanentizează. Despre cineva care a făcut milostenie o singură dată nu se poate spune că este un om milostiv dacă nu face acest lucru în mod ­repetat şi permanent. Astfel, o acţiune devine o calitate permanentă, lucru ilustrat în vieţile sfinţilor. Cu timpul, un act de rugăciune devine un atribut, o calitate, iar omul evlavios este omul care se roagă în mod permanent sau constant. De aceea, aprecierile pe care le-au evidenţiat ­Întâistătători din Bisericile Ortodoxe surori, începând cu Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic, şi mărturiile unor personalităţi din ţară şi străinătate, clerici şi mireni, ne îndeamnă să lucrăm mai mult şi cu mai multă responsabilitate, astfel încât harul lui Dumnezeu să devină ­ziditor. Un cuvânt frumos a fost rostit de domnul preşedinte al Academiei Române, care a afirmat că un cuvânt adevărat este cuvântul care zideşte, iar zidurile construite cu gândul cel bun devin cuvântătoare. Lăcaşurile de cult, bisericile, unde omul se întâlneşte cu Dumnezeu Cel veşnic în această viaţă trecătoare, sunt ziduri cuvântătoare între generaţii. Ele transmit credinţa îna­intaşilor, arată credinţa contemporanilor şi sunt deschise pentru o credinţă viitoare a locu­itorilor unui anumit spaţiu. A fost prezentată şi această carte, scrisă folosind cuvântul ziditor şi edificator, nu demolator. Aceste momente aniversare, exprimate prin volumul şi filmul prezentat, au pornit din dorinţa de a întări comuniunea între cei care slujesc Biserica, cultura, viaţa socială, toate ­acestea având ca scop nobil cinstirea demnităţii umane. Omul, fiind creat după ­chipul lui Dumnezeu Cel veşnic viu, este chemat la viaţă veşnică. Aşadar, tot ceea ce facem în istorie are o rezonanţă veşnică. De aceea, ne bucurăm că în această zi, când aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru darul vieţii, vedem cum acesta vine prin oamenii din jur, prin cei care au contribuit la formarea noastră şi prin cei pe care îi întâlnim. Nici o întâlnire nu este întâmplătoare. Toate sunt providenţiale, doar că sensul unor evenimente din viaţă nu este întotdeauna înţeles imediat. Mulţumim tuturor pentru prezenţă şi ne simţim onoraţi de prezenţa membrilor Sfântului ­Sinod, a înaltelor autorităţi de stat, a reprezentanţilor instituţiilor academice şi de cultură şi a preoţilor şi mirenilor care s-au rugat împre­ună cu noi”, a adăugat Patriarhul României.

Reprezentanţii instituţiilor statului şi ceilalţi invitaţi au primit din partea Preafericirii Sale volumele „Domnul a pus povăţuitor fiecărui neam – Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel la împli­nirea a 70 de ani”, respectiv „Comori ale Ortodoxiei”, publicat într-o ediţie revizuită şi îmbogăţită, precum şi medalia Anului omagial 2021, al pastoraţiei ­românilor din afara României.