Moaştele Sfântului Arhidiacon Ştefan la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou

Cu prilejul hramului Catedralei Patriarhale, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia şi Filadelfia, a adus la București moaștele Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Racla cu sfintele moaşte a ajuns în Bucureşti sâmbătă, 22 octombrie 2016, iar întâmpinarea sfintelor odoare a avut loc în salonul oficial al Aeroportului Internaţional „Henri Coandă“, de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal. De asemenea, cu prilejul hramului a fost prezent şi Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, din partea Bisericii Ortodoxe a Bulgariei.

Sărbătorirea hramului Catedralei Patriarhale a debutat sâmbătă, 22 octombrie 2016, cu procesiunea „Calea Sfinților“. Credincioșii bucureșteni au însoțit pe străzile din centrul Capitalei moaștele sfinților ocrotitori. Procesiunea a început concomitent din două locuri din centrul Capitalei. Pe Colina Patriarhiei, racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou a fost scoasă de către slujitorii Catedralei Patriarhale şi purtată de preoți, monahi, monahii și cântăreți spre Biserica „Sfântul Nicolae“ – Vlădica, pe Bulevardul Regina Maria către Piața Unirii. Procesiunea cu moaștele sfântului cuvios a fost condusă de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Pe parcursul procesiunii au fost cântate troparul și imnuri dedicate acestui sfânt. Un alt alai al pelerinilor a plecat de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ – Nou, Paraclis Patriarhal. Au fost purtate în procesiune moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena pe Calea Şerban Vodă, strada Bibescu Vodă până la Crucea brâncovenească de la poalele Colinei Patriarhiei. Împreună cu pelerinii s-a aflat un impresionant sobor de preoți și diaconi condus de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal. Aici, la poalele colinei, au fost întâmpinate cu evlavie și moaștele Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, aduse din Biserica Ortodoxă a Greciei.

La momentul solemn al procesiunii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt în care a evidenţiat faptul că iubirea martirilor pentru Hristos este mai tare decât teama de moarte. „Ce trebuie să învățăm noi de la sfinți,
în general, şi de la martiri, în special? În primul rând, învățăm că iubirea lor pentru Hristos este mai tare decât teama de suferință şi de moarte. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scrie creştinilor din Roma, orașul în care va fi martirizat prin decapitare: «Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia (…). Precum este scris, pentru Tine suntem omorâți toată ziua, socotiţi am fost ca niște oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela Care ne-a iubit» (Romani 8, 35-37), adică prin Iisus Hristos. În al doilea rând, învățăm de la martiri că tăria credinţei lor sau puterea de a îndura până la moarte toate pătimirile sau suferințele vine de la Hristos Însuși, Care este tainic prezent în ei prin Duhul Sfânt şi îi întăreşte atât de mult, încât mulţi dintre ei primesc moartea cu seninătate şi bucurie, trezind mirarea şi chiar admirația păgânilor sau a necredincioșilor. De pildă, Sfântul Arhidiacon Ştefan, în timpul muceniciei sale, «pe când îl băteau cu pietre (…) el se ruga şi zicea: Doamne Iisuse Hristoase, primește duhul meu! Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi, zicând acestea, a murit» (Fapte 7, 59-60). Martirii sau mucenicii au fost numiți de Biserică «Buni biruitori mucenici», deoarece au biruit cu bunătatea lor jertfelnică răutatea şi violența celor care i-au prigonit şi i-au omorât. În al treilea rând, martirii ne arată credinţa lor puternică în înviere şi în viaţa veșnică, prin legătura lor vie cu Hristos Cel răstignit şi înviat, Care zice: «Eu sunt Învierea şi Viaţa; Cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri în veac» (Ioan 11, 25-26)“, a precizat Patriarhul României.

 

Pelerinaj la mănăstiri românești

Timp de patru zile, delegația grecească ce a adus moaștele Sfântului Arhidiacon Ștefan în România a vizitat câteva mănăstiri din Patriarhia Română. Înaltprea­sfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, Prea­sfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, și clericii care l-au însoțit pe mitropolitul grec în România au făcut prima oprire sâmbătă, 22 octombrie, la Mănăstirea „Sfânta Cruce“-Caraiman, din orașul prahovean Bușteni. A doua zi, duminică, 23 octombrie, ierarhii au săvârșit Sfânta Liturghie, iar după-amiază, delegația din Biserica Greciei a vizitat Castelul Peleș din Sinaia, apoi vizita a continuat la Mănăstirea Sinaia. Luni, 24 octombrie, oaspeții greci și însoțitorii lor au ajuns în Mitropolia Ardealului, prima oprire fiind la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus. De aici, delegația s-a îndreptat spre Sibiu, unde a vizitat Catedrala Mitropolitană, Centrul eparhial și orașul. Marți, 25 octombrie, pelerinii din Grecia au mers pe Valea Oltului, îndreptându-se spre teritoriul canonic al Arhiepiscopiei Râmnicului. Aici au vizitat Mănăstirea Dintr-un Lemn.

 

Sfântul Mucenic Dimitrie a unit în rugăciune români și greci

De sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, miercuri, 26 octombrie, pe Colina Bucuriei, pelerinii veniţi din întreaga ţară au participat la Sfânta Liturghie, săvârşită la Altarul de vară din vecinătatea Catedralei Patriarhale de Înaltprea­sfinţitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia şi Filadelfia, împreună cu un sobor de ierarhi, înconjurați de preoţi şi diaconi. Într-o atmosferă de pace, sărbătoare şi rugăciune, credincioşii s-au împărtăşit şi de binecuvântarea sfinţilor ale căror moaşte s-au aflat la Patriarhie spre închinare, în baldachinul frumos împodobit cu flori.

Înaltpreasfinţia Sa i-a îndemnat pe toţi creştinii ortodocşi români să urmeze exemplul luminos al sfinţilor care L-au iubit pe Hristos şi care şi-au unit vieţile cu El, sfinţii fiind cei care au avut totdeauna în faţa lor chipul şi sfânta prezenţă a Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, ierarhul grec a îndemnat la urmarea căii unificatoare a sfinţilor, la urmarea unităţii credinţei şi a Duhului Sfânt, „la urmarea acestei mari virtuţi care izvorăşte din sângele martirilor, din Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, ce se manifestă, de
altfel, în fiecare Sfântă Liturghie, prin Potirul cel de obşte la care suntem chemaţi ca unitate în Hristos. Această mărturie a unităţii este cel mai important mesaj al Sfântului şi Marelui Mucenic Dimitrie. Continentul european caută şi însetează, de fapt, după această unitate creştină, deoarece fără ea războaiele, egoismul şi interesele acoperă iubirea lui Hristos şi provoacă multă divizare şi intoleranţă, sentimente străine vieţii şi purtării sfinţilor Bisericii noastre. Această mărturie este încercarea de a înţelege cu mintea noastră martiriul, este interpretarea lui cea adevărată în Hristos, în realitatea contemporană, este puterea, în cele din urmă, a căii martirice pe care au umblat sfinţii mucenici“.

 

Sărbătorirea solemnă a Ocrotitorului Bucureștilor

Evenimentele dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au culminat în ziua de 27 octombrie cu Sfânta Liturghie arhierească săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de 38 de ierarhi ortodocși din România, Grecia și Bulgaria. Mii de credincioși au căutat binecuvântarea sfântului cuvios, precum și ocrotirea Sfântului Apostol, întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan și a Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale căror sfinte moaște s-au aflat în baldachinul din vecinătatea Catedralei Patriarhale.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost sărbătorit printr-o slujbă arhierească solemnă impresionantă, care a adunat mii de credincioși. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia (din partea Bisericii Ortodoxe a Greciei), cu Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse (din partea Bisericii Ortodoxe a Bulgariei), şi cu un sobor de 36 de ierarhi români, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

După citirea Evangheliei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat miilor de pelerini, credincioși, preoți și diaconi un cuvânt de învățătură. Preafericirea Sa a spus că Sfântul Cuvios Dimitrie și-a trăit viața în simplitate și smerenie, de aceea a cunoscut încă din timpul vieții adâncul iubirii milostive a lui Dumnezeu. „Cuviosul Dimitrie cel Nou, din Basarabi sau Basarabov, a fost un sfânt popular, deși el provenea dintr-o familie de oameni săraci. A trăit în secolul al 13-lea, în timpul țaratului româno-bulgar. A fost păstor de oi și vite. În singurătatea muncii lui de păstor s-a rugat foarte mult. El nu s-a simțit singur, tocmai pentru că prin rugăciune a fost împreună cu Dumnezeu și cu sfinții Lui tot timpul. Când un om se roagă, nu este singur. Devine singur când nu se mai roagă. Sfântul Cuvios Dimitrie era un om al rugăciunii și din întâlnirea cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos Cel blând și smerit, a devenit la rândul său smerit și blând. Această iubire este vindecătoare de patimi ale trupului și de gânduri pătimașe. Era blând, cu o simțire duhovnicească deosebită. Pentru că petrecea timpul mai mult în natură, a început să simtă că întreaga creație este casa lui Dumnezeu, că toate fru­musețile naturii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru oameni și că orice ființă din natură este iubită de Dumnezeu, care o menține în existență“, a evidenţiat Preafericirea Sa.

 

Pelerinii sunt oameni care caută ceea ce nu se află în lumea aceasta

Smerenia, discreția, sfințenia sunt daruri pe care Sfântul Cuvios Dimitrie le-a împărtăşit în lume și după moartea sa, iar vindecările și minunile făcute în mijlocul poporului bulgar și apoi la București l-au făcut să fie de-a lungul anilor printre cei mai populari sfinți din România. Pelerinii îl caută an de an pentru că el îi conduce pe cei credincioși la Împărăția lui Dumnezeu. „Pelerinii sunt oameni care caută ceea ce nu se află în lumea aceasta, Împărăția lui Dumnezeu. Ea nu este din lumea aceasta, dar se arată prin unele semne. Dumnezeu în iubirea Lui milostivă este prezent în lume, și semnele prezenței Lui milostive și sfințitoare sunt în primul rând sfinții și locurile sfinte unde au viețuit ei. Pelerinajul este căutarea unui loc în care Dumnezeu, prin oameni, și-a arătat iubirea Sa. Pelerinajele se organizează la locurile sfinte menționate în Sfânta Scriptură, dar și în locurile unde au viețuit oameni sfinți și la moaștele lor. Pelerinajul este organizat și pentru a vedea și a ne ruga în fața unor icoane sfinte prin care Dumnezeu a făcut minuni, și-a arătat iubirea Sa vindecătoare și sfințitoare. Pelerinajul este căutarea sfințeniei care nu are izvorul în lumea aceasta, ci la Dumnezeu Cel Unul Sfânt“, a explicat Părintele Patriarh Daniel.

 

Daruri pentru delegațiile din Grecia și Bulgaria

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit delegației Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, care a adus moaștele Sfântului Apostol, întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan la București, și a transmis un salut frățesc Preafericitului Părinte Ieronim, Arhiepiscopul Atenei și al Întregii Grecii. Patriarhul României a dăruit IPS Părinte Mitropolit Gavriil o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie. Ierarhul din Grecia a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitația de a participa la hramul Catedralei Patriarhale și i-a dăruit o icoană cu chipul Maicii Domnului, copie după o icoană făcătoare de minuni considerată ocrotitoarea refugiaților greci din Asia Mică. „Slăvim pe Preabunul Dumnezeu, Cel în Treime lăudat și preamărit, care prin mijlocirile Sfântului Arhidiacon Ștefan și ca urmare a invitației venite din partea Preafericirii Voastre ne-a învrednicit să vizităm România, să ne minunăm de frumusețea bisericilor și a mănăstirilor care o împodobesc, dar să și luăm exemplu de la evlavia deosebită a celor pe care îi păstoriți și care prin trăirea și duhul lor ortodox ne-au îmbrățișat și ne-au primit cu căldură încă din primul moment al sosirii noastre aici“, a spus IPS Părinte Mitropolit Gavriil.

IPS Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, i-a mulțumit Patriarhului României pentru invitația la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie și i-a dăruit Preafericirii Sale cea mai înaltă distincție a Mitropoliei de Ruse, „Sfântul Dimitrie Basarabov“, un engolpion
și o icoană cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos. „Suntem bucuroși că pomenirea Sfântului Cuvios Dimitrie continuă și astăzi să unească Bisericile și popoarele noastre ortodoxe. Mulțumim milostivului Dumnezeu pentru că și astăzi Mănăstirea Basarabov din Mitropolia de Ruse, în care sfântul s-a ostenit în viață ascetică și rugăciune, continuă să fie un centru important de pelerinaj pentru credincioșii din Bisericile noastre. Nădăjduim și credem că aceste binefaceri și minuni ale sfântului vor continua și în viitor“, a spus IPS Părinte Mitropolit Naum. De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a dăruit ierarhului din Bulgaria o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie. La finalul Liturghiei de hram, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ierarhilor împreună-slujitori, preoților, monahilor și monahiilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, precum și unor instituții centrale și locale care au ajutat la organizarea hramului Catedralei Patriarhale.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns