Misiune şi responsabilitate în activitatea Arhiepiscopiei Bucureştilor din 2014

Raportul-sinteză citit în cadrul şedinţei anuale a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, Reşedinţa Patriarhală, 22 ianuarie 2015

În anul 2014, activitatea Centrului eparhial al Arhiepis-copiei Bucureştilor a cunoscut un dinamism deosebit prin reorganizarea activităţilor protoieriilor din Capitală şi din judeţul Prahova. Astfel, au funcţionat 12 protopopiate care totalizează un număr de 703 parohii (323 urbane şi 380 rurale), 42 filii şi 103 paraclise. La acestea se adaugă un număr de 43 unităţi monahale şi 547 cimitire. Numărul de angajaţi clerici care au deservit aceste unităţi de cult a fost de 1.204 preoţi şi 71 diaconi, în anul 2014 fiind hirotoniţi 36 de preoţi şi 7 diaconi, numiţi în posturile vacante prin concurs. Alături de aceştia, în instituţiile socio-medicale, structurile de apărare ale Statului şi cimitirele de stat şi-au desfăşurat activitatea 124 preoţi de caritate.

În ceea ce priveşte personalul din cele 43 de unităţi monahale, în anul 2014 au fost închinoviaţi un număr de 27 vieţuitori, au fost săvârşite două rasoforii, 18 tunderi în monahism şi au fost hirotoniţi 4 ieromonahi şi 3 ierodiaconi, numărul total al vieţuitorilor din mănăstiri fiind de 776 persoane.

I. Dintre activităţile administrativ-pastorale şi economico-patrimonialeale Arhiepiscopiei Bucureştilor desfăşurate în anul 2014 amintim: reorganizarea protoieriilor din Capitală, cu respectarea configuraţiei administrativ-teritoriale a sectoarelor municipiului Bucureşti, adică o protoierie corespunzând unui sector. De asemenea, în decembrie 2014 a fost luată hotărârea reorganizării administrative-bisericeşti a municipiului Ploieşti prin înfiinţarea a două protopopiate: Ploieşti Nord şi Ploieşti Sud, care şi-au început activitatea în luna ianuarie anul 2015.

Tot în anul 2014 au fost înfiinţate 5 parohii noi, târnosite 8 biserici şi sfinţite cu agheasmă 9 locaşuri de cult, unele dintre acestea fiind resfinţite în urma recepţionării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea pietrei de temelie pentru 4 biserici noi şi un centru educaţional, lucrările la cele 52 de biserici şi 10 capele aflate în construcţie şi la cele 71 biserici la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum şi 195 şantiere de pictură sau de restaurare a picturiiSumele cheltuite cu lucrările de construcţie, consolidare, restaurare, reabilitare şi pictură au fost de 41.740.136,6 lei.

Referitor la bunurile imobile bisericeşti, în anul 2014 a fost întocmită situaţia centralizată a imobilelor – case parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor şi a fost finalizată intabularea dreptului de proprietate şi folosinţă asupra bunurilor imobile aparţinând unui număr de 18 unităţi locale de cult.

Din punct de vedere economic, a fost iniţiat şi implementat cu succes programul de contabilitate şi gestiune WinMentor în toate protoieriile din Arhiepiscopia Bucureştilor.

Segment vital pentru întreg Centrul eparhial, fabrica de lumânări Făclia Sfinţilor Români s-a menţinut şi în anul 2014 ca principală sursă de venituri a Arhiepiscopiei Bucureştilor. Alături de aceasta, Serviciul Colportaj a înregistrat o creştere a volumului de vânzări şi o extindere a activităţii şi a numărului magazinelor de desfacere prin amenajarea şi deschiderea Librăriei Ortodoxe din Bd. Regina Maria nr. 1, sector 4, Bucureşti.

În cadrul Cooperativei agricole Via Domnului (Mănăstirea Sfânta Maria – Urlaţi) a fost încheiat programul de reconversie a plantaţiilor cu viţă-de-vie pe o suprafaţă totală de 40,4 ha. Distribuţia de vin liturgic (cultic) a crescut faţă de anul 2013 cu 30%, ca urmare a extinderii distribuţiei către alte eparhii care nu deţin suprafeţe de viţă-de-vie. Ca o recompensă a eforturilor depuse în anii precedenţi în vederea obţinerii unui vin de calitate, Cooperativa agricolă Via Domnului a obţinut medalia de aur pentru soiul Cabernet Sauvignon (producţie 2012) la Concursul Internaţional de vinuri Bucureşti 2014 (după ce, în anul 2013, a obţinut medalia de aur pentru soiul Merlot – producţie 2012).

Veniturile obţinute de Arhiepiscopia Bucureştilor din toate aceste activităţi economice sunt folosite pentru a susţine activităţile cultural-misionare, educaţionale şi social-filantropice începute în anii precedenţi, precum şi altele noi, organizate conform noilor cerinţe.

II. În ceea ce priveşte activităţile cultural-misionare desfăşurate de Arhiepiscopia Bucureştilor în anul 2014, Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei a publicat mai multe volume, broşuri, pliante, mape, calendare etc. Dintre publicaţii, amintim, în contextul Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, albumul Ctitorii brâncoveneşti. Elemente de artă eclesială medievală (secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea), colectiv de autori, şi lucrarea Mucenicia Brâncovenilor. O analiză a surselor istorice, autor Sebastian-Laurenţiu Nazâru.

Arhiepiscopia Bucureştilor, prin Centrul eparhial, protoieriile şi parohiile sale, a continuat să fie şi în anul 2014 cel mai mare susţinător financiar al Ziarului Lumina, al postului Radio TRINITAS şi al postului TV TRINITAS. Totodată, această arhiepiscopie este şi cea mai darnică eparhie în susţinerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

În ceea ce priveşte învăţământul teologic, la încheierea anului universitar 2013-2014 erau înscrişi la toate specializările Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ a Universităţii din Bucureşti 1.068 de studenţi. La aceştia se adaugă şi 269 masteranzi şi doctoranzi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Nifon Mitropolitul“ din Bucureşti au fost înscrişi, pentru anul şcolar 2013-2014, 200 de elevi. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfânta Filofteia“ – Mănăstirea Pasărea, au fost înscrise, pentru anul şcolar 2013-2014, 90 de eleve. În învăţământul religios din şcolile de stat activează 736 profesori de religie, majoritatea având o rodnică activitate în rândul tinerilor.

Dintre activităţile cu tinerii ale Centrului eparhial amintim: proiectul „Dăruind, vei dobândi, organizat în colaborare cu Colegiul Naţional Spiru Haret din Bucureşti şi acţiunea „Pe munte spre Cruce, organizată în colaborare cu Mănăstirea Caraiman şi oficialităţile oraşului Buşteni.

În ceea ce priveşte patrimoniul sacru (liturgic), remarcăm finalizarea lucrărilor de pictură şi conservare-restaurare de la bisericile brâncoveneşti „Sfântul Gheorghe”-Nou şi „Sfântul Gheorghe”-Mogoşoaia şi confecţionarea unei racle de argint aurit pentru moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu şi a unui baldachin din lemn de tei sculptat şi poleit cu aur.

III. Activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Bucureştilor, în anul 2014, a fost organizată în cadrul mai multor instituţii caritabile, astfel:

  1. Fundaţia „Bucuria Ajutorului“ prin Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Ierarh Nectarie“ a oferit servicii de spitalizare continuă pentru 417 pacienţi cu diagnostic oncologic în stadiu final. De asemenea, prin Farmacia socială „Vasiliada“ a sprijinit 300 de persoane vârstnice defavorizate, iar prin Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian“ din Urlaţi a oferit suport educaţional şi material zilnic pentru 30 de copii.
  2. Asociaţia „Diaconia“ a venit în sprijinul a 90 de persoane prin Centrul de găzduire în regim de urgenţă a mamelor cu copii victime ale violenţei domesticedin cadrul Aşezământului „Patriarhul Justinian“ din Bucureşti, iar prin Centrul de găzduire pentru persoane fără adăpost „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Câmpina a oferit cazare, hrană, asistenţă socială şi spirituală unui număr de 71 de persoane.
  3. Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniţă Sofia“ din Bucureşti a oferit servicii specifice diverse pentru 40 de copii, iar Căminul de bătrâni „Sfânta Mănăstire Pasărea“ a oferit servicii de tip rezidenţial pentru30 de persoane aflate în situaţie de risc de excluziune socială.
  4. În data de 26 octombrie 2014 a fost sfinţit şi inaugurat Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Sfântul Silvestru“din Bucureşti, sectorul 2,  cu o capacitate de 53 de locuri.
  5. Prin programul Masa Bucurieiau fost ajutate 1.197 persoane aflate în dificultate, valoarea totală a produselor distribuite fiind de aproximativ 640.000 de lei.

În sprijinul celor aflaţi în suferinţă, internaţi în unităţile social-medicale ale statului, îşi desfăşoară activitatea 110 preoţi de caritate care slujesc în 103 locaşuri de cult construite sau amenajate în curtea sau în interiorul unităţilor social-medicale amintite.

Valoarea totală a serviciilor sociale şi medicale furnizate prin instituţiile caritabile (sociale şi medicale) ale Arhiepis-copiei Bucureştilor în anul 2014 a fost de aproape 3 milioane de lei.

Activităţile desfăşurate de Arhiepiscopia Bucureştilor în cursul anului 2014 se înscriu în prevederile şi recomandările programului-cadru stabilit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: 2014 – An omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) şi An comemorativ al Sfinţilor Martiri
Brâncoveni.

În pofida acestor multiple realizări, trebuie să recunoaştem că nevoile reale ale misiunii Bisericii în societate sunt cu mult mai ample şi nu am reuşit întotdeauna să răspundem concret după cum am fi dorit, criza economică actuală prelungită fiind principalul obstacol în această privinţă.

Suntem recunoscători clerului şi credincioşilor mireni, autorităţilor centrale şi locale şi unor binefăcători sau sponsori care ne-au sprijinit şi sprijină Arhiepiscopia Bucureştilor în activităţile ei multiple. Ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate şi mântuire, bucurie şi mult ajutor în viaţă.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns