Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la întrunirea plenară a Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, transmis la întrunirea plenară a Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor,  Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce“, Mănăstirea Caraiman, Bușteni, România, 17‑24 iunie 2015

Stimate Domnule Secretar General al Consiliului Mondial al Bisericilor, Stimată Doamnă Moderator al Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, Înaltpreasfin-ţiile şi Prea­sfinţiile Voastre, distinşi membri ai Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, Stimate Domnule Director al Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, distinşi membri participanţi,

Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

Avem marea bucurie de a vă saluta cu prilejul acestei întruniri a Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, la Centrul social‑pastoral Sfânta Cruce de la Mănăstirea Caraiman!

Cunoaştem că aceasta este prima întâlnire a Comisiei „Credinţă şi Constituţie în urma alegerii noilor săi membri, care a avut loc după Adunarea Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, şi că veţi lua decizii importante în ceea ce priveşte lucrarea Comisiei în următorii ani. Comisia „Credinţă şi Constituţie“ deţine un loc aparte în viaţa Consiliului Mondial al Bisericilor, dar şi în viaţa mişcării ecumenice, în general. Acest loc aparte este conferit atât de domeniile sale de activitate şi reflecţie, cât şi de componenţa sa.

Fiind o comisie ale cărei origini se situează la începutul secolului XX, origini ce sunt interconectate cu primele încercări de a contura şi intensifica eforturile din epoca modernă pentru unitatea creştină, Comisia „Credinţă şi Constituţie“ se ocupă de probleme care vizează credinţa şi doctrina, dreptul canonic şi disciplina, practicile creştine şi valorile morale. În decursul istoriei sale, Comisia a abordat toate aceste probleme de doctrină şi morală creştină, subliniind ceea ce Bisericile pot exprima împreună şi evidenţiind totodată diferenţele dintre noi pentru a fi discutate şi reflectate, în continuare, într‑un duh irenic. Componenţa Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ este deosebită, deoarece este mai extinsă şi mai cuprinzătoare decât componenţa Consiliului Mondial al Bisericilor. Prezenţa Bisericii Ro­ma­no‑Catolice, ca membru deplin al acestei Comisii, o îmbogățește în mod semnificativ. De asemenea, faptul că sunt reprezentate în Comisie şi alte noi grupări creştine, apărute în diferite părţi ale lumii în ultimele decenii, face ca această Comisie să fie mai reprezentativă pentru creștinătate la nivel global.

Comisia „Credinţă şi Constituție“ se bucură de mare popularitate în cadrul Bisericii Ortodoxe, datorită contribuţiei sale teologice privind unitatea creştină. Apreciem totodată curajul arătat de Comisie în decursul istoriei sale, prin membrii şi secretariatul ei, în abordarea unor teme de o importanță deosebită pentru creștinătate, precum şi faptul că s‑a ocupat de probleme delicate care ne separă pe noi, creștinii. Apreciem eforturile conducerii Consiliului Mondial al Bisericilor şi ale Comisiei „Credinţă şi Constituție“ în ceea ce priveşte reorganizarea şi reconfigurarea structurii Comisiei pentru a răspunde ­di­fi­cultăților ei financiare, dar şi pentru a lucra mai eficient în vederea atingerii țelurilor sale.

Cu această ocazie, dorim să‑l felicităm pe noul director al Comisiei „Credinţă şi Constituţie“, rev. dr. Odair Pedroso Mateus, şi să binecuvântăm acest nou început al activităţii Comisiei. Suntem convinşi că Domnia sa, în calitate de membru de mulţi ani al Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ şi profesor la Institutul Ecumenic de la Bossey, va realiza coordonarea adecvată a echipei Comisiei „Credinţă şi Constituţie“ în vederea îndeplinirii misiunii ei importante.

Dorim tuturor ca lucrările întâlnirii Comisiei să se desfăşoare cu succes! Fie ca mediul duhovnicesc al Mănăstirii Caraiman să vă inspire pe toţi în lucrarea comună!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns