Mesaje de felicitare

 

Sanctităţii Sale Bartolomeu,

Arhiepiscop al Constantinopolului –

Noua Romă,

Patriarh Ecumenic

 

Sanctitatea Voastră,

Iubit frate şi împreună slujitor,

 

Cu ocazia celei de‑a 25‑a aniversări a alegerii (22 octombrie 1991) şi a întronizării Sanctităţii Voastre (2 noiembrie 1991) ca cel de-al 270‑lea Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă şi Patriarh Ecumenic, Vă adresăm un frăţesc şi respectuos mesaj de felicitare.

Personalitatea şi activitatea intensă a Sanctităţii Voastre, atât în viaţa bisericească, cât şi în alte domenii, sunt bine cunoscute şi apreciate în întreaga Biserică Ortodoxă, de asemenea, respectate în întreaga creştinătate şi, în general, în lume. Astfel, pe parcursul întregii slujiri în calitate de Patriarh Ecumenic, Sanctitatea Voastră aţi promovat în mod constant rolul şi locul fiecărei Biserici Ortodoxe surori în întărirea şi aprofundarea unităţii panortodoxe şi în asumarea responsabilităţii pentru rezolvarea crizelor umanitare din societatea contemporană, prin asistenţă specifică.

În acelaşi timp, aţi contribuit mult la afirmarea demnităţii şi rolului Ortodoxiei în lumea de astăzi, marcată de mari provocări şi schimbări rapide.

În mod special, am dori, de asemenea, să mulţumim încă o dată Sanctităţii Voastre pentru găzduirea, în ultimii 12 ani, a Comunităţii ortodoxe române din Constantinopol, în biserica dedicată Sfintei Muceniţe Paraschevi de către Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

În acest moment deosebit, când sărbătoriţi 25 de ani de slujire ca Patriarh Ecumenic şi peste 55 de ani de slujire bisericească, în numele ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, dorim Sanctităţii Voastre ani mulţi cu multă sănătate, ajutor de la Dumnezeu în această misiune foarte importantă şi de mare responsabilitate, spre slava Preasfintei Treimi şi binele Ortodoxiei.

 

Cu deosebită preţuire şi fraternă îmbrăţişare în Iisus Hristos,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

Preafericirii Sale Teodor al II-lea,

Papă şi Patriarh al ­Alexandriei

şi al Întregii Africi

 

Preafericirea Voastră,

 

La cea de-a douăsprezecea aniversare de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Întâistătător al Bisericii Apostolice a Alexandriei şi Întregii Africi, Vă adresăm urări de sănătate şi ne rugăm Mântuitorului ­Iisus Hristos să vă dăruiască multe bucurii duhovniceşti.

În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Orto­doxe Române, Vă dorim ani ­binecuvântaţi în slujirea poporului credincios de pe continentul african şi mult ajutor de la Dumnezeu în lucrarea pastorală pe care o desfăşuraţi.

 

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

 

Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

Majestății Sale,

Regelui Mihai I al României

 

Majestatea Voastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, avem deosebita bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să pogoare în sufletul şi viaţa Majestăţii Voastre belșug de roade alese şi binecuvântate!

 

Întru mulţi şi fericiţi ani, Majestatea Voastră!

 

Cu deosebită stimă şi binecuvântare,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns