Mesaje de felicitare adresate Patriarhului României

Preşedinţia României

Preafericirea Voastră,

Sunt deosebit de bucuros să Vă adresez sincerele mele felicitări însoțite de urări de sănătate, viață îndelungată și prosperitate cu prilejul aniversării a opt ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Este un eveniment deosebit de important pentru credincioșii ortodocși din România și din comunitățile românești aflate în afara granițelor țării, un moment aniversar și în același timp un prilej de bilanț pentru activitatea Bisericii Ortodoxe Române în anul care s-a scurs.

Profit de această ocazie pentru a exprima încă o dată prețuirea și respectul meu pentru Biserica Ortodoxă Română. Nu voi înceta să cred și nu voi obosi să spun că avem nevoie ca valorile creștine, tăria credinței și identității spirituale să își regăsească locul binemeritat în centrul societății noastre. Ele sunt purtătoarele unor mesaje și energii etice fără de care vi­itorul națiunii nu poate fi decât incert, dezvoltarea sa șovăitoare, iar viața noastră nesigură.

De aceea îmi doresc ca, în baza valorilor și aspirațiilor pe care le împărtășim, parteneriatul dintre Biserica Ortodoxă Română și instituțiile și autoritățile publice să continue și să se dezvolte. Prin colaborare și acțiune putem răspunde împreună temelor majore și problemelor societății: educația, cultura, tineretul, filantropia, sănătatea, solidaritatea cu cei aflați în dificultate, relația cu diaspora românească. Vă rog totodată să primiți aprecierea mea pentru felul în care Vă raportați la subiectele dificile și sensibile ale dialogului interreligios, dând exemplu de echilibru și înțelepciune.

Preafericirea Voastră,

În anii care vin vă stau în față multe și importante provocări. Ele nu sunt doar ale întâistătătorului, cum nu sunt doar ale Bisericii Ortodoxe Române. Vremurile în care trăim ne cer să probăm credință, tărie sufletească și solidaritate, pentru a ne putea ridica la înălțimea așteptărilor. Întru această misiune Vă urez mulți, fericiți și rodnici ani!

Klaus Werner Iohannis

Președintele României

 

 

Guvernul României

Preafericirea Voastră,

În anul 2007, Biserica Ortodoxă Română dobândea un Patriarh tânăr, dar având deja o vastă experiență, un Patriarh cu o viziune clară a unei Biserici Ortodoxe europene care participă activ la construirea binelui comun și la dezvoltarea spirituală, dar și materială a societății românești.

Sub păstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română a știut să fie în acești ani alături de societatea românească mai ales prin proiectele sale sociale, de asistență și de educație, tot mai dezvoltate în ultimul timp, sprijinindu-i pe românii cei mai afectați de grava criză economică și socială pe care a traversat-o țara noastră.

Proiectul construirii Catedralei Mântuirii Neamului, sprijinit și de Guvernul României, rămâne unul dintre proiectele importante lansate de Preafericirea Voastră, un simbol al importanței credinței și vieții religioase în România de astăzi, al speranței și al demnității românilor.

În toți acești ani, Biserica Ortodoxă Română a acționat în societatea românească ca un factor de stabilitate și dezvoltare. Aș dori să salut îndeosebi implicarea activă a Preafericirii Voastre în păstrarea păcii sociale și confesionale, în promovarea valorilor demnității umane, a toleranței, a culturii responsabilității și deschiderii față de celălalt.

Pentru toate acestea, Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, la împlinirea a opt ani de la urcarea pe Tronul patriarhal, toate urările mele de păstorire îndelungată și la fel de bogată în roade ca și până acum. Întru mulți ani!

Victor Ponta

Prim-ministru

 

 

Parlamentul României – Camera Deputaților

Preafericirea Voastră,

Părinte Patriarh Daniel,

La ceas aniversar, toate gândurile mele se îndreaptă acum către acele urări care leagă lucrarea Preafericirii Voastre, Părinte Patriarh, de noi, cre­dincioșii.

Să avem parte ani mulți de punerea în operă a tuturor proiectelor de obârșie socială și de binefacere către cei aflați în suferință, în tot ceea ce înseamnă mângâierea sufletelor, întărirea în credință și luminarea spre calea cea dreaptă.

Sănătate, pace, bucurie și împlinirea marilor proiecte pentru neamul românesc!

Valeriu Ștefan Zgonea

Președintele Camerei Deputaților

 

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Preafericirea Voastră,

Am deosebita plăcere de a Vă adresa felicitările mele călduroase cu prilejul aniversării a opt ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Nu putem să nu vedem belșugul pastoral și duhovnicesc care V-a însoțit și Vă însoțește slujirea, aducând mângâiere și curaj, hrană duhovnicească și sens vieții, har și binecuvântare milioanelor de români care cu credință și evlavie trec pragul Sfintei noastre Biserici.

Mă rog la Bunul Dumnezeu să Vă dea multă sănătate, putere de muncă și pace sufletească pentru a Vă putea desăvârși toate proiectele începute în beneficiul comunității pe care o păstoriți, pentru apărarea și afirmarea plenară a valorilor creștine și pentru promovarea în continuare a lucrării social-filantropice a Bisericii.

Nu în ultimul rând, aș dori să profit de acest prilej pentru a Vă transmite, Preafericirea Voastră, cele mai calde mulțumiri pentru implicarea deosebită pe care ați avut-o în dezvoltarea spirituală și materială a satului românesc.

Încredințându-Vă încă o dată de toată recunoștința și prețuirea mea, a familiei mele și a tuturor colegilor mei, Vă doresc să aveți mulți și fericiți ani ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Întru mulți și fericiți ani, Preafericirea Voastră!

Daniel Constantin

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 

 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Preafericirea Voastră,

Cu prilejul aniversării a 8 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Vă dorim viață îndelungată, sănătate și împliniri în lucrarea de păstorire a credincioșilor români, din cea mai înaltă demnitate bisericească!

La acest moment aniversar Vă felicităm pentru activitatea susținută în spațiul social și educațional în calitate de păstor al Bisericii Ortodoxe, contribuind substanțial la promovarea valorilor creștine în societatea românească.

Vă rog să primiți, Preafericirea Voastră, expresia întregii mele considerații.

Întru mulți ani!

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul Educației și Cercetării Științifice

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns