În Categoria: Aniversare

Președintele României

Preafericirea Voastră,

Părinte Patriarh Daniel,

 

Doresc să Vă felicit cu prilejul celor 12 ani care s-au împlinit de la întronizarea Preafericirii Voastre în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi să Vă adresez, cu această ocazie festivă, sincerele mele urări de sănătate, slujire rodnică şi putere de muncă.

Sub înalta arhipăstorire a Preafericirii Voastre aţi întărit prezenţa Bisericii Ortodoxe Române în societate şi aţi cultivat valorile creştine ca reper de coeziune morală şi etică în lumea contemporană. Ortodoxia şi-a împlinit, în toţi aceşti ani, misiunea de a-i aduce laolaltă, în spiritul unităţii de credinţă, de limbă şi spiritualitate, pe credincioşii români din ţară şi din comunităţile diasporei, devenite tot mai numeroase.

Fie ca aniversarea de astăzi a Preafericirii Voastre să fie un prilej de bucurie pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română, un pas luminos în împlinirea proiectelor ce vă sunt dragi.

Slujire rodnică, întru mulţi şi fericiţi ani!

 

Klaus Werner Iohannis

Președintele României

 

 

Camera Deputaților

Preafericirea Voastră,

 

Cu deosebită onoare şi evlavie, la ceas de mare sărbătoare, îngăduiţi-mi să Vă adresez cele mai alese urări de sănătate, slujire rodnică şi noi împliniri în sfânta misiune cu care ați fost învestit.

Totodată, Vă asigurăm de respectul şi deplinul nostru sprijin în amplul proces de edificare a Ortodoxiei românești în noul context european şi internaţional şi ne exprimăm recunoştinţa pentru rolul pe care Biserica îl are în viaţa poporului român în menţinerea unităţii, identităţii, promovarea valorilor morale şi consolidarea păcii sociale.

În acest moment de mare aniversare, Vă doresc, Preafericirea Voastră, viaţă îndelungată, sănătate şi împlinirea tuturor măreţelor proiecte pe care le-aţi iniţiat în cea mai înaltă şi sfântă menire pe care V-a conferit-o Biserica Ortodoxă Română.

Cu alese sentimente de preţuire,

Marcel Ciolacu

Președintele Camerei Deputaților

 

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Preafericite Părinte Patriarh,

 

Cu ocazia împlinirii a 12 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, doresc să Vă transmit cele mai călduroase şi sincere felicitări pentru toată activitatea întreprinsă până în acest moment, precum şi mulţumiri pentru buna şi inspirata păstorire a credincioşilor români de pretutindeni.

Apreciem de fiecare dată, în mod deosebit, misiunea Preafericirii Voastre în demersul de a sprijini românii aflaţi în afara graniţelor ţării, români care simt puternic dorul de casă. Eparhiile ortodoxe româneşti din străinătate reprezintă pentru aceştia un liant cu România, o punte de spiritualitate, identitate şi cultură care, mulţumită Preafericirii Voastre, devine tot mai trainică.

Mulţumindu-Vă pentru con­tinua colaborare şi binecuvântarea reprezentată de implicarea Preafericirii Voastre în relaţia cu insti­tuţia pe care o conduc,
Vă rog să primiţi expresia înaltei mele consideraţii.

 

Natalia-Elena Intotero

Ministrul pentru
Românii de Pretutindeni

 

 

Secretariatul de Stat pentru Culte

Preafericirea Voastră,

 

Cu mare bucurie Vă urez astăzi, cu ocazia împlinirii a 12 ani de la întronizarea în scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la mulți ani cu sănătate, multe bucurii și o păstorire cu roade la fel de bogate ca și până acum!

Țin să Vă felicit pentru modul în care, sub arhipăstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română se implică nu doar în celebrarea istoriei și memoriei românești, ci și în edificarea viitorului nostru comun ca națiune europeană care știe să-și valorifice tradițiile și patrimoniul.

Aș dori să evidențiez energia și tenacitatea cu care lucrați permanent pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Națională, onorând cum se cuvine me­mo­ria eroilor români care au făcut posibilă împlinirea marilor idealuri naționale ale Independenței și Unirii, oferind românilor șansa de a se bucura de un monu­ment-simbol al istoriei, identității, speranțelor și al valorilor care ne unesc.

În acest an V-ați implicat în susținerea președinției țării noastre la Consiliul Uniunii Europene. Secretariatul de Stat pentru Culte prețuiește în mod deosebit sprijinul pe care l-ați oferit în realizarea conferinței internațio­nale „Dimensiunea pozitivă a libertății religioase: cum pot guvernele să sprijine organizațiile religioase”. Acesta a reprezentat unul dintre cele mai importante evenimente pe tema libertății religioase realizate în țările membre ale Uniunii Europene în ultimii ani și care a reunit nu doar reprezentanți ai statelor membre, ci și ai instituțiilor și organi­za­țiilor internaționale.

În cadrul seriei de evenimente dedicate Președinției Consiliului Uniunii Europene, ați organizat o conferință inter­națională dedicată relației dintre cultele religioase și stat în Uniunea Europeană, eveniment care s-a bucurat de participarea unor impor­tanți lideri religioși, profesori universitari și cercetători europeni cu preocupări în domeniu.

Dacă evenimentul organizat de Secretariatul de Stat pentru Culte a vizat în primul rând parteneriatul dintre stat și culte, evenimentul organizat de către Patriarhia Română s-a concentrat pe dimensiunea teologică a temei în discuție. Cele două evenimente s-au completat reciproc, de­monstrând încă o dată buna cooperare dintre Statul român și Biserica Ortodoxă, capacitatea țării noastre de a susține și aprofunda parteneriatul dintre autori­tățile publice și cultele religioase într-o cheie europeană și democratică. Prin această susținere și implicare ați evidențiat faptul că Biserica Ortodoxă Română este pe deplin ancorată în dezbaterea internațională privind libertatea religioasă.

În climatul internațional actual, marcat de ascendența extremismelor și a fundamentalismelor, mulți observatori inter­naționali apreciază faptul că, grație bunelor relații și cooperării dintre cultele religioase, ca și a politicilor echilibrate ale statului român în domeniul vieții religioase, România a devenit un adevărat model de pace și cooperare interconfesională și interreligioasă.

Trebuie să subliniez totodată și preocuparea Preafericirii Voastre pentru reformarea și revitalizarea satului românesc, loc al devenirii noastre ca națiune, în cadrul „Anului omagial al satului românesc”. Deși aflat într-un context global defavorabil, renaște­rea satului românesc trebuie să înceapă, așa cum deseori mențio­nați, cu revigorarea relațiilor interumane, viziune perfect compatibilă cu spiritul și drumul european la care România este parte. Europenitatea este o sinteză între libertate și responsabilitate, între modernitate și tradiție, între prezent și viitor.

În acest context, este apreciat aportul Bisericii Ortodoxe pentru construirea unei Europe mai stabile și mai solidare, prin reașe­za­rea în centrul proiectului european a valorilor fundamentale ale li­bertății, unicității și dem­ni­tății persoanei umane.

Preafericirea Voastră,

Sunt astăzi 12 ani de când V-ați asumat rolul de Întâistătător, iar dinamica pe care ați impregnat-o Bisericii Ortodoxe Române nu poate fi rezumată în puține cuvinte. Cred, însă, că la acest moment aniversar trebuie subliniat faptul că societatea românească are șansa de a avea în Preafericirea Voastră o voce publică puternică, care militează pentru îmbinarea dintre tradiție și modernitate, dintre libertate și responsabilitate.

Vă mulțumesc pentru modul în care ați înțeles să ne fiți alături pentru continuarea și aprofundarea relațiilor de cooperare și parteneriat dintre Stat și Biserica Ortodoxă Română și Vă urez încă o dată sănătate, putere de muncă, păstorire rodnică și mulți ani fericiți!

 

Victor Opaschi

Secretar de Stat pentru Culte

 

 

Ministerul Educației Naționale

Preafericirea Voastră,

 

La sărbătorirea a 12 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Vă adresez calde urări de sănătate, viaţă îndelungată, putere de muncă, zile luminate şi noi împliniri în lucrarea de păstorire a credincioşilor ortodocşi români din cea mai înaltă demnitate bisericească!

Vă asigur de întreaga preţuire şi de sprijinul nostru în demersurile
Preafericirii Voastre şi Vă doresc la acest moment de sărbătoare:

Întru mulți și fericiți ani!

 

Ionel-Florian Lixandru,

Secretar de Stat

 

 

 

Universitatea Politehnica din Bucureşti

Preafericirea Voastră,

Preafericite Părinte Patriarh Daniel,

 

Acum mulţi ani, la prima întâlnire cu Preafericirea Voastră mi-aţi vorbit despre şcoala din satul românesc, despre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti şi de­spre câteva proiecte pe care le-am avut şi încă le am – pentru că nu le-am finalizat -, ca stindard. Am avut bucuria, onoarea şi plăcerea de a Vă cunoaşte şi de a Vă fi aproape în timpul cât aţi ocupat scaunul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi am avut prilejul de a oferi sprijinul meu proiectelor extraordinare pe care le-aţi avut.

 

Preafericirea Voastră,

Ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani este, fără să exagerez, cu adevărat unic. Sunt un om pasionat de istorie şi mai ales de istoria dezvoltării sociale, legată într-un fel sau altul de şcoala românească. Încheiem un an în care Universitatea Politehnică a împlinit 200 de ani de existenţă şi am constatat că pe tot parcursul celor 200 de ani Biserica a fost alături de universitatea noastră, aşa cum Preafericirea Voastră ne-aţi fost alături în aceşti ani, iar acest sprijin l-am simţit şi Vă mulţumim pentru aceasta. Daţi-mi voie să Vă mulţumesc şi în calitate de senator al Comisiei de învăţământ a Senatului pentru faptul că în această perioadă în care – iertaţi-mi abordarea mai directă – lupta cu Biserica este evidentă, există un stâlp, o persoană, o personalitate care reuşeşte să ţină credinţa, împreună cu ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe un făgaş normal.

Preafericirea Voastră,

Vă doresc ca tot ceea ce aţi reuşit să rânduiţi să dezvoltaţi şi mai mult şi să ne păstoriţi întru mulţi ani.

 

Prof. univ. dr. Mihnea Costoiu,

Rectorul Universității Politehnica din București

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter