Mesajul de felicitare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, cu prilejul aniversării zilei de naştere a Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, 29 februarie 1940
Bucureşti, 28 februarie 2015

Sanctităţii Sale BARTOLOMEU,
Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă,
Patriarh Ecumenic

Sanctitatea Voastră,

Vă felicităm călduros cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 75 de ani, încredinţându-Vă de frăţeasca noastră dragoste în Hristos şi de multa preţuire pentru bogata lucrare pastorală şi misionară a Sanctităţii Voastre, desfăşurată în slujba Sfintei Biserici a Constantinopolului şi a Ortodoxiei întregi.
Personalitatea proeminentă a Sanctităţii Voastre, ca fidel şi activ ascultător al rugăciunii Domnului Hristos „ca toţi să fie una“ (Ioan 17:21),  este  bine-cunoscută şi apreciată în întreaga lume. Dornic de-a mărturisi Ortodoxia la nivel international, sunteţi totodată şi neobosit susţinător al eforturilor de apropiere pe plan intercreştin şi interreligios, precum şi promotor al demnităţii  persoanei umane şi al valorii întregii creaţii a lui Dumnezeu.
În numele membrilor Sfântului Sinod, al clerului şi al credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române, Vă adresăm calde şi fraterne urări de sănătate şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos să reverse asupra Sanctităţii Voastre darurile Sale cele bogate!

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

Cu aleasă preţuire şi frăţească dragoste în Hristos Domnul,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter