Membrii Sfântului Sinod s-au reunit în ședință de lucru la Palatul Patriarhiei

Lucrările Sfântului Sinod al Bise­ricii Ortodoxe Române, sub pre­șe­dinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au desfă­șurat joi, 29 septembrie, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei din București.

După citirea apelului nominal de către Preasfin­țitul Părinte Varlaam Plo­ieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal și secretar al Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschise lucrările înal­tului for bisericesc, dând citire punctelor aflate pe ordinea de zi. În continuare, lucrările în plen au fost suspendate, tematicile fiind discutate pe comisii, care s-au întrunit separat, după cum urmează: Comisia pastorală, monahală și socială în Salonul „Sfântul Ioan Casian”; Comisia teologică, liturgică și didactică în Salonul „Sfântul Niceta de Remesiana”; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină în Salonul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, iar Comisia pentru comu­nități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase în Salonul „Sfânta ­Cuvioasă Parascheva”.

După reluarea lucrărilor în plen, raportorii celor patru comisii au prezentat referatele de lucru, precum și propunerile referitoare la subiectele de ordin teologic, liturgic și administrativ, aflate pe ordinea de zi şi discutate în cadrul comisiilor.

La finalul dezbaterilor, părintele conf. univ. dr. Sorin Șelaru, directorul Repre­zentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene, a prezentat un volum intitulat „Holding fast to the Mystery of Faith. Festschrift for Patriarch Daniel of the Romanian Orthodox Church”, care adună studii de teologie și spiritualitate a mai multor clerici, teologi și profesori străini care l-au întâlnit pe Întâistătătorul Bisericii noastre. Volumul editat de părintele Sorin Șelaru și profesorul Daniel Munteanu, care este un „omagiu teologic” adus Preafericitului Părinte Daniel la împlinirea a 15 ani de patriarhat, este semnat de autori din 15 țări din toată lumea, studiile acestora fiind redactate în limbile franceză, engleză și germană.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat noul Ordin „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)”, instituit prin hotărâre a Sfântului Sinod, care este constituit, pentru ierarhi, din gramată și engolpion cu icoana Maicii Domnului Rugătoarea, pentru clerici din gramată și cruce pectorală cu pietre prețioase de culoare albastră, iar pentru mireni din gramată și cruce-insignă cu pietre prețioase de culoare albastră. Preafericirea Sa a arătat necesitatea înființării noului ordin: „Ordinul este foarte necesar pentru a sublinia în cadrul acestui an importanța rugăciunii. Maica Domnului este reprezentată, în general, cu Pruncul pe brațul stâng, lângă inimă și cu mâna dreaptă arătându-L pe Hristos Prunc și primind binecuvântarea Lui. Astfel, Pruncul este ținut pe mâna stângă ca pe un tron și este arătat lumii, Maica Domnului rugându-se, iar El o binecuvântează. Aceasta este și icoana Bisericii, care se roagă lui Hristos și primește binecuvântarea Lui pentru că atunci când S-a înălțat la cer, Hristos i-a binecuvântat pe ucenici, iar în iconografie apare și Maica Domnului ca primitoare a acestei binecuvântări. Există și icoana în care Maica Domnului are mâinile ridicate, este rugătoare, iar pe pieptul ei este chipul lui Hristos matur, Care bine­cuvântează. Această icoană a Maicii Domnului Rugătoarea este și mai precis icoana Bisericii rugătoare”.

La final, Patriarhul României a oferit Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)” tuturor membrilor Sfântului Sinod, alături de Diploma și medalia Anului omagial şi comemorativ 2022, ­noua ediție a Arhieraticonului, noua ediție a Ceaslo­vului Mare, ultima versiune a textului Statutului pentru Organizarea și Funcționarea Bisericii Ortodoxe ­Române, adnotată, precum și lucrarea prezentată de părintele Sorin Șelaru.

Ședința de lucru a Sfântului Sinod s-a încheiat prin intonarea imnului ­„Cuvine-se cu adevărat…”.