Manifestări academice dedicate Anului omagial şi comemorativ 2017, la Sibiu

Simpozionul internațional intitulat „Credința mărturisitoare în diversitate de manifestare”

Facultatea de Teologie Orto­doxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a găzduit în pe­ri­oa­da 16-18 mai un simpozion internațional intitulat „Cre­dința mărturi­si­toare în diversitate de manifestare: teologie, iconologie, muzică. Icoana – mărturie a credinței”. Invitatul special al manifestării a fost diac. prof. dr. Karl Christian Felmy.

Cadrele didactice și stu­denții Facultății de Teologie din Sibiu au avut posibilitatea să asculte în cadrul simpozionului o comunicare știin­ți­fică a invitatului din Germania, diac. prof. dr. Karl Christian Felmy. Prelegerea a avut loc în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a facul­tății, în prezența Înaltprea­sfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a decanului instituției, pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, a consilierului cultural din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, pr. lect. univ. dr. Emanuel Tăvală, a cadrelor didactice și studenților teologi, precum și a unui grup de elevi de la Liceul „Ion Barbu” din București, sosit la Sibiu în cadrul programului „Școala altfel”, pentru a se întâlni cu diac. prof. univ. dr. Ioan Ică jr.

Prelegerea diaconului Karl Christian Felmy s-a intitulat „Icoana Mântuitorului înconjurat de puterile cerești, ca icoană liturgică” și a prezentat aspectele teologico-eshatologice din iconografia rusă și nu numai.

La finalul prezentării, IPS Părinte Mitropolit Laurențiu i-a oferit oaspetelui din Germania o plachetă comemorativă și lucrări dedicate celor 230 de ani de învățământ teologic la Sibiu și i-a mulțumit pentru prezentarea teologică deosebită.

În cadrul simpozionului au mai prezentat referate și cadre didactice de la mai multe facultăți de teologie din țară, amintind prezentarea pr. prof. dr. Nicolae Chifăr intitulată „Iconologia Sfântului Nichifor Mărturisitorul”, lucrarea pr. dr. Mircea Bidian, cu titlul „Iconologia Sfântului Teodor Studitul”, și referatul dr. Sebastian Nazâru de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București, intitulată „Sinodul iconoclast de la Sfânta Sofia (815)”.

 

Simpozion Național de Muzicologie

Tot la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc, în perioada 16-18 mai, Simpozionul Național de Muzicologie „Cântarea bisericească în timpul păstoririi PF Patriarh Justinian Marina (1948-1977)”.

Simpozionul a avut ca obiectiv evidențierea contri­buției pe care a avut-o Patriarhul Jus­tinian Marina la uniformizarea cântării bi­sericești în Biserica Ortodoxă Română. Referatele par­tici­panților au prezentat diferite aspecte ale reformei din domeniul muzicii bisericești, personalitățile implicate în acest proces și operele acestora.

„Simpozionul Național de Muzicologie a adunat profesori de la mai multe centre universitare din țară, cum sunt cele de la București, Iași, Craiova, Alba Iulia, Oradea și Sibiu. Tematica a fost largă și au fost abordate și teme diferite de cea anunțată în titlul simpozionului. În cadrul simpozionului s-a vorbit despre uniformizarea cântării bi­sericești în timpul păstoririi Patriarhului Justinian Marina, dar și despre reacțiile, rezultatele și evoluția cântării bisericești în acea perioadă și după acea perioadă.

Între referatele prezentate în cadrul simpozionului na­țional de la Sibiu amintim: „Originile repertoriului uniformizat al Liturghiei” (conf. dr. Costin Moisil de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti) „Promovarea muzicii psaltice în sistem uniformizat în timpul Patriarhului Justinian Marina” (pr. lect. dr. Alexandrel Barnea de la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași), „Viața muzicală bisericească în Eparhia Oradiei la începutul păstoririi Patriarhului Justinian” (pr. conf. dr. Mihai Brie de la Facultatea de Teologie din Oradea), „Podobiile pricesnelor în notațiile lui Trifon Lugojan și Atanasie Lipovan” (conf. dr. Mircea Buta de la Facultatea de Teologie din Arad), „Gypsies. History and music” (pr. prof. dr. Adam Domin de la Facultatea de Teologie din Alba Iulia), „Polieleul în Țările Române” (pr. drd. Nicușor Lăzărică Daniel), „O lucrare muzicală dedicată Sfântului Ierarh Andrei Șaguna: «Pentru Lege» (1943), poem dramatic bisericesc pentru cor, soliști și orchestră de Pr. Gheorghe Șoima (1911-1985)”, referat susținut de pr. prof. dr. Vasile Grăjdian, „Podobiile din Transilvania între teorie și practică” (pr. lect. dr. Sorin Dobre de la Facultatea de Teologie din Sibiu) și „Învierea Domnului reflectată în două capodopere muzicale: «Oratoriul Mesia» de Haendel și «Oratoriul bizantin de Paști» de P. Constan­tinescu” (pr. lect. dr. Dan-Alexandru Streza de la facultatea-gazdă).

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns