„Lumina sfintelor icoane și jertfa apărătorilor Ortodoxiei” – Sinteza activităților Bisericii Ortodoxe Române în anul 2017

Activitatea internă și externă a Bisericii Ortodoxe Române în anul 2017, proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor biseri­cești și Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comu­nismului, este sintetizată și prezentată din punct de vede­re pastoral-liturgic și administrativ, cultural-misionar și social-filantropic.

 

 I. ACTIVITATEA PASTORAL–LITURGICĂ ȘI 
ADMINISTRATIVĂ

Printre evenimentele importante din viața Bisericii Ortodoxe Române în anul 2017, din punct de vedere pastoral-liturgic, evocăm:

– activitățile sacramental-liturgice: 5.217 Sfinte Liturghii arhierești; 1.550 alte Sfinte Taine; 591 hirotonii de preoți și diaconi pentru parohii și mănăstiri; 184 sfințiri de biserici noi și 235 resfințiri de biserici restaurate; 3.402 ierurgii și slujiri misionare; 100 sfințiri și inaugurări de așezăminte eclesiale noi și 83 resfințiri de așezăminte eclesiale restaurate sau reparate; 6.522 vizite pastorale în parohii/filii, mănăstiri/schituri, școli teologice, așezăminte sociale și medicale; 417 prezidări conferințe preoțești pastoral-misionare și administrative; 46 prezidări de sinaxe monahale eparhiale și mitropolitane; 388 vizite canonice efectuate de Patriarhul României și de ceilalți membri ai Sfântului Sinod, precum și schimburi de vizite frățești și pelerinaje cu sfinte moaște, efectuate de ierarhi în alte eparhii; 457 participări și susțineri de comunicări la confe­rințe, simpozioane, seminarii (în țară – 369 și în străinătate – 88); acordarea de audiențe zilnic, precum și 1.465 zile activitate de teren desfășurată de episcopii-vicari și arhiereii-vicari;

– manifestările prilejuite de proclamarea solemnă a canonizării sfinților putneni: Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, și Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (Mănăstirea Putna, 14 mai);

– evenimentele ocazionate de împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Catedralei Arhiepiscopale din municipiul Curtea de Argeș (25-26 septembrie);

– prăznuirea deosebită a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, eveniment care a ocazionat desfășurarea procesiunii „Calea Sfinților” (marți, 24 octombrie) cu icoana și sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, cu un fragment din Lemnul Sfintei Cruci, cu icoana și sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și cu icoana Sfântului Cuvios Serafim de Sarov. Cu prilejul acestor manifestări, delegația Bisericii Ortodoxe Ruse, condusă de Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, a adus și a dăruit, spre închinarea pelerinilor, un fragment din sfintele moaște ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov;

– participarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la festivitățile prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la restabilirea Patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă, eveniment organizat la Moscova, în Rusia, în perioada 2-5 decembrie;

– alegerea, de către Sfântul Sinod, în 4 iulie, a părintelui arhimandrit Damaschin Luchian în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Slujba de hirotonie a Preasfințitului Damaschin Dorneanul a avut loc în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava (23 iulie);

– alegerea Preasfințitului Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, în demnitatea de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului (4 iulie). Ceremonia de instalare a Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul a avut loc în Catedrala „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Arad (16 iulie);

– alegerea Preasfințitului Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, în demnitatea de Episcop al Episcopiei Hușilor (5 octombrie). Întronizarea noului Episcop al Hușilor a avut loc duminică, 22 octombrie, la Huși, în Catedrala Episcopală;

– întronizarea primului Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, în persoana Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Arhiepiscopul ortodox român al Statelor Unite ale Americii (30 aprilie);

– întronizarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian în demnitatea de Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei (7 mai);

– declararea de către Sfântul Sinod a anului 2019 drept Anul omagial al satului românesc, al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, în Patriarhia Română;

– aprobarea canonizării Mitropolitului Iosif Naniescu al Moldovei și înscrierea în calendar a acestuia, cu numele Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei (zi de pomenire 26 ianuarie);

– aprobarea canonizării cuviosului Gheorghe Pelerinul (zi de pomenire 17 august);

– înscrierea în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul din Cipru (zi de pomenire 28 septembrie);

– aprobarea textului slujbei Sfântului Ierarh Iacob, Mitropolitul Moldovei;

– aprobarea textelor slujbelor Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei;

– aprobarea unor proiecte de steme eparhiale noi, respectiv modificarea unor steme eparhiale vechi, în cazul mai multor eparhii din țară și din diasporă, precum: Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului etc.

În plan administrativ, precizăm faptul că au fost organizate: 5 ședințe de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; 1 ședință solemnă a Sfântului Sinod; 1 ședință de lucru a Consiliului Național Bisericesc; 1 ședință de lucru a Adunării Naționale Bisericești; 1 ședință de lucru a Comisiei pentru Statut și Regulamente; 46 de ședințe de lucru ale Permanenței Consiliului Național Bisericesc.

De asemenea, la Reședința Patriarhală au fost desfășurate lucrări de renovare și înnoire a unor spații, printre care renovarea turnului foișor (vechea clopotniță a mănăstirii ctitorite de Constantin Șerban, până la ridicarea în anul 1698 a clopotniței brâncovenești pentru biserica mitropoliei), precum și lucrări de reamenajare a pavajului din piațeta Catedralei Patriarhale (1/3 din suprafața totală). Au fost finalizate lucrările de reamenajare a Parcului Grădina Maicii Domnului al Reședinței Patriarhale, care au constat în: lucrări de consolidare a versantului pe latura de nord, lucrări de reprofilare a aleilor și de îmbunătățire a capacității portante în vederea accesului auto, plantarea a 45 specii de arbori, arbuști și pomi fructiferi noi, însumând 2.573 exemplare. În anul 2017, dedicat comemorării Patriarhului Justinian Marina (†1977), au fost reamenajate în parc aleea și popasul Justinian Patriarhul.

 

Comisia administrativ-juridică și de validare 

 

Comisia socială și pentru comunicații media

 

Comisia culturală și educațională

 

Comisia economică, bugetară și de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericești)

 

Comisia pentru românii ortodocși de peste hotare și pentru relații externe bisericești

 

II. ACTIVITATEA CULTURAL-MISIONARĂ

Principalele activități ale Bisericii Ortodoxe Române pe plan extern, raportate prin Sectorul relații bisericești și interreligioase, au vizat, pe de o parte, legăturile sale tradiționale cu Bisericile Ortodoxe surori, iar, pe de altă parte, promovarea relațiilor de respect și cooperare intercreștină și interreligioasă, inclusiv prin intermediul comunităților ortodoxe române din străinătate, după cum urmează:

participarea unor delegații din partea Bisericilor Ortodoxe surori din fostele țări comuniste la Congresul Viața Bisericilor Ortodoxe în timpul comunismului – persecuție, rezistență și mărturisire, 24-26 octombrie, și la manifestările prilejuite de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, 27 octombrie, precum și la ședința solemnă a Sfântului Sinod, 28 octombrie, în contextul declarării anului 2017 ca Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. Au participat Preafericitul Părinte Patriarh Kiril al Moscovei și al Întregii Rusii, Preafericitul Părinte Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei, Durresului și al Întregii Albanii, Preafericitul Părinte Rastislav, Arhiepiscop de Prešov, Mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Ţinuturile Cehiei și din Slovacia, precum și reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe din Bulgaria, Georgia și Polonia;

participarea unei delegații a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la evenimentele organizate la Moscova cu prilejul sărbătorii centenarului restabilirii Patriarhatului în Biserica Ortodoxă Rusă, Moscova, 2-5 decembrie;

participări ale unor ierarhi și profesori de teologie la evenimente organizate de celelalte Biserici Ortodoxe surori: manifestările dedicate Sfântului Apostol Pavel (Veria, Grecia, 26-29 iunie); reuniunea anuală a Reprezentanțelor Bisericilor Ortodoxe pe lângă Uniunea Europeană (CROCEU), Moscova, 6-8 octombrie;

participări ale unor reprezentanți ai Patriarhiei Române la: întrunirea Comitetului de coordonare a Comisiei mixte de dialog teologic ortodox-catolic, Leros, Grecia, 5-8 septembrie; întrunirea internațională organizată de Comunitatea Sant’ Egidio, Münster, Germania, 10-12 septembrie; desfășurarea celei de a 17-a sesiuni plenare a Comisiei Internaționale de Dialog Teologic Ortodox-Luteran, Helsinki, Finlanda, 7-14 noiembrie; întrunirea bianuală a Comitetului de Conducere al Conferinței Bisericilor Europene, Bruxelles, Belgia, 23-25 noiembrie.

Diaspora ortodoxă română a continuat să se organizeze și să se dezvolte și în anul 2017, în prezent fiind înregistrate 14 eparhii, cu 1.235 parohii și filii, deservite de 1.078 de clerici.

De remarcat că, în cadrul acestor parohii și comunități ortodoxe românești, au fost oficiate, în cursul anului 2017, 22.729 botezuri, 3.325 cununii și 912 înmormântări.

Dintre activitățile Bisericii Ortodoxe Române în plan teologic-educațional, în anul 2017, menționăm:

– finalizarea noii Programe școlare la disciplina religie – cultul ortodox, pentru clasele V-VIII, împreună cu reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și ai Asociației Părinți pentru Ora de Religie, cu specialiști și practicieni în domeniu;

– susținerea procesului de elaborare a proiectelor de manuale școlare de religie – cultul ortodox, pentru clasa a V-a și avizarea lor, în vederea participării acestora la licitația organizată de Ministerul Educației Naționale, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare;

– demersuri pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu privire la statutul juridic al seminariilor teologice ortodoxe;

– actualizarea Clasificării Ocupațiilor din România pentru domeniul religios;

– demersuri pentru înființarea extensiei universitare a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din cadrul Universită­ții din București, la Roma (Italia);

– participare la întrunirea Colegiului Decanilor de la Târgoviște (11 mai) și de la Craiova (5 octombrie);

– organizarea proiectului Transfigurarea violenței (Exploring the Transfiguration of Violence – Deepening a Gospel Inspiration for Social Transformation), Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce”-Mănăstirea Caraiman, 3–6 mai;

– participare la organizarea activităților dedicate Lunii pentru viață 2017 – Ajută mama și copilul! Ei depind de tine;

– organizarea proiectului Channels of Hope (Centrul național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae”, București, 6-9 iunie);

– implementarea Programului național de tabere pentru tineret Tradiție și noutate (iulie – august 2017), ediția a II-a, în colaborare cu centrele mitropolitane, având ca beneficiari 162 de tineri;

– finalizarea procesului de evaluare pentru cele trei cereri de finanțare Alege școala! și selectarea acestora pentru finanțare;

– începerea procesului de contractare pentru cele trei proiecte Alege școala!, selectate pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;

– publicarea suplimentului lunar Lumina Educației al Ziarului Lumina.

În anul școlar 2017-2018 predau disciplina religie 6.443 profesori, dintre care 4.436 titulari, 135 titulari de altă specialitate, care au în completarea normei ore de religie, și 1.872 suplinitori; 1.321 sunt clerici, 4.985 laici cu studii teologice și 137 laici cu alte studii. Dintre profesorii de religie, 875 sunt debutanți, 1.408 au obținut definitivarea în învățământ, 1.593 gradul didactic II, 2.382 gradul didactic I, iar 185 au doctoratul în teologie. În inspectoratele școlare județene și-au desfășurat activitatea specifică 42 inspectori de religie.

În cadrul Patriarhiei Române funcționează 28 seminarii teologice, cu diferite specializări: Teologie pastorală, Teologie patrimoniu cultural, Ghid turism religios, Filologie, Științele naturii, Științe sociale; 7 licee teologice ortodoxe; un liceu pedagogic și un liceu tehnologic, având clase de teologie. În anul școlar 2016-2017, au fost școlarizați 4.571 elevi la nivel liceal; dintre cei 1.112 elevi în clasa a XII-a, 876 au obținut diplomă de bacalaureat. În școlile teologice preuniversitare au fost școlarizați 87 elevi din afara granițelor țării, 58 provenind din Republica Moldova, 24 din Ucraina, 4 din Serbia și 1 din Spania. În anul școlar 2016- 2017, au fost înscriși în clasa a IX-a 1.117 elevi, iar pentru anul școlar 2017-2018 au fost solicitate 1.484 locuri.

În cadrul unităților de învățământ teologic ortodox preuniversitar își desfășoară activitatea didactică 954 profesori; dintre aceștia, 540 sunt titulari, 414 sunt suplinitori, iar 80 dintre profesori sunt doctori în teologie. În anul școlar 2016-2017, fondurile alocate acestor școli au fost în valoare totală de 2.459.093 lei, dintre care 1.779.093 lei au fost investiți de centrele eparhiale.

În cuprinsul Patriarhiei Române funcționează 11 facultăți de teologie (București, Iași, Sibiu, Craiova, Cluj, Constanța, Târgoviște, Pitești, Alba Iulia, Arad și Oradea) și 4 departamente de teologie, incluse în cadrul altor facultăți (Timișoara, Galați, Baia Mare și Reșița).

În anul universitar 2016-2017, au fost școlarizați 4.940 studenți. În anul 2017 au absolvit 1.026 studenți, iar în anul universitar 2017-2018 s-au înscris 1.209. În cadrul specializării Teologie pastorală au fost școlarizați 3.612 studenți, iar 686 absolvenți au obținut Diplomă de licență. În anul universitar 2016-2017, numărul masteranzilor a fost de 1.910, dintre care 708 absolvenți, iar în anul universitar 2017-2018 s-au înscris 1.149. Studiile de Doctorat se organizează în opt centre universitare, fiind înscriși în prezent 445 doctoranzi, dintre care 122 în anul universitar 2017-2018 (anul I). În anul universitar 2016-2017, 77 doctoranzi au obținut titlul de Doctor în Teologie.

În anul universitar 2016-2017, 370 cadre didactice au activat în cadrul învățământului teologic superior, dintre care 81 profesori, 92 conferențiari, 143 lectori și 54 asistenți.

În anul 2016-2017 au beneficiat de burse de studii, în diferite instituții de învățământ din străinătate, 27 studenți teologi români. În prezent, sunt înscriși la facultățile de teologie din cadrul Patriarhiei Române 78 cetățeni străini (dintre care 45 etnici români din Republica Moldova), atât la studii universitare, cât și postuniversitare.

În Patriarhia Română, cu binecuvântarea Sfântului Sinod, există două asociații de tineri: Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) și Liga Tinerilor Creștin-Ortodocși Români (LTCOR). Pe lângă acestea, mai există 67 asociații și ONG-uri de tineret care își desfășoară activitatea în eparhii, cu binecuvântarea chiriarhului, și 233 de grupuri de tineret la nivelul parohiilor. Centrele eparhiale, prin departamentul de tineret, au inițiat 143 proiecte, cu scopul apropierii tinerilor de Biserică.

În perioada 1-4 septembrie 2017, a avut loc, la Iași, Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, eveniment organizat de Arhiepiscopia Iașilor, la care au participat aproximativ 7.000 de tineri.

În anul 2017, proclamat Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești, Sectorul cultură și patrimoniu religios a organizat Concursul național „Icoana ortodoxă – lumina credinței”, cu patru secțiuni: frescă, mozaic, icoană pe lemn și icoană pe sticlă. Lucrările premiate au fost prezentate într-o expoziție organizată în Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei și publicate într-un catalog. Finalul concursului a fost marcat de expoziția câștigătorului Marelui Premiu și de lansarea catalogului personal al acestuia, evenimente ce au avut loc în luna decembrie.

De asemenea, a fost organizat Congresul Internațional „Criterii de recunoaștere și de evaluare a picturii bizantine (icoană și frescă)”, desfășurat la Palatul Patriarhiei, care a adus înaintea celor 300 de specialiști înscriși în evidențele Comisiei de pictură bisericească lucrări și expuneri din domeniul teologiei icoanei, dar și al artelor bisericești.

În Patriarhia Română funcționează în prezent 194 de unități cu activitate în domeniul patrimoniului bisericesc mobil, din care 131 sunt muzee și colecții muzeale, iar 63 sunt centre de ocrotire a patrimoniului.

Cu prilejul Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, în incinta Mănăstirii Antim, în colaborare cu Sectorul exarhat al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost amenajat muzeul dedicat membrilor mișcării isihaste Rugul Aprins.

Tot în incinta Mănăstirii Antim, în depozitul special amenajat, a fost reorganizată, conform normelor specifice de conservare, Colecția de Artă a Patriarhiei Române, care cuprinde peste 2.500 obiecte de patrimoniu.

Începând cu luna februarie a anului 2017, Laboratorul de restaurare icoană și lemn policrom a demarat lucrările de conservare-restaurare a iconostasului Paraclisului Pompilian, din incinta Mănăstirii Antim. Cu sprijinul Comisiei de pictură bisericească, prin intermediul examenelor de autorizare a restauratorilor, au fost inițiate intervenții de conservare-restaurare asupra a 31 icoane, din totalul de 50. Astfel, la finalul anului, stadiul lucrărilor de conservare-restaurare a icoanelor și a decorațiilor policrome depășea 60% din suprafața totală.

În anul 2017, Comisia de pictură bisericească s-a întrunit în 11 ședințe de lucru, în care au fost examinate și soluționate 957 dosare, dintre care 164 proiecte-deviz, 135 dosare de adjudecare, 89 contracte, 115 procese-verbale privind recepții parțiale sau definitive, 367 dosare cu solicitări din partea persoanelor aflate în evidențele Comisiei de pictură bisericească și 87 dosare cu probleme diverse.

În ceea ce privește activitatea mediatică, în anul 2017, Radio TRINITAS al Patriarhiei Române și-a desfășurat lucrarea în patru studiouri: București, Iași, Craiova și Sibiu, cu 35 de angajați și 29 de colaboratori, organizați în două departamente: redacțional și tehnic.

Sub genericul „Credința lucrătoare prin iubire”, Radioul TRINITAS a difuzat, în 2017, în fiecare săptămână un reportaj de 30 minute pe teme sociale și culturale. Cele mai reprezentative au fost reportajele despre activitățile organizate, în Anul comemorativ al mărturisitorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, de Memorialul Închisoarea Pitești: „Memorialul Pitești”, Școala de Vară „Fenomenul Pitești“. De asemenea, au fost realizate reportaje de actualitate care au promovat activitatea social-filantropică a voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, care au lansat, în anul 2017, două campanii dedicate copiilor și adolescenților: „Rămâneți în școală” și „Prevenție și educație pentru sănătate”. De asemenea, Radioul Patriarhiei Române a fost partener media al Caravanei medicale „Nu am făcut destul”, inițiată de membrii Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, dedicată femeilor din mediul rural.

Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române a informat opinia publică despre evenimentele bisericești, lucrarea pastoral-misionară, socială, educațională și culturală a Bisericii, aducând în atenția publicului istoria, cultura și tezaurul de credință și spiritualitate creștină românească în context european.

În anul 2017 a fost implementat noul pachet grafic pentru programele Jurnalul Trinitas, INFO Trinitas și Meteo. În cadrul Galei Naționale de Excelență în Asistență Socială, ediția 2017, TRINITAS TV a primit „Premiul pentru jurnalism”. Premiul a fost primit de redactorul-șef al Departamentului Social. TRINITAS TV a participat la Festivalul Internațional de Film Documentar de Sănătate și Umanitar (Bulgaria) unde a obținut premiul Federației Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, la categoria „Cel mai bun film” din cadrul festivalului.

Au fost realizate cele mai multe producții de tip documentar de la înființarea televiziunii Patriarhiei Române: 20 filme noi. Potrivit măsurătorilor de audiență, TRINITAS TV a înregistrat o creștere de 30% față de anul 2016. O atenție deosebită a fost acordată și mediului online: site-ul televiziunii Patriarhiei Române a fost refăcut cu un design modern și interfață mult mai accesibilă, iar prezența pe rețelele de socializare, cu un conținut adaptat online, a crescut semnificativ.

Cele trei publicații tipărite (cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și revista de informație bisericească Vestitorul Ortodoxiei), precum și cele trei website-uri conexe și-au continuat activitatea de oglindire a actualității religioase și au contribuit, prin mijloace specifice, la misiunea Bisericii în societate. Prin edițiile print, cu un tiraj zilnic de aproape 23.000 de exemplare și un tiraj difuzat în 2017 de peste 7 milioane exemplare, Ziarul Lumina și Lumina de Duminică se situează pe locul 3 în clasamentul cotidienelor naționale.

În Ediția Națională și în cele patru ediții regionale (Moldova, Transilvania, Oltenia și Banat), aria tematică a articolelor publicate este orientată către domenii de actualitate: educația creștină a tinerei generații, familia creștină, cultivarea identității naționale și spirituale în context european, filantropia Bisericii, diaspora ortodoxă română, evoluția lucrărilor la Catedrala Națională.

Prin cooperare cu Editura TRINITAS, au fost publicate trei volume în Colecția „Media Christiana” – Seria LUMINA și două volume dedicate martirilor și mărturisitorilor credinței ortodoxe în timpul regimului comunist.

Activitatea Agenției de știri Basilica s-a concretizat în numărul mare de știri, interviuri, documentare și fotografii, publicate pe site-ul www.basilica.ro. În anul 2017, a fost îmbogățit și diversificat semnificativ conținu­tul editorial și multimedia al site-ului. Au fost postate aproximativ 5.500 articole în limba română, dintre care peste 600 articole au fost traduse în limba engleză. În anul 2017, a fost intensificată activitatea de creare de conținut media pentru rețelele de socializare prin realizarea și distribuirea de infografice, clipuri video și imagini motivaționale.

S-a realizat o colaborare mai strânsă cu alte agenții de știri ortodoxe din lume care au generat o vizibilitate sporită a evenimentelor din Patriarhia Română la nivel internațional.

Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române a redactat peste 60 comunicate de presă și precizări, precum și alte știri care au fost transmise către agențiile de știri și instituțiile media cu pondere națională și internațională, iar membrii Biroului de presă al Patriarhiei Române au participat la multe interviuri, emisiuni și conferințe.

Ca rezultat al intensificării cooperării Biroului de presă al Patriarhiei Române cu birourile de presă ale eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, dar și cu instituțiile media laice, în anul 2017, s-a constatat o creștere a volumului de informație privind activitatea publică a Bisericii Ortodoxe Române.

Pentru Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române (Edituri și Tipografii), din punct de vedere sta­tistic, anul 2017 se prezintă astfel: 242 titluri de carte, dintre care 108 titluri INEDITE publicate de Editurile Patriarhiei Române (dintre acestea 63 titluri de Carte teologică, 27 titluri de Carte de cult, 11 titluri de Carte patristică și 7 titluri de Carte pentru copii și tineret) și 16 numere noi din revistele centrale bisericești.

În total, Tipografiile Patriarhiei Române au tipărit, împreună, 539.557 exemplare carte (294.200 exemplare carte și 245.357 reviste). De asemenea, au mai fost realizate: 70.056 ex. 
Biblii (în diferite formate) și 22.200 ex. Noul Testament cu Psalmii; 260.397 ex. broșuri, cataloage, ghiduri și pliante; 486.987 ex. cărți de rugăciuni, acatiste și prohoade; 71.500 ex. pastorale; 11.630 ex. felicitări; 657.384 ex. calendare (tip foaie, agendă, de birou, de perete cu spiră, cu însemnări), 355.140 ex. icoane (de diverse dimensiuni), Ziarul Lumina, Lumina de Duminică, cu suplimentele Lumina Pelerinului, Lumina Educației, Lumina Literară și artistică și Lumina Cărților, precum și alte lucrări primite din exterior.

Între lucrările mai importante de la Atelierele Institutului Biblic, în anul 2017, menționăm: realizarea raclei din argint de dimensiuni mari pentru moaște ale Sfântului Ierarh Nifon, Mitropolitul Ţării Românești (Catedrala Mitropolitană din Craiova), precum și a raclelor din argint de dimensiuni medii pentru: Mănăstirea Radu Vodă, Parohia Sfântul Anton-Curtea Veche, Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din București, Mănăstirea Suiești (Arhiepiscopia Râmnicului), Mănăstirea Putna (Arhiepiscopia Sucevei).

Au mai fost realizate 70 engolpioane aniversare și seturi patriarhale, racle din argint de dimensiuni mici, chivote, și obiecte din argint filigranat pentru: Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureștilor, Mănăstirea Măxineni (Arhiepiscopia Dunării de Jos), Parohia ortodoxă Sfântul 
Gheorghe din Londra, Mănăstirea Techirghiol, Mănăstirea Turnu – Prahova, Parohia Valea Cetății – Brașov ș.a.

În cursul anului 2017, misiunea Sectorului pelerinaje al Patriarhiei Române s-a desfășurat prin 7 sedii în București și 12 sedii în țară. Activitățile misionare de pelerinaje au avut destinații în țară și în afara granițelor țării (Israel, Iordania, Egipt, Turcia – Cappadocia și Istanbul, Grecia, Muntele Athos, Italia, Bulgaria, Anglia, Polonia), și la acestea au participat 42.804 pelerini (583 pelerinaje interne și 393 pelerinaje externe). Totodată, programele interne de pelerinaj au avut ca scop promovarea locurilor importante ale spiritualității și identității românești, oferind pelerinilor posibilitatea să călătorească în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Bucovina, Ardeal, Banat, Maramureș și Oltenia.

Activitatea intensă a Sectorului pelerinaje al Patriarhiei Române a făcut posibilă susținerea materială a altor sectoare ale Administrației Patriarhale sau ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Astfel, fondurile obținute de Sectorul pelerinaje au fost destinate susținerii activității pastoral-misionare a Bisericii, precum: Radio TRINITAS, TRINITAS TV, Ziarul Lumina și activităților social-filantropice ale Patriarhiei Române.

Sectorul monumente și construcții bisericești al Patriarhiei Române a desfășurat, în anul 2017, importante lucrări pentru edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. Astfel, au fost realizate în proporție de 80% lucrările de execuție a suprastructurii Catedralei Naționale, între cotele + 36,00 m ÷ + 62,00 m.

În anul 2017, cele mai importante proceduri de ofertare-negociere au fost cele pentru încheierea contractelor de execuție cruci și uși din bronz, execuție și montaj tâmplărie exterioară (ferestre), execuție și montaj învelitoare din tablă, lucrări obligatorii pentru desfășurarea în bune condiții a ceremoniilor programate pentru sfințirea Catedralei Naționale, la sfârșitul lunii noiembrie 2018. Negocierile au avut la bază caietele de sarcini și proiectele care au cuprins toate informațiile referitoare la conținutul soluțiilor ce urmează a fi propuse, soluții care au fost analizate și modificate împreună cu executanții de specialitate.

În anul 2017, Palatul Patriarhiei (Centrul de conferințe) a desfășurat 181 de evenimente și a fost vizitat de peste 54.000 de persoane, provenind din peste 50 de țări. În luna decembrie 2017, cu sprijinul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic – București, s-au încheiat lucrările de reabilitare a parcului Palatului Patriarhiei. Prin refacerea aleilor carosabile și pietonale, a spațiului verde și a iluminatului, parcul Palatului Patriarhiei a fost armonizat cu frumusețea clădirii lângă care se află.

Sectorul stavropighii patriarhale și centre sociale, prin echipa de întreținere ARCADA, a continuat lucrările de renovare și modernizare la Centrul cultural-misionar „Familia”-Pantelimon, unde, în data de 28 septembrie 2017, a fost sfințită Casa „Pelerinul”. Tot aici, a fost amenajat parcul interior „Concordia”, cu alei și căi de acces modernizate.

În decursul anului 2017, Centrul cultural-misionar „Familia”-Pantelimon a oferit servicii de cazare la 275 de persoane, în cele 44 camere modernizate de care dispune, iar Casa de Oaspeți a Centrului social-cultural „Sfântul Apostol Andrei” a deservit, în anul 2017, 1.348 persoane.

 

III. ACTIVITATEA SOCIAL-FILANTROPICĂ

În anul 2017, în lucrarea social-filantropică și medicală a Patriarhiei Române la nivelul structurilor eparhiale și al ONG-urilor au fost implicate 13.473 de persoane, după cum urmează: 28 de consilieri eparhiali, 22 de inspectori de specialitate și eparhiali, 578 de asistenți sociali, 1.456 personal cu diverse specializări (cadre didactice, cadre medicale, juriști, psihologi, personal administrativ) și 11.389 de voluntari.

Totodată, în anul 2017, atât în București, cât și în diferite localități din cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, au activat 779 de instituții și servicii sociale. Având în vedere diversificarea continuă a serviciilor oferite, precum și extinderea și acreditarea centrelor, s-a impus o reorganizare integrată a activităților pe criterii de competență. Diagrama așezămintelor social-filantropice arată astfel: 172 de cantine sociale și brutării, 40 de instituții ce oferă servicii medicale și farmacii, 110 centre de zi pentru copii, 23 centre de zi pentru vârstnici, 47 centre rezidențiale vârstnici, 24 birouri de asistență socială și centre comunitare, 36 centre de tip familial, 50 grădinițe sociale și after-school, 13 locuințe protejate, 98 centre de informare, de consiliere și centre de resurse, 15 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, pentru victime ale violenței domestice, pentru victime ale traficului de persoane), 16 campusuri de tabără, 48 centre educaționale și alte 87 instituții/servicii cu specific diferit.

În cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române, se află în derulare 547 proiecte și programe sociale, din care: 28 cu finanțare externă, 86 cu finanțare publică, 380 finanțate din fonduri proprii și 53 cu finanțare mixtă.

În cadrul așezămintelor sociale au primit asistență 93.555 beneficiari, după cum urmează: a) 34.691 copii din așezămintele sociale ale Bisericii, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere, sau cu părinții aflați la muncă în alte țări; b) 5.918 persoane cu dizabilități, cu deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA; c) 22.662 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezentau grave probleme de sănătate; d) 29.412 șomeri, adulți în dificultate, victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați, victime ale calamităților naturale; e) 872 persoane din alte categorii.

Pentru susținerea întregii activități de asistență socială și filantropică, în anul 2017, la nivelul Patriarhiei Române, s-au cheltuit 110.782.632 lei.

În această sumă nu intră cheltuielile privind o mulțime de activități caritabile ale parohiilor și mănăstirilor în favoarea bolnavilor, bătrânilor, copiilor și săracilor, care nu au fost cuantificate financiar și, ca atare, nici raportate sistematic centrelor eparhiale.

Asistența religioasă în unitățile militare, penitenciare, spitale și așezăminte de ocrotire socială este asigurată de 511 preoți.

Programul „Masa Bucuriei”, care se desfășoară la nivel național în parteneriat cu magazinele Selgros Cash&Carry și Carrefour Romania SA și constă în donarea săptămânală de bunuri alimentare și igienico-sanitare pentru centrele sociale, a înregis­trat, în anul 2017, o valoare a bunurilor donate de 1.050.000 euro. Totodată, în toamna anului 2017, Patriarhia Română a semnat un contract cu Auchan Retail Romania pentru desfășurarea unui nou program de ajutor alimentar, denumit „Gustul binefacerii”.

De asemenea, grupul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului a continuat, și în anul 2017, programele social-filantropice demarate în anul 2013, astfel:

Campania națională „Donează sânge! Salvează o viață!” a Patriarhiei Române, care are ca scop informarea și conștientizarea cu privire la nevoia reală de sânge pentru transfuzii din spitalele românești, precum și creșterea numărului donatorilor de sânge din România și îmbunătățirea stocurilor sanguine naționale, a beneficiat în anul 2017 de sprijinul a 8.500 de voluntari donatori.

Campania „Sănătate pentru Sate” a oferit asistență medicală de specialitate pentru aproximativ 7.800 persoane.

Campania „Educație și prevenție pentru Sănătate”, care este o extensie a campaniei „Sănătate pentru Sate”, adresată în special copiilor și tinerilor adulți, a oferit consiliere și sfaturi pentru aproximativ 9.500 persoane din 10 județe (București, Ilfov, Prahova, Maramureș, Vrancea, Buzău, Brăila, Olt, Brașov, Cluj). De asemenea, beneficiarii au primit produse de igienă și materiale educative.

În concluzie, analizând datele existente în raportul de față, observăm că Biserica Ortodoxă Română a urmărit cu fidelitate responsabilitatea sa majoră privind viața spirituală, educația religioasă a tinerilor și misiunea social-filantropică.

Misiunea spirituală, pastorală și socială a Bisericii ne cheamă azi să unim și mai mult slujirea liturgică, activitatea culturală și socială cu responsabilitatea pastorală. Criza economică și financiară pe care o traversează societatea noastră ne cheamă la mai multă solidaritate cu oamenii săraci, bolnavi și singuri.

Apreciem eforturile spirituale și materiale ale tuturor celor care sprijină multiplele activități ale Bisericii Ortodoxe Române. Exprimăm recunoștință și prețuire față de toți cei care ajută Biserica noastră: clerici și credincioși mireni, autorități centrale și locale, sponsori și voluntari.

Ne rugăm lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate și mântuire, ajutor și bucurie în viață!

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns