Lumina educației, promovată în cooperarea dintre Biserică, Familie și Şcoală

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rostit la Simpozionul Național de Pedagogie Creștină „Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică- Familie-Școală din contextul contemporan

În cadrul evenimentelor academice realizate în contextul Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și al Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete, Patriarhia Română, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ a Universității din București și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, organizează Simpozionul Național de Pedagogie Creștină, intitulat „Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică‑Familie‑Școală din contextul contemporan“. Tema acestui simpozion este deopotrivă relevantă și actuală pentru viața Bisericii, a Familiei și a Școlii din societatea românească de astăzi.

În contextul Deciziei nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curții Constituționale a României, al înscrierii elevilor pentru ora de religie, al procesului legislativ din Parlament, corelativ deciziei Curții Constituționale, al dezbaterilor referitoare la educația religioasă în școli, s‑au constatat importanța și necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Școală și Biserică în domeniul educației, în general, și al educației religioase, în mod special, cu valorificarea responsabilităților specifice ale acestor trei instituții majore.

În acest sens, apreciem în mod deosebit implicarea remarcabilă a părinților pentru înscrierea elevilor la ora de religie. De asemenea, evidențiem organizarea părinților în Asociația Părinți pentru Ora de Religie (APOR) cu scopul susținerii și promovării unei educații integrale, edificatoare pentru viață, care valorifică specificul educației religioase.

Părinții au înțeles necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Școală și Biserică, astfel încât educația religioasă primită acasă să fie susținută în mod complementar prin educația copiilor și a tinerilor în viața Bisericii și a Școlii. În această perspectivă, poate fi valorificat și materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie și școală. Scopul, parteneriatului este ajutorarea elevilor din familii defavorizate, dar și colaborarea pentru îmbunătățirea orei de religie, precum și a desfășurării de activități extrașcolare și extracurriculare comune.

Simpozionul Național de Pedagogie Creștină, intitulat „Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică‑Familie‑Școală din contextul contemporan“ este structurat pe coordonatele specifice educației în Familie, Școală și Biserică în următoarele trei secțiuni tematice: 1) Rolul educațional al familiei, asumat și valorificat în contextul ideologic al societății contemporane; 2) Importanța, actualitatea și relevanța educației religioase în școală, pentru societatea contemporană;
3) Educația – realitate constantă și dinamică în viața și misiunea Bisericii.

Sfântul Ioan Gură de Aur este un mare Părinte al Bisericii, care a subliniat importanța fundamentală a educației creștine a copiilor și a tinerilor, astfel încât gândirea sa poate fi valorificată în relația Biserică‑Familie‑Școală din contextul contemporan. Sfântul Ioan Gură de Aur, în repetate rânduri, a insistat asupra responsabilității părinților de a le oferi copiilor o educație încă din fragedă pruncie, spre a‑i pregăti nu doar pentru împlinirea vocației lor în această viață pământească, ci mai ales pentru a‑i orienta către Împărăția lui Dumnezeu, spre dobândirea mântuirii și a vieții veșnice.

Valoarea educației, atât în Familie, cât și în Biserică și în Școală, are o relevanță pentru istorie, și chiar pentru veșnicie, în măsura în care ea este cultivată cu deschidere spre dobândirea vieții și fericirii veșnice în iubirea eternă a lui Dumnezeu. În contextul actual, al unei societăți informaționale și tehnologizate excesiv, există riscul ca educația să fie redusă la un proces în care accentul cade aproape exclusiv pe achiziționarea de informații performante, necesare pentru dobândirea unor competențe și abilități, astfel încât tânărul să fie integrat facil și sigur într‑un sistem de eficiență practică imediată, dar tot mai impersonal.

Tocmai într‑o asemenea situație este relevantă valorificarea specificului formativ al educației religioase și mărturisirea faptului că o educație creștină nu poate fi structurată într‑un orizont limitat și efemer, ci în lumina iubirii eterne a lui Hristos, „Care ieri, astăzi și în veci este același“ (Evrei 13, 8). În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă, zicând: „Nu voi înceta îndemnându‑vă, rugându‑vă și căzându‑vă înainte, ca mai întâi de toate celelalte să vă puneți în bună rânduială copiii. (…) Crește un atlet pentru Hristos, învață‑l evlavia din fragedă vârstă. (…) Să sădim și să antrenăm în copil înțelepciunea, ca să cunoască lucrurile omenești, ce este bogăția, slava, puterea, ca să le disprețuiască și să dorească (virtuțile) cele mari. Să‑i aducem aminte cuvintele de îndemn: «Copile, numai de Dumnezeu să te temi și afară de El să nu te temi de altcineva». Frica de Dumnezeu e de ajuns pentru înțelepciune și pentru a avea în lucrurile omenești judecata pe care se cuvine să o avem. Căci culmea înțelepciunii aceasta este: a nu fi pasionat de cele copilărești. Să fie educat să socotească drept nimic banii, drept nimic slava omenească, drept nimic puterea, drept nimic moartea. Și așa va fi înțelept“ (Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvânt despre educația copiilor, Editura Deisis, Sibiu, 2006, pp. 136‑137, 171). Adică, va căuta sfințenia, iubirea de Dumnezeu și de aproapele.

Având speranța că referatele și dezbaterile din cadrul Simpozionului Național de Pedagogie Creștină, intitulat „Repere ale educației creștine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relația Biserică‑Familie‑Școală din contextul contemporan“, vor contribui la intensificarea responsabilităților specifice Familiei, Bisericii și Școlii în educația copiilor și tinerilor, binecuvântăm pe toți organizatorii și participanții la lucrările acestui simpozion.

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns