Lumina Crucii se arată în slava Învierii

La Caransebeș, primii episcopi sunt atestați la sfârșitul secolului al XVII‑lea și în secolul al XVIII‑lea. Dintre aceştia, unii au fost români, iar alții sârbi. În anul 1775, scaunul episcopal a fost mutat de la Caransebeș la Vârșeț. Anul acesta, 2015, se împlinesc 150 de ani de la reorganizarea Episcopiei Caransebeşului (1865) ca eparhie ortodoxă românească, prin strădania Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna, care a aşezat aici episcop pe colaboratorul său apropiat, Ioan Popasu, recunoscut prin diplomă imperială semnată de împăratul Franz Joseph al Imperiului Austro‑Ungar şi confirmat prin gramată mitropolitană.

Mărturisirea dreptei credinţe, însă, are în aceste ţinuturi româneşti începuturi mult mai vechi, din vremea sfinţilor daco‑romani sau străromâni. Străveche aşezare dacică şi apoi important castru în Dacia Romană, anticul municipium Tibiscensium (Tibiscum), Caransebeşul de astăzi, descoperă mărturii deosebit de importante în ceea ce priveşte istoria creştinismului incipient din Dacia Romană.

Ca semn al continuităţii vieţuirii creştine şi simbol al cetăţii şi al eparhiei, noua Catedrală Episcopală Ortodoxă a Caransebeşului a fost edificată în apropierea ruinelor celei mai vechi basilici creştine din străvechiul Tibiscum.

Înălţarea ei a fost o năzuinţă de secole a episcopilor ortodocşi români ai Caransebeşului, care au luptat în condiţii istorice grele pentru afirmarea duhovnicească, culturală şi naţională.

Primul Patriarh al României, Miron Cristea, în vremea păstoririi sale la Caransebeş (1910‑1919), a vorbit de nenumărate ori despre necesitatea ridicării unei noi catedrale, însă din cauza condiţiilor politice de dinaintea datei de 1 Decembrie 1918 acest lucru nu s‑a putut realiza. Mai târziu, din pricina greutăţilor prilejuite de anii celui de‑al Doilea Război Mondial şi din cauza instaurării regimului comunist, catedrala nu a mai fost construită, iar şi mai grav, la 14 februarie 1949, istorica Episcopie a Caransebeşului a fost desfiinţată.

Prin voia şi lucrarea lui Dumnezeu Cel în Treime lăudat, Episcopia Caransebeşului a fost reactivată în anul 1994, având ca arhipăstor pe Episcopul Emilian Birdaş, care a întocmit planul noii Catedrale Episcopale. Piatra de temelie a fost pusă la data de 27 octombrie 1996 de către Preasfinţitul Părinte Episcop Laurenţiu Streza, astăzi mitropolitul Ardealului. Construcţia şi înfrumuseţarea noii catedrale au fost desăvârşite prin strădania Preasfinţitului Părinte Lucian, iar în data de 12 septembrie 2010 personal am săvârşit slujba de sfinţire, împreună cu un sobor de ierarhi.

Astfel, cunoscând din istorie pătimirile şi răstignirea Episcopiei Caransebeşului, care au durat timp de 45 de ani (1949‑1994), înţelegem de ce hramul principal al acestei catedrale episcopale este „Învierea Domnului“, Ortodoxia fiind prin excelenţă Biserica biruinţei Crucii prin Înviere. Iar poporul român dreptcredincios a interiorizat Taina Crucii şi a Învierii şi a trăit întreaga sa istorie ca pe o Cruce şi o Înviere, o legătură tainică între suferinţă şi speranţă, întristare şi bucurie. Taina Crucii care se înalţă în slava Învierii este înscrisă pe Stema României, ca simbol al istoriei noastre şi ca program spiritual permanent. De aceea, vulturul de pe Stema României poartă Crucea în plisc, arătând că numai prin iubire jertfelnică noi ne‑am apărat, am dăinuit şi am păstrat credinţa, unitatea şi demnitatea noastră.

„Zilele credinţei şi culturii în Caraş‑Severin“, ajunse anul acesta la ediţia a IX‑a, sunt mărturii ale lucrării misionare, care îşi propun să menţină vie flacăra credinţei strămoşeşti prin promovarea şi cultivarea spiritualităţii, culturii şi valorilor autentice, creştine şi româneşti, din această parte a ţării.

Adresăm cuvânt de felicitare şi apreciere Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, tuturor organizatorilor şi participanţilor la aceste activităţi misionare, dorind ca lumina sfântă a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să aducă tuturor pace şi bucurie, sănătate şi fericire întru mulţi ani!

Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns