Liturghie și Te Deum în ziua împlinirii a 10 ani de la întronizare

În ziua pomenirii Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei, sâmbătă, 30 septembrie, paraclisul nou din cadrul Reședinței Patriarhale și-a sărbătorit hramul principal. Ziua de prăznuire a ocrotitorului acestui sfânt locaș de rugăciune a fost și zi de sărbătoare pentru ctitorul său, Preafericitul Părinte Pa­triarh Daniel, care a celebrat 10 ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Întâistătătorul Bisericii noastre a săvârșit Sfânta Liturghie în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reședinței Patriarhale, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat viața jertfelnică și sfântă, precum și principalele împliniri ale marelui ierarh Grigorie Luminătorul.

La final, Patriarhul României a îndemnat la conștientizarea darurilor primite de la Dumnezeu și a mulțumit pentru binefacerile primite în cei 10 ani de slujire patriarhală. Din soborul de slujitori au făcut parte arhim. Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, și arhim. Ciprian Grădinaru, eclesiarhul Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.

La împlinirea unui deceniu de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reșe­dința Patriarhală a fost oficiată o slujbă de Te Deum. Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor. La eveniment au fost prezenți Episcopii-vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Ieronim Sinaitul, repre­zentanți ai oficialităților centrale, precum și ostenitori ai Reședinței Patriarhale.

La finalul slujbei de Te Deum, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit un cuvânt de felicitare Patriarhului României. „Îi mulțumim lui Dumnezeu și Îi suntem recunoscători permanent, dar mai ales astăzi, într-o zi aniversară importantă. Recunoștința însă nu ne-o arătăm doar prin cuvinte. Sunt sentimentele profunde ale inimilor care au puterea să se bucure cu cei care se bucură dimpreună cu Părintele nostru Patriarh. Acești 10 ani pot fi definiți simplu în câteva cuvinte: proiecte originale, de multe ori surprinzătoare, adecvate vremurilor, dar și îndreptate către viitor cu spirit vizionar; de asemenea, conștiința misiunii la care a fost chemat și tăria corăbierului care se străduiește până la capăt să ducă către liman corabia lovită de valuri puternice; nădejdea în Dumnezeu mai mult decât în oameni, adică prietenia cu Dumnezeu și cu sfinții; fermitate, atenție, trezvie, harisme trebuincioase ocârmuitorului; simțul chivernisirii și al bunei rânduieli; dreptate și exigență, dar și iubirea care niciodată nu piere; dorință de slujire mai mult decât poate făptui un om cu puteri limitate într-o lume marcată de neînțelegere, de dezbinare. Împlinirea a 10 ani de patriarhat al Preafericirii Voastre nu este un moment de bilanț, ci unul de recunoștință adusă lui Dumnezeu Dăruitorul, Binefăcătorul, Împlinitorul celor de trebuință slujitorilor Săi, cu dorința continuării acestor proiecte sfinte”, a evidențiat Preasfinția Sa.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că prietenia și comuniunea dintre oameni și instituții spre binele românilor sunt semne ale lucrării lui Dumnezeu. „Mulțumim lui Dumnezeu pentru toată darea cea bună și pentru tot darul care vine de la Părintele luminilor. Exprimăm bucuria noastră atunci când simțim multă comuniune, comuniune frățească în Sinod, comuniune fră­țească în lucrarea de la Patriarhie, de la Arhiepiscopia Bucureștilor și comuniune frățească în lucrarea dintre cler și laicat și simțire românească atunci când cooperăm cu autoritățile de stat centrale și locale. Cea mai intensă comuniune este comuniunea rugăciunii, când simțim că nu suntem singuri, ci împreună cu sfinții lui Dumnezeu, rugându-ne în fața Sfintei Treimi să păzească Biserica Sa prin poporul român, să ne dăruiască tuturor sănătate și bucurie, pace și mântuire întru mulți și binecuvântați ani!”, a spus Părintele Patriarh Daniel.

Momentul aniversar a continuat în Muzeul Patriarhilor din cadrul Reședinței Patriarhale, unde au fost prezentate mesajele oficialităților. Domnul Sergiu Nistor, consilier prezidențial, a transmis mesajul Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, iar domnul Victor Opaschi, secretarul de stat pentru culte, a citit mesajul intitulat „Zece ani de eforturi pentru consolidarea binelui comun și a democrației”. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a citit mesajele din partea: domnului Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului; domnului Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților; doamnei Carmen Dan, ministrul afacerilor interne; domnului Liviu Pop, ministrul educației naționale, și domnului Gabriel Petrea, ministrul consultării publice și dialogului social.

 

Câteva dintre mesajele adresate Preafericitului Părinte Daniel la împlinirea a 10 ani de patriarhat sunt redate mai jos:

 

Klaus Iohannis, 
Președintele României

(mesaj transmis de Sergiu Nistor, consilier prezidențial – Departamentul Cultură, Culte și Centenar)

Preafericirea Voastră, Părinte Patriarh Daniel,

La sărbătorirea a 10 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre în înalta demnitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez urările mele cele mai calde de sănătate, slujire rodnică și putere de muncă, în continuarea și desăvârșirea proiectelor importante pe care le-ați inițiat în cursul acestor 10 ani de arhipăstorire. Se împlinește o decadă plină de provocări, pentru Biserică și societate în ansamblu, dar și de realizări semnificative pentru Biserica Ortodoxă Română. Celebrarea întronizării Preafericirii Voastre aduce laolaltă eparhiile din țară și cele din diasporă, cărora Preafericirea Voastră le-ați arătat o atenție deosebită, sprijinind înființarea de noi parohii, școli și spitale, întărind astfel legătura de limbă, credință și cultură cu România. Anii acestei fructuoase decade s-au desfășurat sub semnul unor aniversări emblematice pentru identitatea poporului român. Marcarea acestora a întărit în conștiința colectivă valorile morale și spiritualitatea creștină, transmițând prin acestea un mesaj esențial tinerilor. La ceas aniversar, Vă transmit prețuirea mea pentru dedicarea socială a Bisericii Ortodoxe Române și pentru activitatea prin care aceasta a contribuit la cunoașterea istoriei și a jertfelor pentru libertatea și demnitatea noastră. Apreciez în mod deosebit cinstirea pe care Biserica Ortodoxă Română o aduce, sub înalta păstorire a Preafericirii Voastre, eroilor români pentru a căror pomenire se va sfinți, în anul Marii Uniri, Catedrala Mântuirii Neamului. Preafericirea Voastră, fie ca celebrarea de astăzi să Vă întărească în lucrarea pentru binele comun, în spiritul valorilor creștine. Vă doresc să desăvârșiți în noul an de patriarhat proiectele importante pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru întreaga societate românească. Slujire rodnică, întru mulți și fericiți ani!

 

Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului României

Preafericirea Voastră,

La împlinirea a 10 ani de la întronizarea ca Patriarh al României, doresc să vă transmit, sub auspiciile deosebit de favorabile ale acestei sărbătoriri, felicitări și aprecieri deosebite, în numele Senatului României și al meu personal, pentru realizările pe care le-ați împlinit în această perioadă.

Prin preocupare continuă, ca Întâi­stătător al Bisericii Ortodoxe Române, și muncă asiduă dedicate lui Dumnezeu și semenilor, ați inițiat și administrați cu bună chiverniseală și înțelepciune numeroase proiecte în domeniile pas­to­ral-spiritual, cultural-misionar și filantropic-social. Acestea încununează de o manieră meritorie împlinirea primilor 10 ani de slujire patriarhală.

Sunteți, Preafericirea Voastră, deopotrivă Păstor al dreptmăritorilor creștini din vatra strămoșească a provinciilor române și Apărător al românilor ortodocși care trăiesc astăzi în număr mare în diasporă (1 Petru 2, 25). Prin aceste slujiri și înalte responsabilități care v-au fost încredințate odată cu însemnele patriarhale, reprezentați România în dialogul între Bisericile Ortodoxe autocefale și participați activ la întâlniri internaționale de nivel înalt cu lideri ai altor confesiuni creștine, dedicate păcii și bunei înțelegeri în Europa și în întreaga lume.

Dintre realizările deosebite care poartă numeroase și vizibile roade de la preluarea de către Preafericirea Voastră a celei mai înalte funcții arhierești, aș dori să vă adresez felicitări în mod special pentru revigorarea și reunificarea jurisdicțiilor de peste hotare ale Patriarhiei Române, în ținuturile din vecinătatea frontierelor sau din Occidentul european și nord-atlan­tic, unde trăiesc, definitiv sau vremelnic, sute de mii de români.

Mulți dintre aceștia au posibilitatea astăzi de a se bucura de grija pastorală a Bisericii Ortodoxe Române, pentru întărirea sufletească și cultivarea statorniciei atașamentului față de țară și valorile strămoșești, primind îndrumare și sprijin de la preoți români trimiși de Preafericirea Voastră să slujească chiar în comunitățile în care românii se află împreună cu familiile lor. Primiți, Preafericirea Voastră, urări de sănătate și putere de muncă pentru a vă continua cu succes înalta misiune ce v-a fost încredințată, asigurându-vă de întregul meu sprijin personal și de expresia celei mai înalte considerații.

 

Liviu Dragnea, 
președintele Camerei Deputaților

Preafericirea Voastră,

Cu deosebită onoare, la ceas de mare sărbătoare, îngă­duiți-mi să Vă rog să primiți cele mai alese urări de sănă­tate, slujire rodnică și multe împliniri în sfânta misiune cu care ați fost învestit. Totodată, Vă asigurăm de res­pec­tul și deplinul nostru sprijin în amplul proces de edificare a Ortodo­xiei române în noul context european și internațio­nal și ne exprimăm recunoștința pentru rolul pe care Biserica îl are în viața poporului român în men­ținerea unității, identității, pro­movarea valorilor morale și consolidarea păcii sociale. În acest moment de mare aniversare, Vă doresc, Preafericirea Voastră, viață îndelungată, sănătate și împlinirea proiectelor pe care le-ați inițiat în cea mai înaltă și sfântă menire pe care v-a conferit-o Biserica Ortodoxă Română. Cu alese sentimente de prețuire.

 

Victor Opaschi, 
secretarul de stat pentru culte

Preafericirea Voastră,

În cei peste 27 de ani de la reinstaurarea democrației, perioadă care coincide cu cei peste 27 de ani ai Preafericirii Voastre, atât ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, cât și ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, țara noastră s-a aflat într-o acută criză de modele intelectuale și morale, iar construcția binelui comun pare să se fi făcut mai degrabă anevoios. Puține personalități din România au reușit să-și pună în aceeași măsură amprenta asupra acestei perioade, în parte și pentru că nu au știut să valorifice marea deschidere a românilor spre spiritualitate și imensul capital social pe care credința îl produce.

Preafericirea Voastră,

Sunteți una dintre acele personalități care prețuiesc și cultivă moderația, demnitatea umană și responsabilitatea ca valori esențiale ale spațiului public. Ați transmis în permanență mesajul că Biserica nu trebuie să rămână închisă între zidurile bisericilor, că vocația ei este, desi­gur, în primul rând una spirituală, fără însă a neglija dimensiunile socială și civică. Sub păstorirea Preafericirii Voastre, Biserica Ortodoxă Română și-a asumat rolul de Biserică dinamică, ­lucrând la consolidarea binelui comun în societatea românească.

Implicarea Bisericii în consolidarea binelui comun se vădește nu numai prin numărul foarte mare de persoane care au beneficiat în toți acești ani de asistența socială furnizată de Biserică sau prin miile de unități filantropice gestionate de aceasta, ci și prin mesajele și pozițiile publice ale Patriarhiei Române pe teme foarte sensibile și de mare actualitate, prin efortul preoților și ierarhilor de a se implica în consolidarea sentimentului comunitar.

În plus, aș menționa aici în special efortul Preafericirii Voastre de a ține Biserica unită în jurul învățăturilor și al valorilor creștine. Aș aminti totodată munca pe care o depuneți pentru finalizarea lucrărilor la Catedrala Națională, care va fi sfințită anul viitor – un semnal de optimism și de speranță pentru întreaga societate românească.

Este adevărat că numărul mare de persoane care beneficiază de programele social-filantropice ale Bisericii sau faptul că în ultimii doi ani în spitalele din România s-au dublat rezervele de sânge datorită apelurilor și eforturilor Bisericii Ortodoxe Române nu sunt fapte prezentate la breaking news. Dar e de datoria mea, ca secretar de stat pentru culte, să cunosc și să explic această muncă extraordinară a Preafericirii Voastre de participare activă la edificarea unei societăți mai bune, mai solidare.

Înzestrat cu viziune profetică și energie inepuizabilă, ați redefinit binele comun, într-o Românie devenită foarte individualistă după 45 de ani de comunism, ca nefiind suma matematică a binelui fiecăruia în parte, ci ca binele autentic pe care îl împărtășim cu toții, fundamentat pe valori sociale precum încrederea, solidaritatea și tradiția.

Ați reușit să transmiteți societății ceva ce multe Biserici nu mai reușesc în alte țări: anume că Biserica este una dintre instituțiile fundamentale ale societății civile, că este creatoare continuă de valori și atitudini care consolidează democrația, că este integratoare pentru toți, fără deosebire de statut social, și că are un tezaur inestimabil de resurse teologice și morale necesare pentru ca noi toți să trăim într-o democrație consolidată.

În toți acești ani, Biserica Ortodoxă Română și-a consolidat locul și rolul de vector comunitar și identitar în mijlocul românilor, și-a argumentat teologic și articulat practic prezența și implicarea socială, devenind un reper al implicării civice.

Preafericirea Voastră,

Vă felicit pentru activitatea pe care o depuneți ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române, atât în țara noastră, cât și în afara granițelor acesteia, pentru consecvența cu care cultivați responsabilitatea și discer­nămân­tul ca valori centrale ale spațiului public și ale demo­cra­ției.

Vă urez din inimă ani mulți și rodnici de păstorire, cu sănătate și putere de muncă, bucurii duhovnicești și cât mai multe împliniri în lucrarea Preafericirii Voastre!

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns