La sărbătoarea Sfintei Treimi, Centrul de presă BASILICA al Patriarhiei Române și‑a sărbătorit hramul. Spre a aduce mul­țumire lui Dumnezeu pentru ajutorul dăruit în cei aproape opt ani de activitate ai Centrului de presă, jurnaliștii și ostenitorii din misiunea mediatică a Bisericii noastre au participat la Sfânta Liturghie și la slujba de Te Deum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Epis­cop‑vicar patriarhal, în­conjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Mă­năs­tirea Samurcășești din co­muna Ciorogârla, județul Ilfov.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis cu acest prilej ostenitorilor celor cinci componente ale Centrului de presă BASILICA (TRINITAS TV, Radio TRINITAS, Publicații­le „Lumina“, Agenția de știri BASILICA și Biroul de presă și relații publice) un mesaj de felicitare intitulat „Centrul de presă BASILICA – sprijin mediatic în misiunea parohiei și a mănăstirii azi“, care a fost citit în cadrul evenimentului de părintele consilier patriarhal Nicolae Dascălu, coordonatorul Centrului de presă BASILICA.

După slujba de Te Deum, Preasfin-țitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a explicat că Centrul de presă BASILICA a fost așezat de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sub ocrotirea Preasfintei Treimi, deoarece are voca­ția de a binevesti în societate iubirea mântuitoare și sfințitoare a lui Dumnezeu Cel slăvit în Treime. „Sfânta Treime ocrotește și inspiră această instituție foarte importantă, foarte dinamică și foarte necesară a Bisericii noastre. Televiziunea și radioul poartă chiar numele «Trinitas» arătând în felul acesta că întreaga activitate se desfășoară spre slava Sfintei Treimi și spre a noastră mântuire“, a spus PS Varlaam Ploieș­teanul.

În semn de prețuire și recu­noștință pentru merite deosebite în păstrarea dreptei credințe și promovarea culturii creștine, mai mulți angajați ai Centrului de presă BASILICA au primit Diploma omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur“.

2

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter