Misiunea Bisericii este aceea de a îndruma pe oameni, prin cuvânt şi faptă, pe calea mântuirii, spre a dobândi Împărăția lui Dumnezeu. În acest sens, Biserica are nevoie și de bunuri materiale, considerându‑le daruri ale lui Dumnezeu față de lume și având datoria de a le administra cu responsabilitate, pentru împlinirea misiunii ei în lume. Mai precis, Biserica se folo­sește de bunurile materiale pentru a împlini porunca iubirii jertfelnice și milostive faţă de aproapele, susținând multiple activităţi cultural‑edu­ca­ționale și social‑filantropice, de ajutorare a celor bolnavi, a copiilor şi tinerilor, a bătrânilor, precum și a altor categorii sociale defavorizate.

Din aceste motive, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea nr. 54/18 ianuarie 2016, a stabilit ca întregul personal cu atribuții de conducere sau de execuţie din cadrul Cancelariei Sfântului Sinod şi Administrației Patriarhale, de la centrele eparhiale, protopopiate, parohii, mănăstiri, asocia­ții și fundații bisericești, precum și persoanele nesalarizate care utilizează sau administrează bunuri bisericești (epitropii, consilierii parohiali și voluntarii) să depună un Jurământ sau Act de onestitate și fidelitate față de Biserică.

În Patriarhia Română, îndatorirea depunerii unui astfel de jurământ la nivelul parohiilor a existat de mai mult timp, fiind prevăzută atât de Statutul pentru organizarea Bisericii Ortodoxe Române din anul 1925, cât și de Regulamentul pentru funcționarea organelor deliberative și executive din Patriarhia Română din anul 1950 (aflat în vigoare și astăzi). Prin punerea în aplicare a Hotărârii Sfântului Sinod nr. 54/18 ianuarie 2016 s‑a urmărit, însă, sistematizarea și generalizarea acestei practici în rândul întregului personal cu atribuții de conducere sau de execuţie din cadrul Patriarhiei Române.

Necesitatea acestui jurământ reflectă atât preocuparea Bisericii de a promova corectitudinea, transparența și legalitatea în administrarea bunurilor instituțio­nale, de a combate faptele de corupție, cât și dorința de a promova și întări fidelitatea față de instituția bisericească și onestitatea în administrarea bunurilor ei. Astfel, importanța acestui act constă în responsabilizarea clerului şi a celorlalți angajaţi care au atribuții de conducere ori de execuție sau administrează patrimoniul Bisericii.

Acest Act de onestitate și fidelitate față de Biserică poate fi înțeles și ca o completare a jurământului-mărturisire pe care preoții îl fac la momentul hirotoniei. Totodată, el are și o valoare liturgică, întrucât este asumat în cadrul unui spațiu eclesial, cu respectarea unei rânduieli ce are ca momente principale rostirea rugăciunilor începătoare, depunerea jurământului, sărutarea Sfintei Evanghelii și a Sfintei Cruci, formula de încheiere și semnarea documentului.

La nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor, acest Jurământ sau Act de onestitate și fidelitate față de Biserică a fost depus, la date diferite, de către toți clericii și mirenii cu atribuții de conducere sau de execuție, urmând exemplul personal al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a rostit și semnat acest jurământ atât în calitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul ședinței Perma­nenței Consiliului Național Bisericesc din data de 23 februarie 2016, cât și în calitate de Arhiepiscop al Bucureștilor, în cadrul ședinței Permanenței Consiliului eparhial din data de 1 martie 2016.

Ulterior, acest jurământ a fost depus de către preoții parohi din cadrul protoieriilor I, II, III, IV, V și VI Capitală, Ilfov Nord și Ilfov Sud, la Mănăstirea Cernica, în data de 3 martie 2016, precum și de către preoții parohi din cadrul protoieriilor Ploiești Nord, Ploiești Sud, Câmpina, Urlați și Vălenii de Munte, la Mănăstirea Ghighiu, în data de 7 martie 2016, în prezența Episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Bucureș­tilor. Angajații Centrului eparhial (consilieri, inspectori, directori, secretari, gestionarii din cadrul Serviciului Colportaj, muncitorii cu atribuții de gestiune din cadrul fabricii de lumânări Făclia Sfinților Români ș.a.) au depus jurământul în data de 4 martie 2016.

În concluzie, Jurământul sau Actul de onestitate și fidelitate față de Biserică, care a fost depus în Arhiepiscopia Bucureștilor de către clericii şi mirenii cu atribuții de conducere sau de execuție, reprezintă un act de întărire a responsabilității și fidelității acestora față de instituția în cadrul căreia activează, întrucât orice activitate de slujire corectă a misiunii Bisericii este o lucrare sfântă şi aducătoare de binecuvântare pentru poporul dreptcredincios.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter