În zilele de 11 şi 12 februarie s-au întrunit Consiliul Naţional Bisericesc şi Adunarea Naţional Bisericească. Ambele întruniri au fost prezidate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

 

În Sala Sfântului Sinod din Reședința Patriarhală a avut loc marți, 11 februarie 2020, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat Raportul general anual ­(sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2019, privind activitatea din ­Biserica Ortodoxă Română, intitulat „Omagierea satului românesc și evocarea patriarhilor cărturari”.

În continuare, au fost prezentate dările de seamă privind activitatea desfășurată în anul 2019 de către Cancelaria Sfântului Sinod și fiecare sector al Administrației Patriarhale. La finalul ședinței de lucru, a fost supus discuțiilor și aprobării ­Raportul general anual (sinteză) al ­Consiliului Național Bisericesc pe anul 2019, privind activitatea din Biserica ­Ortodoxă Română.

Consiliul Național Bisericesc este ­organism central executiv al Sfântului Sinod și al Adunării Naționale Bisericești și se compune din 12 membri ai Adunării Naționale Bisericești, câte un cleric ­și câte un mirean reprezentând fiecare ­mitropolie din țară, desemnați pe o perioadă de patru ani și pentru cel mult două mandate.

Ziua următoare, Palatul Patriarhiei a găzduit ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești. După desfă­șurarea lucrărilor în comisiile permanente, în ședință plenară au fost prezentate referatele acestora, au fost aprobate ­Raportul general anual al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2019 privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română și propunerile comisiilor și au avut loc luări de cuvânt din partea membrilor adunării.

Lucrările organismului central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române au fost precedate de Sfânta Liturghie şi slujba de Te Deum, săvârșite în Catedrala Patriarhală de Preasfințitul Părinte ­Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei. La slujba de mulțumire și binecuvântare au participat Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel, ierarhii Sfântului Sinod și membrii clerici și mireni ai Adunării Naționale Bisericești.

Şedinţa de lucru a adunării a avut loc în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei. După rostirea apelului nominal de către părintele Ioan ­Dragu, secretarul organismului central bisericesc, Patriarhul României a rostit un cuvânt de deschidere, cu referire specială la Raportul general (sinteză) anual al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2019. „În ediţia de astăzi a «Ziarului ­Lumina» se află Raportul general privind activităţile Bisericii Ortodoxe Române în anul 2019, care a fost susţinut ieri în faţa Consiliului Naţional Bisericesc, fiind şi aprobat de consiliu. La Comisia administrativ-juridică şi de validare au fost trimise solicitări ale Arhiepiscopiei ­Târgoviştei, Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, Arhiepiscopiei Aradului, ­Episcopiei Basarabiei de Sud privind ­înlocuirea unor membri ai Adunării ­Naţionale Bisericeşti. Comisia de validare va studia mandatul în vederea aprobării în plen”, a spus Preafericirea Sa.

După suspendarea şedinţei de lucru, membrii Adunării Naţionale Bisericeşti au fost invitaţi să participe la şedinţele comisiilor permanente în sălile stabilite din Palatul Patriarhiei: Comisia administrativ-juridică şi de validare; Comisia socială şi pentru comunicaţii media; ­Comisia culturală şi educaţională; Comisia economică, bugetară şi de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericeşti); Comisia pentru românii ortodocşi de peste hotare şi pentru relaţii externe bisericeşti.

Şedința plenară a fost reluată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”. Au fost validate în unanimitate de voturi mandatele celor patru membri propuşi în adunare şi repartizarea lor în comisiile permanente: Teodor Mihai (Arhiepiscopia ­Târgoviştei), Vasile Popovici (Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului), părintele Dorin-Călin Mădăluţă (Arhiepiscopia ­Aradului) şi părintele Marin Grigore (Episcopia Basarabiei de Sud).

În continuare, raportorii desemnaţi au prezentat rezultatele lucrărilor comisiilor, apoi au fost invitați să ia cuvântul membri delegați în Adunarea Națională Bisericească. După luările de cuvânt, ­hotărârile ședinței au fost supuse la vot, fiind aprobate cu unanimitate.

În încheiere, preşedintele Academiei Române, academicianul Ioan-Aurel Pop, a spus că în 2020 se împlinesc 550 de ani de la sfinţirea Mănăstirii Putna. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit că Patriarhia Română a celebrat solemn aniversarea mai multor evenimente legate de această mănăstire, iar pentru a marca acest moment istoric, se află în lucru ediţii jubiliare ale Sfintei Evanghelii şi Apostolului cu miniaturi executate de monahii de la mănăstirea suceveană.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Inserati termenul dorit si apoi apasati tasta Enter