Întruniri anuale ale organismelor centrale bisericeşti

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a prezidat întrunirile anuale ale organismelor centrale bisericeşti, desfăşurate în zilele de 23 şi 24 februarie. Şedința de lucru a Consiliului Național Bisericesc a avut loc în Reședința Patriarhală, iar Adunarea Naţională Bisericească s-a întrunit în Aula „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

 

În Sala Sinodală din Reședința ­Patriarhală s-a desfăşurat marți, 23 februarie, ședința de lucru a Consiliului Național Bisericesc. Prea­fericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat Raportul general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2020, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română, intitulat „În luptă cu pandemia, Biserica intensifică rugăciunea, filantropia şi protejarea sănătăţii oamenilor”.

După această prezentare, Preafericirea Sa a subliniat faptul că, în ciuda schimbărilor aduse la nivelul societăţii de pandemia de COVID-19, Biserica a făcut eforturi considerabile în această perioadă pentru a sprijini toate categoriile defavorizate: „Este foarte important să reţinem faptul că în mod neaşteptat a existat o mobilizare a întregii Biserici. În multe părţi, Biserica a ajutat spitale, aceste instituţii nefiind pregătite să facă faţă la atâtea probleme. Pandemia ne-a obligat să schimbăm şi paradigmele, modul nostru de a lucra cu credincioşii. Când ei nu au mai avut voie să meargă la biserică, au mers slujitorii Bisericii să ducă Sfânta Lumină, Sfintele Paşti, să păstorească familiile care erau ţinute la distanţă”.

În continuare, au fost prezentate dările de seamă privind activitatea desfășurată în anul 2020 de către Cancelaria Sfântului Sinod și fiecare sector al Administrației Patriarhale. La finalul ședinței de lucru, Raportul general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2020 privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română a fost supus discuțiilor și aprobării.

 

 

Lucrările Adunării Naționale Bisericești

La Palatul Patriarhiei a avut loc miercuri, 24 februarie 2021, ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești (ANB), prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe ­Române. În cadrul întâlnirii s-au desfă­șurat lucrări în comisii permanente, reunite apoi în ședință plenară, unde au fost prezentate referatele asupra Raportului ­general (sinteză) anual al Consiliului Național Bisericesc pe 2020 privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română și supunerea spre aprobare a hotărârilor Adunării Naționale Bisericești. Adunarea Națională Bisericească este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale, fiind alcătuită din câte trei repre­zentanți ai fiecărei eparhii a Bisericii Ortodoxe Române, un cleric și doi mireni, delegați de adunările eparhiale pe termen de patru ani.

Înainte de lucrările organismului ­central deliberativ al Bisericii Ortodoxe ­Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ierarhii Sfântului Sinod și membrii clerici și mireni ai Adunării Națio­nale Bisericești au participat la slujba de Te Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a ­Italiei, în Sala „Europa Christiana” a ­Palatului ­Patriarhiei.

În continuare, în Aula Magna ­„Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, după citirea Apelului nominal de către părintele Ion Dragu, secretarul general al Adunării Naționale Bisericești, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de deschidere a lucrărilor, cu referire specială la Raportul general (sinteză) anual al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2020, pe care membrii Adunării Naționale Bisericești l-au putut urmări în paginile ediției Ziarului Lumina. ­„Doresc să reamintesc faptul că anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19 și de restricțiile impuse în acest context, a supus întreaga societate românească unei încercări deosebite. Biserica Ortodoxă Română a lucrat în acest timp cu mult devotament şi dăruire, înmulțind rugăciunea, actele social-filantropice şi măsurile de protejare a sănătăţii oamenilor. La sfârșitul acestei expuneri se constată că pentru sus­ținerea întregii activităţi de asistență socială și filantropică şi pentru sprijinirea sinistraților, în anul 2020, la nivelul Patriarhiei ­Române, a fost cheltuită suma de 185.599.815 lei, adică peste 38.000.000 de euro. A fost un efort foarte mare, dar acesta a arătat grija Bisericii pentru ajutorarea celor care s-au aflat în dificultate. Anul trecut a fost și anul filantropilor români, dar nu am început cu istoria filantropilor, ci cu faptele de ­filantropie, deoarece a fost necesar să arătăm prin faptă cât de importantă este filantropia. După aceea, s-au evidențiat și o mulțime de filantropi de-a lungul veacurilor, dar în special din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, ceea ce ne-a ajutat să înțele­gem că Liturghia trebuie completată cu filantropia și filantropia trebuie iluminată și sfințită prin Liturghie”, a spus Preafericirea Sa.

După suspendarea ședinței de lucru, în saloanele stabilite din Palatul ­Patriarhiei s-au desfășurat lucrările ­comisiilor permanente ale Adunării Naționale Bisericești:

– Comisia administrativ-juridică și de validare;

– Comisia socială și pentru comu­nicații media;

– Comisia culturală și educațională;

– Comisia economică, bugetară și de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericești);

– Comisia pentru românii ortodocși de peste hotare și pentru relații ­externe bise­ricești.

După reluarea lucrărilor în plen au fost prezentate referatele comisiilor permanente asupra Raportului general (sinteză) anual al Consiliului Național Bisericesc pe anul 2020 privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română.

De asemenea, Comisia administrativ-juridică și de validare a aprobat solicitarea Arhiepiscopiei Târgoviștei de a lua act de încetarea mandatului în Adunarea Națională Bisericească a lui Cornel Ștefan, care s-a retras în anul 2020, și de validare a mandatului în Adunarea Națională Bisericească pentru perioada 2021-2022 a lui Claudiu ­Dumitrescu, ca delegat laic al Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Au urmat luări de cuvânt din partea membrilor Adunării Naționale Bise­ricești. După luările de cuvânt, au fost supuse la vot hotărârile ședinței, care au fost aprobate.

La final, Preafericitul Părinte ­Patriarh Daniel a spus că în momente de încercare sau criză este bine să folosim ca mijloace de sporire în credință rugăciunea și întrajutorarea. Totodată, Preafericirea Sa a mulțumit lui ­Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate și ajutorul oferit în această perioadă dificilă. Pe această cale a mulțumit și ierarhilor membri ai Sfântului Sinod, preoților, diaconilor și credincioșilor care au manifestat credința prin fapte și rugăciune în vreme de pandemie.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns