Întrunirea Sfântului Sinod la Palatul Patriarhiei

Palatul Patriarhiei a găzduit vineri, 28 octombrie, ședința solemnă și ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul cărora au fost prezentate activitățile de la nivelul eparhiilor româ­nești din țară și străinătate privind marcarea Anului omagial și comemorativ 2022 și au fost dezbătute și o serie de subiecte de or­din teologic, liturgic și administra­tiv. La ședința solemnă au fost invi­tați și membrii delegației Mitro­po­liei de Veria, Naousa și Kampania, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Pantelimon, care a rostit un cuvânt de mulțumire.

Lucrările Sfântului Sinod au fost precedate de să­vârșirea slujbei de Te Deum de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhi­episcopiei Sucevei și Rădăuților, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Ședința solemnă a Sfântului Sinod s-a desfășurat în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a rostit un cuvânt de bun-venit. Prezent la acest moment, Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Pantelimon a rostit un cuvânt de mulțu­mire pentru invitația adresată de Preafericirea Sa, subliniind și legăturile dintre cei trei sfinți isihaști cărora le-a fost dedicat Anul comemorativ 2022.

În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a citit raportul-sinteză intitulat „2022 – Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, ­Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, i-a oferit Patriarhului României Ordinul mitropolitan „Mitropolitul Gurie Grosu”, instituit în contextul împlinirii a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei.

La finalul ședinței solemne a Sfântului Sinod a fost vizionat filmul documentar intitulat „Rugăciunea în viața Bisericii și a credinciosului”, realizat de TRINITAS TV, după care Înaltprea­sfințitul Părinte Mitropolit Pantelimon împreună cu membrii delegației gre­cești și-au luat rămas-bun de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, mulțumindu-i pentru invitație și găzduire, și s-au retras în vederea plecării către ­Grecia, împreună cu racla cu moaștele Sfântului Ierarh Grigorie Palama.

În continuare, în Aula Magna a Palatului Patriarhiei au avut loc lucrările ședinței de lucru a Sfântului Sinod al ­Bisericii Ortodoxe Române, deschisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel după citirea apelului nominal și constatarea pre­zenței statutare.

În cuvântul de deschidere, Preafericirea Sa a prezentat volumul „Anuarul Sfântului Sinod Anul VII (2022)”, apărut la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, lucrare care se publică anual și care cuprinde sinteza activită­ților desfă­șu­rate la nivelul eparhiilor. Volumul a fost oferit în dar fiecărui membru al Sfântului Sinod participant la lucrări.

Ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-au întrunit apoi în comisiile sinodale pentru întocmirea referatelor privind temeiurile repartizate: Comisia pastorală, monahală și socială; Comisia teologică, liturgică și didactică; Comisia canonică, juridică și pentru disciplină; Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase, referate prezentate în final în plen de către raportorii celor patru comisii. (Diac. Vasile Robert Nechifor)

 

Principalele noi hotărâri ale Sfântului Sinod au fost:

Aprobarea propunerii Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei de canonizare a Ierarhului Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești, cu titulatura: Sfântul Ierarh Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Româ­nești, și înscrierea lui în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, în Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române și în cărțile de cult în ziua de 16 iunie;

Aprobarea alcătuirii a 12 volume cu numele tuturor sfinților din fiecare zi, cinstiți în Biserica Ortodoxă Română, cu titlul Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române;

Aprobarea includerii în Sinaxarul Sinodal al Bisericii Ortodoxe Române, în ziua de 14 noiembrie, a celor 7 Sfinți din familia Palama, canonizați de Patriarhia Ecumenică în anul 2009: Sfinții Cuvioși Palamiți: părinții Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Constanțiu și Caloni (Cali), frații săi, Teodosie și Macarie, și surorile lui, Epiharia și Teodota (sec. XIV);

Aprobarea organizării Întâlnirii Interna­ționale a ­Tineretului Ortodox la începutul lunii septembrie a anului 2023 la Timișoara, orașul-reședință al Mitropoliei Banatului;

Aprobarea textului slujbei Aducerii moaș­telor Sfântului Apostol Andrei la Iași (13 octombrie) și a includerii acestuia în cărțile de cult ale Bisericii Ortodoxe
Române;

Aprobarea textului Paraclisului Sfântului Cuvios ­Paisie de la Neamț și a includerii acestuia în cărțile de cult ale Bisericii Ortodoxe Române. (Biroul de presă al Patriarhiei Române)