Întrunirea membrilor Consiliului Naţional Bisericesc la Reşedinţa Patriarhală

Consiliul Naţional Bisericesc, organism central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti, s-a întrunit în şedinţă de lucru marţi, 7 februarie, în Sala Sinodală a Reşedinţei Patriarhale. Evenimentul a fost prezidat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

După rostirea rugăciunii de început, părintele arhimandrit Paisie Teodorescu, vicar patriarhal, a dat citire apelului nominal. În urma îndeplinirii condiţiilor statutare privind întrunirea cvorumului, Prea­fericirea Sa a declarat deschisă şedinţa de lucru, dând citire Raportului general anual (sinteză) al Consiliului Național Bisericesc pentru anul 2022, privind activitatea din Biserica Ortodoxă Română, intitulat „Bucuria creştinilor rugători, harnici şi darnici”.

În continuare, au fost prezentate dările de seamă privind activitatea desfășurată în anul 2022 de către Cancelaria Sfântului Sinod și fiecare sector al Adminis­trației Patriarhale, la finalul întrunirii Raportul general anual (sinteză) fiind supus discuţiilor şi aprobării.

Consiliul Naţional Bisericesc este organism central executiv al Sfântului Sinod şi al Adunării Naţionale Bisericeşti şi se compune din 12 membri ai Adunării ­Naţionale Bisericeşti, câte un cleric şi câte un mirean reprezentând fiecare mitropolie din ţară, desemnaţi pe o perioadă de patru ani și pentru cel mult două mandate. Acestora li se adaugă, cu statut de membru cu drept de vot deliberativ, episcopii-vicari patriarhali, precum şi vicarul administrativ patriarhal, consilierii patriarhali şi inspectorul general bisericesc cu statut de membri permanenţi cu vot consultativ.